facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 62
Za
2018-05-10 23:34:00 Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Głosowanie nad przyjęciem
235
190
4 31
2018-05-10 23:15:00 ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Głosowanie nad przyjęciem
429
2
2 27
2018-05-10 23:05:00 Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora Głosowanie nad zmianą
240
2
5 213
2018-05-10 22:24:00 Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
274
133
28 25
2018-05-10 22:14:00 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
2 23
2018-05-10 21:18:00 Ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
260
25
146 29
2018-05-10 17:39:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od... Głosowanie nad zmianą
410
24
5 21
2018-05-10 17:30:00 Ustawa o systemie oceny zgodności i ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
430
2
2 26
2018-05-10 17:26:00 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych Głosowanie nad zmianą
436
3
2 19
2018-05-10 17:18:00 Prawo oświatowe Głosowanie nad zmianą
263
139
35 23
2018-05-10 17:00:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektóre ustawy Głosowanie nad zmianą
431
1
1 27
2018-05-10 16:59:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
433
0
1 26
2018-05-10 16:58:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
234
200
2 24
2018-05-10 16:53:00 Ustawa o ochronie danych osobowych Głosowanie nad przyjęciem
233
176
25 26
2018-05-09 10:14:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
255
153
26 26
2018-05-09 10:11:00 Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera Głosowanie nad przyjęciem
249
5
181 25
2018-05-09 09:59:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Głosowanie nad przyjęciem
424
1
12 23
2018-05-09 09:43:00 Ustawy o rencie socjalnej Głosowanie nad zmianą
437
1
0 22
2018-05-09 09:20:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego Powołania/odwołania
188
237
3 32
2018-05-09 09:19:00 Wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Powołania/odwołania
168
249
9 34
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.