facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Wojciechowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent rolnictwa na SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki. W l. 1979-1998 prowadził własną działalność gospodarczą. Pracował jako nauczyciel w zespole szkół ponadgimnazjalnych. W l. 2002-2007 kierownik biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rawie Mazowieckiej. Od 2001 r. członek rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej. Radny gminy Regnów (1998-2006), radny sejmiku woj. łódzkiego (2006-2007). Członek PiS. Senator w l. 2007-2015. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja) pracuje w komisjach: sprawiedliwości i praw człowieka, ds. petycji oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej (zastępca przewodniczącego).
Edukacja
Politechnika Łódzka, ; specjalność: Informatyka, rok ukończenia: 2000
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy; specjalność: Rolnictwo, rok ukończenia: 1986

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 01.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Transportu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.02.2018 – 20.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2155), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy - Prawo upadłościowe oraz ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2089), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2018 – 18.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej niektórych innych ustaw (druk nr 1868), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.10.2017 – 13.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.07.2017 – 11.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1730), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw szpitali wydzierżawionych spółkom, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2017 – 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych (druk nr 1582) oraz rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych (druk nr 1581), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2017 – 30.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.04.2017 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1406), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2017 – 19.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 1370), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2017 – 16.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1186), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Algierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2016 – 21.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (druk nr 630), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Regionalnych Rad Seniorów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 13.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 21163» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 21163 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.10.2014 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.11.2013 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Komisja Spraw Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

11.07.2013 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-Nowa Zelandia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Polsko-Australijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.02.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół „Przyjaźni Środowisku”, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

01.02.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół "Przyjaźni Środowisku", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.12.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Senacki Zespół Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Komisja Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, senator, Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 47926» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na senatora
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 47926 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, Komisja Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

09.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Senat RP VII kadencji, senator, Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 81692» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na senatora
okręg: Piotrków Trybunalski, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 81692 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2007Sejmik Województwa Łódzkiego, radny wygaśnięcie mandatu (wybór na senatora)
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 5488» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 5488 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Rada Gminy Regnów, radny
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (6), liczba głosów: 38» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (6), liczba głosów: 38 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2007Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kierownik Biura, Rawa Mazowiecka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 17.12.2001Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, członek Rady Nadzorczej, Biała Rawska» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

brak informacjiBank Spółdzielczy, członek Rady Nadzorczej, Regnów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1998 – 2002Rada Gminy Regnów, radny, Regnów
lista wyborcza: Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (7), liczba głosów: 34» źródło

Źródła

Oficjalna strona Senatu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego
lista wyborcza: Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (7), liczba głosów: 34 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Senatu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2002Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie, nauczyciel, Głuchów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1979 – 1998własna działalność gospodarcza, właściciel, Regnów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.