facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 69
Za
2018-10-04 21:03:02 Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (przewodnictwo Bułgarii w... Głosowanie nad przyjęciem
252
173
6 29
2018-10-04 20:59:59 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Głosowanie nad przyjęciem
406
14
11 29
2018-10-04 20:41:20 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Głosowanie nad przyjęciem
229
197
2 32
2018-10-04 11:01:13 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
233
174
12 41
2018-10-04 10:58:25 Zmiany w składzie osobowym komisji obrony narodowej Powołania/odwołania
183
225
7 45
2018-10-04 10:54:33 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
194
192
12 62
2018-10-04 10:38:30 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy Głosowanie nad zmianą
399
8
13 40
2018-10-04 10:04:42 Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Głosowanie nad zmianą
425
0
0 35
2018-10-04 10:00:25 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Głosowanie nad zmianą
296
2
129 33
2018-10-04 09:59:41 Ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" Głosowanie nad zmianą
423
0
2 35
2018-10-04 09:59:01 Ustawa o produktach kosmetycznych Głosowanie nad przyjęciem
417
1
2 40
2018-10-04 09:58:28 Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
256
170
1 33
2018-10-04 09:39:21 Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych Głosowanie nad przyjęciem
356
39
21 44
2018-10-04 09:35:31 Ustawa o Polskiej Agencji Prasowej Głosowanie nad zmianą
238
179
10 33
2018-10-04 09:25:47 Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
420
1
2 37
2018-10-04 09:25:05 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
424
0
0 36
2018-10-04 09:23:18 Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
226
197
2 35
2018-10-04 09:19:55 Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym Głosowanie nad odrzuceniem
224
196
3 37
2018-10-04 09:17:48 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
240
186
2 32
2018-10-04 09:17:02 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
1
0 32
2018-10-04 09:16:24 Ustawa o dokumentach publicznych Głosowanie nad przyjęciem
418
0
1 41
2018-10-04 09:15:51 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
424
2
1 33
2018-10-03 09:26:31 Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Głosowanie nad odrzuceniem
170
227
14 49
2018-10-03 09:23:02 Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych Głosowanie nad odrzuceniem
26
355
28 51
2018-10-03 09:11:10 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Powołania/odwołania
166
226
15 53
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.