facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Jurgiel
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Przez kilkanaście lat pracował w zawodzie, był m.in. inspektorem w urzędzie wojewódzkim, prowadził własną firmę geodezyjną. Samorządowiec: w 1994 r. radny Białegostoku, w l. 1994-1995 wiceprezydent, a w l. 1995-1998 prezydent Białegostoku, przewodniczący sejmiku woj. podlaskiego w l. 1998-2001. Działacz NSZZ „Solidarność”, Porozumienia Centrum (był członkiem zarządu głównego) oraz Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Członek PiS od 2001 r., członek komitetu politycznego oraz rady politycznej PiS, szef okręgu podlaskiego. Poseł od 1997 r. (III kad., wybrany z listy AWS, poseł PiS IV-VIII kad.) z dwuletnią przerwą na pełnienie mandatu senatora w l. 2003-2005 (V kad., wybrany w wyborach uzupełniających). W Sejmie V kad. pełnił funkcję przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Był wiceprzewodniczącym tej komisji w VI kad. W l. 2005-2006 Minister Rolnictwa w rządzie K. Marcinkiewicza. W Sejmie VII kad. ponownie przewodniczył komisji rolnictwa i rozwoju wsi, był członkiem komisji polityki senioralnej. W l. 2015-2018 ponownie Minister Rolnictwa. Obecnie członek komisji ds. Unii Europejskiej oraz wiceprzewodniczący komisji rolnictwa i rozwoju wsi.
Edukacja
Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii; specjalność: , rok ukończenia: 1992

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2018 – 13.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.12.2017 – 18.06.2018Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Portal Onet.pl

od 11.2016Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Zarządu Okręgowego w Białymstoku, Białystok» źródło

Źródła

Serwis gazetaprawna.pl


Biuletyn Informacji Publicznej partii Prawo i Sprawiedliwość

od 11.09.2016Prawo i Sprawiedliwość, członek Komitetu Politycznego, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Prawa i Sprawiedliwości

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnicy Łomży i Drogi Ekspresowej S61 - Via Baltica, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Tenisa Ziemnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 11.12.2017Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rząd Beaty Szydło), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 44620» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (druk nr 3295), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej (druk nr 3231), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2015 – 25.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3109), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2015 – 10.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druk nr 3193), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 44620 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o swobodzie działalności gospodarczej oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( druk nr 2484) oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 2685), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania propozycji zmian do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Polityki Senioralnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2014 – 10.06.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 1783), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy: o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 1925), o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1659), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. narodowego programu zdrowego żywienia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2013 – 20.06.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 1370), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 11.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania propozycji zmian do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 27.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 25.01.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Administracji i Cyfryzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 10.06.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania realizacji programu upraw roślin motylkowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 19.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 07.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 264), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Rosyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania negocjacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2012 – 19.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania negocjacji nowej perspektywy finansowej 2014-2020, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 35763» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.05.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych (druk nr 3797), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.04.2011 – 15.07.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 3603) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin (druk nr 4318), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.01.2011 – 02.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 3475), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 35763 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.09.2010 – 15.09.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: poselskiego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2819) oraz rządowego o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk nr 2849), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Iracka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.06.2010 – 26.11.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.04.2010 – 28.04.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2874), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Demokracji w Krajach Byłego Bloku Komunistycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.02.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (druk nr 2547), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.01.2010 – 29.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do monitorowania realizacji programu upraw roślin motylkowych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2009 – 06.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do monitorowania realizacji programu upraw roślin motylkowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.03.2009 – 18.06.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o funduszach promocji produktów rolno spożywczych (druk nr 1806), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.02.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2009kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Olsztyn, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10), liczba głosów: 40540 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

05.12.2008 – 15.04.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1326), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2008 – 22.01.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 1278) oraz poselskiego projektu ustawy o funduszu sołeckim oraz o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 1341), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2008 – 27.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o organizacji rynku rybnego (druk nr 1210), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.10.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2008 – 03.09.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (druk nr 655), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2008 – 25.06.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw: - o zmianie ustawy o społeczno - zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych (druk nr 439) oraz o zmianie ustawy o społeczno - zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych, ustawy o izbach rolniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 441), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 06.12.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Dialogu Obywatelskiego i Społecznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Samorządowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 28212» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.07.2007 – 21.08.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie (druk nr 1905), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.2007 – 27.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1683) , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.02.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja nadzwyczjna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw i poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 28212 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.12.2006 – 26.04.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw Wspólnej Polityki Rolnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw Wspólnej Polityki Rolnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.08.2006 – 26.04.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.08.2006 – 04.11.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2006 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.03.2006Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo, wiceprezes Zarządu» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

