facebook tweeter youtube

 
Mariusz Błaszczak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • minister obrony narodowej
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):190 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy): 300 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - darowizna przekazana przez ojca, wartości około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie
Kwota:215 682,87 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota: 326,73 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
500 L
Rok produkcji:
2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):140 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy): 100 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska; darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka, na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie i wynagrodzenie
Kwota:143 637,83 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
500 L
Rok produkcji:
2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):140 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy): 100 EUR
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Tytuł prawny:
współwłasność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie i wynagrodzenie
Kwota:143 637,83 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
500 L
Rok produkcji:
2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-03-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dom
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
dieta poselska
Kwota:20 000 PLN
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
500 L
Rok produkcji:
2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-16
Uwagi / sprostowania:Minister złożył sprostowanie, w którym informuje, że: nie posiada gospodarstwa rolnego nie posiada akcji w spółkach prawa handlowego nie prowadzi działalności gospodarczej nie posiada zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10000 PLN

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - własność; działka - własność, darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka, na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie od 01.01.2015 do 03.11.2015
Kwota:112 649 PLN

Opis:
dieta poselska od 01.01.2015 do 03.11.2015
Kwota:24 730,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowane 1830,80

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
500 L
Rok produkcji:
2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):150 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:30 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - własność; działka - własność, darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka, na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie od 01.01.2015 do 12.09.2015
Kwota:78 854,30 PLN

Opis:
dieta do 12.09.2015
Kwota:19 784,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
500 L
Rok produkcji:
2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):145 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:27 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - własność; działka - własność, darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka, na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:135 178,80 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
500 L
Rok produkcji:
2013

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):190 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:24 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - własność; działka - własność, darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka, na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:134 519,32 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Punto SX
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):130 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Pełna kwota:19 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - własność; działka - własność, darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka, na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:132 961,54 PLN

Opis:
dieta
Kwota:2 234,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Punto SX
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-03-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; ubezpieczenie na dożycie
Pełna kwota:35 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - własność; działka - własność, darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:140 190,97 PLN

Opis:
dieta
Kwota:1 959 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Punto SX
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Mariusz Błaszczak
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-19 Legionowo

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):75 000 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym; ubezpieczenie na dożycie
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
155,78 m2
Powierzchnia działki:
643 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Wartość działki:100 000 PLN
Tytuł prawny:
dom - własność; działka - własność, darowizna przekazana przez ojca
Uwagi: wartość domu około; wartość działki około; działka, na której stoi dom została przez posła wyszczególniona w pkt. II 4. Inne nieruchomości
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
49,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/2 domu na działce
Powierzchnia lokalu:
58 m2
Powierzchnia działki:
576 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność - spadek po zmarłym ojcu
Uwagi: wartość około

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie o pow. 49,23 m2 nabyte od Gminy [ukryte], przetarg w dniu 19.12.1997 r., podpisanie aktu notarialnego w dniu 22.12.1997 r.

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:118 217,58 PLN
Uwagi: w roku 2011 od I do 5.XI

Opis:
dieta
Kwota:1 765,92 PLN
Uwagi: w roku 2011 od I do 5.XI

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Punto SX
Rok produkcji:
2001

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.