facebook tweeter youtube

 
Iwona Arent
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

posłanka
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
98%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Komisja Ustawodawcza
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosowała
Zgodność z linią klubu
20.07.2017 Powołania/odwołania Pkt 37. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy ? Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r. uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 40. porz. dzien. Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty odrzucono
Przeciw
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 18. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii odrzucono
Przeciw
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 2. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodna
20.07.2017 Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 2. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym - kontynuacja odrzucono
Przeciw
Zgodna
18.07.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Prawo wodne - trzecie czytanie - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodna
18.07.2017 Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Prawo wodne - trzecie czytanie - kontynuacja odrzucono
Przeciw
Zgodna
18.07.2017 Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 2. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym odrzucono
Przeciw
Zgodna
18.07.2017 Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 1. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - kontynuacja odrzucono
Przeciw
Zgodna
12.07.2017 Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany Pkt 23. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw odrzucono
Przeciw
Zgodna
12.07.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
12.07.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodna
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.