facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 61
Za
2018-04-13 13:16:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
413
2
5 40
2018-04-13 13:15:00 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
258
154
12 36
2018-04-13 13:06:00 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień... Głosowanie nad przyjęciem
241
165
20 34
2018-04-13 12:54:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w... Głosowanie nad przyjęciem
419
1
2 38
2018-04-13 12:53:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej... Głosowanie nad przyjęciem
424
1
2 33
2018-04-13 12:52:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga... Głosowanie nad przyjęciem
426
1
1 32
2018-04-13 12:51:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej... Głosowanie nad przyjęciem
414
3
1 42
2018-04-13 12:50:00 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej Głosowanie nad zmianą
270
152
3 35
2018-04-13 12:48:00 Kodeks postępowania cywilnego, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawa o księgach wieczystych i hipotece Głosowanie nad zmianą
416
1
0 43
2018-04-13 12:46:00 Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
275
22
126 37
2018-04-13 12:39:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
425
2
1 32
2018-04-12 19:11:00 Wniosek Naczelnika Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej... Głosowanie nad przyjęciem
261
171
1 27
2018-04-12 19:09:00 Wniosek oskarżyciela prywatnego Macieja Wąsika z dnia 12 września 2017 r. uzupełnionego w dniu 20 października 2017 r. o wyrażenie zgody na... Głosowanie nad przyjęciem
262
170
2 26
2018-04-12 19:07:00 Wniosek powoda Dawida Jackiewicza z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł... Głosowanie nad przyjęciem
260
170
4 26
2018-04-12 19:06:00 Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m Głosowanie nad przyjęciem
423
1
1 35
2018-04-12 19:02:00 Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Głosowanie nad zmianą
431
1
1 27
2018-04-12 18:59:00 Ustawa o Służbie Więziennej i ustawa - Kodeks karny wykonawczy Głosowanie nad zmianą
280
145
1 34
2018-04-12 18:56:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad przyjęciem
417
2
1 40
2018-04-12 18:53:00 Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
412
1
2 45
2018-04-12 18:52:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
231
168
13 48
2018-04-12 18:51:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad zmianą
236
149
26 49
2018-04-12 18:46:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad zmianą
238
164
23 35
2018-04-12 18:25:00 Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału... Głosowanie nad zmianą
233
172
29 26
2018-04-12 18:17:00 Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
2 28
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.