facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 63
Za
2018-06-07 21:28:00 Uchwała w sprawie przyszłego kształtu polityki spójności w Unii Europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
270
30
125 35
2018-06-07 21:11:00 Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
235
198
0 27
2018-06-07 20:57:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy... Głosowanie nad przyjęciem
416
1
2 41
2018-06-07 20:56:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
426
0
2 32
2018-06-07 20:55:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
2 27
2018-06-07 20:54:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
2 27
2018-06-07 20:53:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
427
0
2 31
2018-06-07 20:52:00 Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republika Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
433
0
2 25
2018-06-07 20:51:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie... Głosowanie nad przyjęciem
433
1
2 24
2018-06-07 20:50:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
430
1
2 27
2018-06-07 20:49:00 Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
420
0
3 37
2018-06-07 20:48:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
432
1
2 25
2018-06-07 20:47:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
427
1
2 30
2018-06-07 20:46:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
430
0
3 27
2018-06-07 20:45:00 Ratyfikacja Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej Głosowanie nad przyjęciem
433
0
1 26
2018-06-07 20:44:00 Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej Głosowanie nad przyjęciem
430
0
1 29
2018-06-07 20:38:00 Ustawa o związkach zawodowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
395
27
14 24
2018-06-07 20:32:00 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Głosowanie nad odrzuceniem
201
228
1 30
2018-06-07 20:29:00 Ratyfikacja Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
1 30
2018-06-07 20:28:00 Ratyfikacja Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Islamską Republiką... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
2 28
2018-06-07 20:27:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
427
0
2 31
2018-06-07 20:26:00 Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Głosowanie nad zmianą
227
183
22 28
2018-06-07 20:23:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
228
205
2 25
2018-06-07 20:14:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
230
202
0 28
2018-06-07 20:06:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
226
98
108 28
2018-06-07 19:59:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
232
201
0 27
2018-06-07 19:52:00 Prawo farmaceutyczne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
306
1
130 23
2018-06-07 19:44:00 Ustawa o referendum ogólnokrajowym Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
261
169
0 30
2018-06-07 19:32:00 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
430
2
1 27
2018-06-06 20:34:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
357
45
13 45
2018-06-06 20:33:00 Zmiana w składzie osobowym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Powołania/odwołania
194
223
2 41
2018-06-06 20:33:00 Zmiana w składzie osobowym Komisji Obrony Narodowej Powołania/odwołania
200
214
4 42
2018-06-06 20:18:00 Ustawa o własności lokali Głosowanie nad zmianą
425
1
1 33
2018-06-06 20:16:00 Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
432
0
1 27
2018-06-06 20:15:00 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosowanie nad zmianą
421
3
2 34
2018-06-06 20:14:00 Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską Głosowanie nad przyjęciem
409
6
8 37
2018-06-06 20:13:00 Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
231
199
2 28
2018-06-06 19:46:00 Zmiana Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
395
1
30 34
2018-06-06 19:46:00 Ustawa o tachografach Głosowanie nad przyjęciem
420
1
1 38
2018-06-06 19:45:00 Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
233
181
16 30
2018-06-06 19:30:00 Ustawa o finansach publicznych Głosowanie nad zmianą
423
4
1 32
2018-06-06 19:29:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej Powołania/odwołania
192
234
2 32
2018-06-06 19:28:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło Powołania/odwołania
189
235
4 32
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.