facebook tweeter youtube

 
Andrzej Adamczyk
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • minister infrastruktury
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
W 2014 r. ukończył Społeczną Akademię Nauk w Łodzi z tytułem licencjata. W l. 2004-2007 był członkiem rady nadzorczej ADD Asfalt (branża drogowa), nieetatowym członkiem zarządu Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Agrokompleks w Sance, od 2013 r. zasiada w radzie nadzorczej spółki Agrokompleks. Członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od 2001 r. członek PiS. Samorządowiec: radny powiatu krakowskiego (1998-2005), przewodniczył komisji infrastruktury i gospodarki komunalnej. Poseł od 2005 r.(V-VIII kad.). Pracował w komisji łączności z Polakami za granicą (dwukrotnie), komisji ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji. W l. 2005-2015 zasiadał w komisji infrastruktury, w l. 2008-2015 był wiceprzewodniczącym tej komisji. Od 2015 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa.
Edukacja
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania; specjalność: Rachunkowość i finanse w zarządzaniu, rok ukończenia: 2014

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 11.12.2017Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (rząd Mateusza Morawieckiego), minister, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa


Portal Onet.pl

od 11.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej, Delegacja Sejmu i Senatu RP» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2016Prawo i Sprawiedliwość, prezes Zarządu Okręgowego w Krakowie, Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie

od 11.09.2016Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Etyki, Warszawa» źródło

Źródło

Portal Polskiego Radia

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tanzańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Kaszubski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 11.12.2017Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (rząd Beaty Szydło), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18514» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Kraków (13), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18514 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.05.2015 – 27.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 3333), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Technologii Bezprzewodowych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 21.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 2973), - o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2015 – 23.06.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 3246), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2015 – 22.04.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Technologii Bezprzewodowych, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2014 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2964), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2014 – 18.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2710), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2014 – 12.01.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane (druk nr 2493), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2014 – 22.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druk nr 2444), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2014 – 21.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1859), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2014 – 08.07.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2184), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2013 – 03.06.2016Agrokompleks sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Sanka» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

12.09.2013 – 04.03.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (druk nr 1525), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (druk nr 1421), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 11.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 1271); o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1275); o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 1147); o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1182), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.04.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Tajlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.02.2013 – 26.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 758), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2012 – 23.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. energii wiatrowej bezpiecznej dla ludzi i środowiska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lotniczego, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2012 – 26.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy w sprawie spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk nr 451), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.05.2012 – 13.06.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 250), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Ekwadorska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Surowców i Energii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.02.2012 – 28.03.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (druk nr 205), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Turecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Małopolski Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przywrócenia ekspresowych i pośpiesznych połączeń pasażerskich na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Opole, Częstochowa, Warszawa poprzez CMK, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Poselski Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Infrastruktury, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 19.11.2011Sejm RP VII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14297» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14297 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.04.2010 – 15.12.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 2924), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2010 – 29.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (druk nr 2472), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2009 – 22.01.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2487); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (druk nr 2510); senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2544); poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 2573); poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 3494), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2009 – 15.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu rezolucji w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020 (druk nr 2391), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.2009 – 15.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 2401), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.2008 – 19.11.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 834), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2008 – 30.09.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.03.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Infrastruktury, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ekwadorska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Polsko-Rumuńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego, łączności i nowoczesnych technik informacyjnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego i drogownictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.12.2007 – 09.04.2008Sejm RP VI kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 11.09.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 12.03.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3421» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2092), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie mieszkaniowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2092), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.08.2007 – 23.08.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (druk nr 1928) oraz poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1507) i o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o kierujących pojazdami , członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 3421 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2006 – 02.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw , przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.12.2006 – 02.03.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1109), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.10.2006 – 05.12.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.10.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.09.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (druk nr 856), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.08.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (druk nr 856), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.08.2006 – 18.10.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2006Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agrokompleks, członek Zarządu, Sanka» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

08.03.2006 – 12.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 339, od dn. 20.07.06 druki nr 766, 767, 768), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. transportu lądowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.12.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała ds. budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Łączności z Polakami za Granicą, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródła

Paweł Kaleta, Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989 - 2009, Zabrze 2009


Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 1582» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła
okręg: Kraków, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 1582 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2004 – 19.07.2007ADD Asfalt sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Kraków» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2005Rada Powiatu Krakowskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Kraków
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Blok Samorządowy Prawa i Sprawiedliwości (9), liczba głosów: 745» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Blok Samorządowy Prawa i Sprawiedliwości (9), liczba głosów: 745 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik w powiecie krakowskim, Kraków» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, członek Zarządu Głównego» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość

brak informacjiPrawo i Sprawiedliwość, prezes Zarządu Okręgowego , Kraków» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacjiRada Powiatu Krakowskiego, Komisja Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiRada Powiatu Krakowskiego, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

brak informacjiRada Powiatu Krakowskiego, Komisja Infrastruktury, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Adamczyka

1998 – 2002Rada Powiatu Krakowskiego, radny, Kraków
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 722» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 722 (wybrany)» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008


Dane Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacjiPorozumienie Centrum, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

brak informacji Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, 2006

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.