facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Brejza

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
90%
 
4%
 
98%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
Komisja Ustawodawcza
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
22.02.2019 Powołania/odwołania Pkt 61. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 58. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o ustanowieniu dnia 14 kwietnia - Świętem Państwowym - "Święto Chrztu Polski" - trzecie czytanie uchwalono
Przeciw
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 57. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - trzecie czytanie uchwalono
Przeciw
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 63. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały upamiętniającej mecenasa Jana Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Nieobecny
 
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 53. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 145. rocznicy urodzin Wincentego Witosa uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 52. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w 100. rocznicę debiutu i 50. rocznicę śmierci Kazimierza Wierzyńskiego uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 51. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie 30. rocznicy śmierci ks. Stefana Niedzielaka i ks. Stanisława Suchowolca - polskich patriotów zamordowanych przez "nieznanych sprawców" uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 50. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania gabinetu Ignacego Jana Paderewskiego uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 49. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 48. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 46. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 45. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Przeciw
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 44. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych uchwalono
Przeciw
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 43. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 42. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym uchwalono
Za
Zgodny
22.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 41. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Przeciw
Zgodny
21.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 54. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 47. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. uchwalono
Za
Zgodny
21.02.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 39. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. uchwalono
Przeciw
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.