facebook tweeter youtube

Rząd Beaty Szydło

Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.

> Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Lp.
1.   Beata Szydło premier
2.   Piotr Gliński wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego
3.   Jarosław Gowin wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
4.   Mateusz Morawiecki wicepremier, minister rozwoju, minister finansów
5.   Andrzej Adamczyk minister infrastruktury i budownictwa
6.   Witold Bańka minister sportu i turystyki
7.   Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji
8.   Marek Gróbarczyk minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej
9.   Krzysztof Jurgiel minister rolnictwa i rozwoju wsi
10.   Mariusz Kamiński minister członek Rady Ministrów
11.   Beata Kempa minister członek Rady Ministrów
12.   Henryk Kowalczyk minister członek Rady Ministrów
13.   Antoni Macierewicz minister obrony narodowej
14.   Konstanty Radziwiłł minister zdrowia
15.   Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej
16.   Anna Streżyńska minister cyfryzacji
17.   Jan Szyszko minister środowiska
18.   Krzysztof Tchórzewski minister energii
19.   Witold Waszczykowski minister spraw zagranicznych
20.   Elżbieta Witek minister członek Rady Ministrów
21.   Anna Zalewska minister edukacji narodowej
22.   Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości
 

Od zaprzysiężenia rządu 16 listopada 2015 r. minęło 740 dni

Facebook
 
 
Twitter
 

Z archiwum: rząd Ewy Kopacz

Rada Ministrów pod kierownictwem premier Ewy Kopacz została zaprzysiężona 22 września 2014 roku (desygnacja 15 września) jako rząd koalicyjny Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego . Premier złożyła dymisję rządu 12 listopada 2015 roku.

> Zobacz skład rządu.


Z archiwum: rząd Tadeusza Mazowieckiego

Rząd Tadeusza Mazowieckiego rozpoczął pracę 12 września 1989 r. Premier sformował gabinet, w skład którego weszli głównie eksperci - przedstawiciele opozycji oraz czterech polityków odchodzącej, komunistycznej władzy. Przedstawiamy sylwetki ministrów pierwszego rządu III Rzeczypospolitej.

> Zobacz skład rządu.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.