facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 60
Za
2018-03-22 18:59:02 Głosowanie nad wyborem pana Czesława Pawła Kłaka na stanowisko członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
254
142
16 48
2018-03-22 18:50:01 Ustawa o pomocy państwa dla seniorów, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
231
198
2 29
2018-03-22 18:38:03 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
231
201
0 28
2018-03-22 18:35:45 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
222
201
3 34
2018-03-22 17:41:40 Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
276
153
4 27
2018-03-22 17:38:51 Prawo telekomunikacyjne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
251
173
10 26
2018-03-22 17:19:00 Uchwała w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
2 27
2018-03-22 17:18:18 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Głosowanie nad zmianą
261
152
18 29
2018-03-22 17:08:20 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym Głosowanie nad zmianą
426
0
0 34
2018-03-22 17:06:27 Kodeks wykroczeń Głosowanie nad zmianą
433
2
0 25
2018-03-22 17:05:51 Ustawa o radiofonii i telewizji Głosowanie nad zmianą
429
1
0 30
2018-03-22 17:02:56 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
2
0 31
2018-03-22 16:58:23 Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawa o transporcie kolejowym Głosowanie nad zmianą
428
1
0 31
2018-03-22 16:57:35 Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,... Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
241
185
4 30
2018-03-22 16:52:48 Ustawa o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
0 24
2018-03-22 16:52:08 Ustawy o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
310
2
120 28
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.