facebook tweeter youtube

 
Michał Jaros

poseł
Klub Poselski Nowoczesna

Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP, mandat poselski

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 500 EUR

2 500 USD

 250 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
123,66 m2
Powierzchnia działki:
664 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Wartość działki:180 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Kraina Siatkówki
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
członek rady

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 687,16 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 3327,16 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:132 375,96 PLN

Opis:
przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota:20 400 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia:337 218,03 PLN

Opis:
Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:87 755,60 CHF

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 EUR

2 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
123,66 m2
Powierzchnia działki:
664 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Wartość działki:180 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2316,96 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:130 595,3X PLN

Opis:
przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota:18 700 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia:359 347,91 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis:
Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:90 421,50 CHF

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 EUR

2 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
123,66 m2
Powierzchnia działki:
664 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Wartość działki:180 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:22 800,64 PLN
Uwagi: nieopodatkowana opodatkowana 1930,80 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:109 186,66 PLN

Opis:
przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota:18 700 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia:362 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis:
Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:90 858,43 CHF

Podpis

Data:
2015-11-06

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):
 600 EUR

1 700 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
123,66 m2
Powierzchnia działki:
664 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Wartość działki:180 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:76 875,82 PLN

Opis:
przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota:13 600,00

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Kwota pozostała do spłacenia:366 000 PLN
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia około

Opis:
Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:91 510,11 CHF

Podpis

Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Kancelaria Sejmu RP - mandat poselski

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy):
 500 EUR

1 500 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
123,66 m2
Powierzchnia działki:
664 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Wartość działki:180 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 977,84 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:132 211,08 PLN

Opis:
przychód uzyskany z tytułu wynajmu mieszkania
Kwota:15 300,00

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku PKO BP w dniu 27.05.2013 na zakup i remont domu
Cała kwota:380 689,26 PLN

Opis:
Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank (obecnie mBank) w 2009 r. na zakup mieszkania
Uwagi: podana kwota 92995,76 CHF

Podpis

Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (dewizy): 500 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
123,66 m2
Powierzchnia działki:
664 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Wartość działki:180 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 753,64 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:132 211,08 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny w PKO BP na zakup i remont domu
Cała kwota:400 000 PLN

Opis:
Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania
Uwagi: podana kwota 95259,07 CHF

Podpis

Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):43 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 800 EUR

1 300 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:132 870,58 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:29 996,45 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka gotówkowa zaciągnięta w Banku PKO BP w 2009 r. na zakup, wykonanie i wyposażenie mieszkania
Cała kwota:17 411,29 PLN

Opis:
Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania
Cała kwota:97 439,26 CHF

Podpis

Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):32 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 EUR

 700 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:130 301,59 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:1 959 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka gotówkowa w Banku PKO BP w 2009 r. na zakup, wykonanie i wyposażenie mieszkania
Cała kwota:25 000 PLN

Opis:
Kredyt mieszkaniowy w Banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania
Cała kwota:95 000 CHF

Podpis

Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Michał Jaros
Data i miejsce urodzenia:
1981-01-26 Aleksandrów Kujawski
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):31 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 050 EUR

 700 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
41,63 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:108 527,18 PLN

Opis:
dieta poselska (kwota opodatkowana)
Kwota:1 765,92 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka gotówkowa w banku PKO BP w 2009 r. na zakup, wykonanie i wyposażenie mieszkania
Cała kwota:27 000 PLN

Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku Multibank w 2009 r. na zakup mieszkania.
Cała kwota:96 000 CHF

Podpis

Data:
2011-11-06

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.