facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 67
Za
2018-07-20 17:13:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
362
3
10 85
2018-07-20 17:12:00 Prawo o prokuraturze oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
24
4 202
2018-07-20 15:08:00 Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i... Powołania/odwołania
413
2
4 41
2018-07-20 14:59:00 Zmiana Regulaminu Sejmu Głosowanie nad przyjęciem
230
196
1 33
2018-07-20 14:42:00 Ustawa o lasach oraz Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
230
188
8 34
2018-07-20 13:47:00 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Głosowanie nad zmianą
397
5
8 50
2018-07-20 12:55:00 Wniosek oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława... Głosowanie nad przyjęciem
74
210
114 62
2018-07-20 12:52:00 Ustawa w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych Głosowanie nad zmianą
418
1
2 39
2018-07-20 12:51:00 Uchwały w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki Głosowanie nad przyjęciem
399
0
0 61
2018-07-20 12:50:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Anny Walentynowicz Głosowanie nad przyjęciem
302
51
44 63
2018-07-20 12:48:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich Głosowanie nad przyjęciem
418
2
1 39
2018-07-20 12:48:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Głosowanie nad przyjęciem
420
1
0 39
2018-07-20 12:47:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Unii Lubelskiej Głosowanie nad przyjęciem
425
0
0 35
2018-07-20 12:46:00 Ratyfikacja Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i... Głosowanie nad przyjęciem
422
0
0 38
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
418
1
2 39
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
413
1
1 45
2018-07-20 12:44:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów... Głosowanie nad zmianą
226
194
4 36
2018-07-20 12:19:00 Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym Głosowanie nad przyjęciem
230
193
3 34
2018-07-20 12:11:00 Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
414
1
1 44
2018-07-20 12:11:00 Prawo prasowe Głosowanie nad zmianą
418
1
1 40
2018-07-20 12:10:00 Ustawa o referendum lokalnym oraz ustawa o referendum ogólnokrajowym Głosowanie nad zmianą
422
1
2 35
2018-07-20 12:09:00 Ustawa o rzeczach znalezionych Głosowanie nad zmianą
413
0
2 45
2018-07-20 12:09:00 Ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa o podatku leśnym Głosowanie nad zmianą
409
0
2 49
2018-07-20 12:08:00 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Głosowanie nad zmianą
416
0
2 42
2018-07-20 12:07:00 Ustawa o radiofonii i telewizji oraz ustawa o opłatach abonamentowych Głosowanie nad zmianą
357
59
4 40
2018-07-20 12:05:00 Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
352
65
3 40
2018-07-20 12:03:00 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
293
132
1 34
2018-07-20 11:53:00 Ustawa w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę Głosowanie nad zmianą
426
0
1 33
2018-07-20 11:40:00 Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Głosowanie nad zmianą
415
4
0 41
2018-07-20 11:40:00 Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
250
172
2 36
2018-07-20 11:22:00 Prawo celne Głosowanie nad zmianą
393
11
20 36
2018-07-20 11:15:00 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów Głosowanie nad przyjęciem
425
0
2 33
2018-07-20 10:57:00 Kodeks wyborczy Głosowanie nad zmianą
231
198
2 29
2018-07-20 10:26:00 Ustawa o żegludze śródlądowej Głosowanie nad zmianą
417
11
1 31
2018-07-20 10:21:00 Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Głosowanie nad zmianą
420
4
4 32
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.