facebook tweeter youtube

 
Rafał Grupiński

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
93%
 
5%
 
98%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
27.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Powołania/odwołania Pkt 23. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchwalono
Przeciw
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Przeciw
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Przeciw
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości uchwalono
Za
Zgodny
15.06.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych w Rosji z motywów politycznych uchwalono
Za
Zgodny
14.06.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 1. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego uchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 53. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym uchwalono
Przeciw
Zgodny
10.05.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 44. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi uchwalono
Za
Zgodny
10.05.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora uchwalono
Nieobecny
 
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.