facebook tweeter youtube

 
Michał Jaros

poseł
Klub Poselski Nowoczesna

Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Działacz organizacji studenckich. W 2007 r. właściciel serwisu internetowego, w l. 2007-2009 współwłaściciel firmy Joygroup. Zasiadał w Zarządzie KS „Gwardia” we Wrocławiu. W l. 2006-2007 radny Wrocławia. Był pełnomocnikiem wojewódzkim ds. Euro 2012. Członek rady fundacji Kraina Siatkówki. Poseł od 2007 r. (VI-VIII kadencja), zasiadał w komisjach: finansów publicznych (dwukrotnie); rolnictwa i rozwoju wsi; kultury fizycznej, sportu i turystyki; gospodarki (dwukrotnie). W obecnej kad. ponownie pracuje w komisji finansów publicznych, zasiada również w komisji obrony narodowej.
Edukacja
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny; specjalność: Zarządzanie i inżynieria produkcji, rok ukończenia: 2006

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Domińskańska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Domińskańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, Przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. kryptowalut, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwoju drobiarstwa jako strategicznej gałęzi polskiej gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. programu "Aktywna Rodzina", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2016Kraina Siatkówki, członek rady fundacji, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. renowacji Cmentarza na Rossie w Wilnie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Mediów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. OZE, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2016 – 12.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Onet.pl

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2016 – 04.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2016 – 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Białorusi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2015 – 01.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 13.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wrocław (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 12235» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Wrocław (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 12235 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

23.07.2015 – 03.08.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (druk nr 3685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Bułgarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko- Luksemburska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.02.2015 – 04.03.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiPlatforma Obywatelska, członek zarządu regionu dolnośląskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku

29.08.2013 – 10.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Dobrych Zmian - DobreZmiany.org, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polsko-Japońskiej Współpracy Gospodarczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Chilijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Odry, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Karkonosko-Izerski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Polityki Miejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 03.04.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Rowerowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportu Akademickiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wrocław (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9635» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.08.2011 – 19.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk nr 4398), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.07.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.02.2011 – 03.02.2012Klub Sportowy Gwardia we Wrocławiu, członek Zarządu, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

19.01.2011 – 01.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (druk nr 3738) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 3066), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.01.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 9635 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.11.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2010 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu (druk nr 2307), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2009 – 22.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2590), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2009 – 19.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (druk nr 2506), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny do spraw Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2009 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.05.2009 – 17.07.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (druk nr 1947), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny do spraw Białorusi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.2008 – brak informacji Dolnośląski Urząd Wojewódzki, pełnomocnik wojewódzki ds. Euro 2012, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Michała Jarosa

26.02.2008 – 24.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2007 – 30.10.2009Joygroup sp. z o.o., wspólnik, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

15.11.2007 – 19.12.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 24.04.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 4740» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.2007 – 10.2007GieldaMieszkaniowa.pl, właściciel, dyrektor zarządzający, Wrocław» źródło

Źródło

Portal Goldenline

2007kandydat na posła
okręg: Wrocław, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 4740 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007 – 2006Rada Miasta Wrocławia, Komisja Budżetu i Finansów, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2007 – 2006Rada Miasta Wrocławia, Komisja Statutowa, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2007 – 2006Rada Miasta Wrocławia, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2007 – 2006Rada Miasta Wrocławia, Podkomisja ds. stabilizacji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

07.2006 – pierwsza dekada XXI w.Agencja Joytown, menadżer projektu JoySport» źródło

Źródło

Portal Goldenline

2006 – 2007Rada Miasta Wrocławia, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Wrocław
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 1013» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 1013 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006REA sp. z o.o., pracownik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.2005 – 12.2006Gotham Events sp. z o.o., menadżer projektu» źródło

Źródło

Portal Goldenline

od 2004Samorząd Studentów Akademii Ekonomicznej, Rada Uczelniana, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2003 – pierwsza dekada XXI w.Niezależne Zrzeszenie Studentów, reprezentant na forum European Democrat Students» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2003 – 2004Niezależne Zrzeszenie Studentów, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ds. finansowych» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2003Samorząd Studentów Akademii Ekonomicznej, wiceprzewodniczący, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2001 – 2003Samorząd Studentów Akademii Ekonomicznej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

2001 – brak informacji Niezależne Zrzeszenie Studentów na Akademii Ekonomicznej, członek założyciel, Wrocław» źródło

Źródło

Oficjalna strona Michała Jarosa

2001 – 2003Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Rewizyjna, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

pierwsza dekada XXI w.twórca systemów finansowania organizacji i kół studenckich» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

pierwsza dekada XXI w. – 2004Niezależne Zrzeszenie Studentów, przewodniczący Porozumienia Krajowego» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

pierwsza dekada XXI w.Niezależne Zrzeszenie Studentów na Akademii Ekonomicznej, inicjator kilkunastu projektów m.in. Wampiriady, Uczelnianej Ligii Piłki Nożnej, Targów Podróże Nauka Praca, Wrocław» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiwspółtwórca majowego święta studentów Ekonomalia oraz marszu solidarności z białoruską opozycją "Demokracja przede wszystkim"» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiinicjator programu szkoleniowego dla młodych liderów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.