21.10.2005 – 05.05.2006Ministerstwo Rolnictwa (rząd Kazimierza Marcinkiewicza), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 42920» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 42920 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.08.2004 – 19.05.2004Senat RP V kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

19.05.2004 – 18.10.2005Senat RP V kadencji, Komisja Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

14.05.2004 – 22.03.2018Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, członek Zarządu» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 16.04.2004Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, prezes Zarządu» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

22.10.2003 – 18.10.2005Senat RP V kadencji, senator wybrany w wyborach uzupełniających, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 18198» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.07.2003 – 12.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała do spraw finansowego wspierania restrukturyzacji wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2003 – 12.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.05.2003 – 12.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1489), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2003 – 12.10.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (druk nr 1510), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2003 – 12.10.2003Sejm RP IV kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2003 – 11.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2003kandydat na senatora (wybory uzupełniające), Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 18198 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.11.2002 – 11.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2002 – 11.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.11.2002 – 26.02.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim (druk nr 1043), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.09.2002 – 08.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1326), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2002 – 06.12.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o budowie i eksploatacji dróg krajowych oraz o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.06.2002 – 11.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o gwarancji płatności budowlanych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2002 – 21.05.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2002 – 16.07.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2002 – 29.10.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.03.2002 – 19.03.2002Sejm RP IV kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Komisji Etyki, Warszawa» źródło

Źródło

Internetowy Serwis Polskiej Agencji Prasowej

2002 – 2006Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", delegat na Walne Zgromadzenie» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

04.12.2001 – 11.04.2003Sejm RP IV kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 11.04.2003Sejm RP IV kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2001 – 12.10.2003Sejm RP IV kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 14.10.2003Sejm RP IV kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2001 – 10.2003Sejm RP IV kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 14355» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.07.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009

19.06.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Zespołu Rolnego, Warszawa» źródło

Źródło

Internetowy Serwis Polskiej Agencji Prasowej

2001kandydat na posła
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 14355 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2001Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

15.09.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.07.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: rządowego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.03.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: o podatku od czynności cywilno-prawnych, o opłacie skarbowej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.01.1999 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja stała do kontroli i oceny realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1998 – 2001Sejmik Województwa Podlaskiego, przewodniczący» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1998 – 2001Sejmik Województwa Podlaskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP)
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 16867» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 16867 (wybrany)» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 05.07.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydat na posła
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1995 – 1998Urząd Miasta Białystok, prezydent miasta, Białystok» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1994 – 1995Urząd Miasta Białystok, wiceprezydent miasta, Białystok» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1994Rada Miasta Białegostoku, radny (rezygnacja z mandatu - objęcie urzędu wiceprezydenta miasta), Białystok» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1994kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1990 – 2001Porozumienie Centrum, członek-założyciel, Białystok» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

1988 – 1994Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych "Meridian", właściciel» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1984 – 1988Białostocki Urząd Wojewódzki, inspektor, Białystok» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

1981 – 1984Białostocki Kombinat Budowlany, inspektor nadzoru, Białystok» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

1980 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", współzałożyciel w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym, Białystok» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

1978 – 1981Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, kierownik grupy robót, Białystok» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

1970 – brak informacji Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, członek Rady, Dobrzyniewo Duże» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

brak informacjiPorozumienie Centrum, członek Zarządu Głównego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

brak informacjiPorozumienie Centrum, członek Zarządu Wojewódzkiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

brak informacjiLudowy Uniwersytet Katolicki, wykładowca» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Archidiecezji Białostockiej

brak informacjiWyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, członek Rady Uczelni, Białystok» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku

brak informacjiStowarzyszenie Św. Izydora Oracza, prezes, Białystok» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość, członek Rady Politycznej, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość, członek Komitetu Politycznego, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

brak informacjiPorozumienie Centrum, członek Rady Naczelnej» źródło

Źródło

Oficjalna strona Krzysztofa Jurgiela

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.