facebook tweeter youtube

 
Łukasz Gibała

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Poseł, wiceprzewodniczący KP Twój Ruch, od lipca 2014 r. niezrzeszony. Z wykształcenia dr filozofii, odbył roczne stypendium na University of Notre Dame. W latach 2002-2006 pracownik naukowy Wydziału Filozofii UJ. Przedsiębiorca - był założycielem i współwłaścicielem dwóch firm z branży turystycznej i nowoczesnych technologii. Przewodniczący Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. W latach 2004-2012 członek PO. W 2006 r. jako kandydat tej partii zdobył mandat radnego Sejmiku Woj. Małopolskiego, zrezygnował z tej funkcji na rzecz mandatu poselskiego w 2007 r. W latach 2012-2014 związany z Ruchem Palikota W 2014 r. bez sukcesu kandydował na prezydenta Krakowa, uzyskując trzeci wynik – 27.090 głosów. W Sejmie VI kadencji zasiadał w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych; gospodarki; odpowiedzialności konstytucyjnej oraz nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. W Sejmie VII kadencji pracował w komisji innowacyjności i nowoczesnych technologii. Ponownie jest członkiem komisji gospodarki, zastępcą przewodniczącego komisji nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 12.2014Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa

2014kandydat na urząd prezydenta Krakowa, Kraków
okręg: Kraków , lista wyborcza: KWW Łukasza Gibały "Kraków miastem dla ludzi" , liczba głosów: 27090 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.10.2013 – 03.07.2014Twój Ruch, członek, członek Zarządu» źródło

Źródła

serwis Polskatimes.pl


Oficjalna strona Łukasza Gibały

09.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.10.2012 – 08.11.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.10.2012 – 08.11.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Pogranicza Polska-Obwód Kaliningradzki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Laotańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.03.2012 – 07.2014Sejm RP VII kadencji, Klub Poselski Twój Ruch (dawniej: Klub Poselski Ruch Palikota), członek» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Serwis polityka.pl

17.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 08.11.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Unii Metropolii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Promocji Żużla, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 08.11.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sportów Motorowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2012 – 05.10.2013Ruch Palikota, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

21.12.2011 – 08.11.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Rowerowa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 08.11.2012Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 09.11.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 08.03.2012Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Wikipedia - wolna encyklopedia

od 08.11.2011Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 18583» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Szachowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.04.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.01.2011 – 22.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3772), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 24.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3673), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 18583 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.10.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk nr1407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 20.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk nr1407), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2008 – 07.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1344), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2008 – 07.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1344), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.09.2008 – 08.10.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie imienia i nazwiska (druk nr 829), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do opracowania inicjatywy ustawodaczwej w sprawie ustawy o Straży Marszałkowskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.07.2008 – 18.11.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach detektywistycznych (druk nr 636), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Tunezyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 08.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 11413» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 11413 (wybrany)
09.11.2006 – 05.03.2010TravelTECH sp. z o.o., wspólnik, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

02.11.2006 – 25.03.2010TravelOVO, wspólnik, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2006Klub Honorowych Dawców Krwi "Hutnika Kraków", członek, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

od 2006Stowarzyszenie Urbs Optima, współzałożyciel, prezes» źródło

Źródła

Strona Internetowa InfoVeriti


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Budżetu, Mienia i Finansów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Łukasza Gibały

2006 – 2007Sejmik Województwa Małopolskiego, Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, przewodniczący Komisji» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2006 – 2007Sejmik Województwa Małopolskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 9939» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 9939 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Centrum Analiz Regionalnych, fundator, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

od 2006Stowarzyszenie plus/minus 30, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

25.08.2004 – 25.05.2007Alti Spółka Jawna Leszek Gibała, wspólnik, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2004 – brak informacji Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

24.10.2003 – 13.02.2009Alti Plus Spółka Akcyjna, członek Rady Nadzorczej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2006Wydział Filozofii, Uniwersytet Jagielloński, nauczyciel akademicki, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2001 – 2006Alti Plus Spółka Akcyjna, specjalista ds. inwestycji i funduszy unijnych, Kraków» źródło

Źródło

Kwestionariusz Doświadczenia i Poglądów Posłów na Sejm RP VI Kadencji

od pierwsza dekada XXI w.Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe „Klub Jagielloński”, patron, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.