facebook tweeter youtube

 
Jerzy Materna

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:
Poseł RP od 19.10.2005

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, sekretarz stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
30 000,00 PLN

40 343,00 PLN
Uwagi: PZU

27 147 PLN
Uwagi: PZU IKE

40 864 PLN
Uwagi: papiery dłużne

10 176 PLN
Uwagi: PKO IKZE

56 523 PLN
Uwagi: polisa AVIVA
Środki pieniężne (dewizy): 500,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AXA
Pełna kwota:65 026,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:5 000 PLN

Nazwa:
Millenium - Akcje
L. jednostek:
1000
Cena jednostki:9,6 PLN
Pełna kwota:9 600 PLN
Suma ogólna:286 699 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek po mamie 1/4 udziału, własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
grunt - użytkowanie wieczyste

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:328 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:170 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1396 m2
Wartość:58 724 PLN
Tytuł prawny:
własność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Gmina [ukryte] Miejscowość [ukryte] nabycie, przetarg - 03.07.2017 r. powierzchnia - 1396 m2, cena - 58 724 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
PHU MAT-BIUR (działalność gospodarcza - żona)
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
w roku ubiegłym przychód i dochód - 11 486 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 693,37 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 3824,47 PLN

Opis:
MGMIŻŚ - Sekretarz Stanu
Kwota:211 951,40 PLN

Opis:
sprzedaż: Funduszu Europa listopad 2017 r.
Kwota:39 529 PLN
Uwagi: podano wartość Funduszu: 39 529 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:15 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Murano
Rok produkcji:
2007
Wartość:22 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
E46328 CI
Rok produkcji:
1999
Wartość:17 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny - zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:92 000 PLN

Opis:
pożyczka Sejm
Kwota pozostała do spłacenia:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-03-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000,00 PLN

43 000,00 PLN
Uwagi: a) PZU ŻYCIE wartość około

48 000,00 PLN
Uwagi: POLISA AVIVA wartość około

36 000,00 PLN
Uwagi: b) POLISA PZU

15 000 PLN
Uwagi: papiery dłużne

4 500 PLN
Uwagi: PKO - PAPIERY
Środki pieniężne (dewizy): 300,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:38 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:42 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:5 000 PLN

Nazwa:
Millenium - Akcje
L. jednostek:
1000
Cena jednostki:6 PLN
Pełna kwota:6 000 PLN
Suma ogólna:91 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek po mamie 1/4
Uwagi: powierzchnia domu około, wartość domu około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
grunt- użytkowanie wieczyste

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:328 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
PHU MAT-BIUR
Dochód:23 276,84 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza - żona

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 693,37 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 1930,80 PLN

Opis:
MGMIŻŚ - Sekretarz Stanu
Kwota:168 183,95 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
E46328CI
Rok produkcji:
1999
Wartość:20 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:15 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Murano
Rok produkcji:
2007
Wartość:25 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP na działalność gospodarczą firmy MAT-BIUR
Kwota pozostała do spłacenia:38 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny w Banku BKO PB
Kwota pozostała do spłacenia:106 000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:7 000 PLN

Opis:
pożyczka Sejm
Kwota pozostała do spłacenia:15 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od 2015-12-02

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
1 000,00 PLN

43 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE (rok założenia 1995), wartość około

45 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA AVIVA (rok założenia 1995), wartość około

33 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU (rok założenia 1996), wartość około; RAZEM 1 FILAR: 122000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 300,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych Plus
Pełna kwota:3 000 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:36 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:37 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:5 000 PLN

Nazwa:
Millenium - Akcje
L. jednostek:
1000
Cena jednostki:6 PLN
Pełna kwota:6 000 PLN
Suma ogólna:87 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek po mamie 1/4 - wartość około 62500 PLN
Uwagi: powierzchnia domu około, wartość domu około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
grunt- użytkowanie wieczyste

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:328 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi: działalność gospodarcza - żona; dochód ~ 21008 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:120 591,34 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 290,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 PLN opodatkowana - 1930,80 PLN

Opis:
MGMIŻŚ - Sekretarz Stanu
Kwota:10 123,32 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:4 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:12 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Murano
Rok produkcji:
2007
Wartość:30 000,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP na działalność gospodarczą firmy MAT-BIUR
Kwota pozostała do spłacenia:52 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny w Banku BKO PB
Kwota pozostała do spłacenia:114 000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:4 000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:47 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
1 000,00 PLN

43 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE (rok założenia 1995)

45 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA AVIVA (rok założenia 1995)

33 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU (rok założenia 1996); RAZEM 1 FILAR: 122000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 300,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Papierów Dłużnych Plus
Pełna kwota:3 000 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:36 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:37 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:5 000 PLN

Nazwa:
Millenium - Akcje
L. jednostek:
1000
Cena jednostki:6 PLN
Pełna kwota:6 000 PLN
Suma ogólna:87 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek po mamie 1/4 - wartość około 62500 PLN
Uwagi: powierzchnia domu około, wartość domu około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
Działka i grunt- użytkowanie wieczyste

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:338 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi: działalność gospodarcza - żona; dochód ~ 6000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:109 186,66 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:24 730,80 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 22 800,00 PLN opodatkowana - 1930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:5 000,00 PLN
Uwagi: PHU

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:12 000,00 PLN
Uwagi: MAT-BIUR

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Murano
Rok produkcji:
2007
Wartość:32 000,00 PLN
Uwagi: (żona)

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP na działalność gospodarczą firmy MAT-BIUR
Kwota pozostała do spłacenia:52 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia:120 000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:5 000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:48 500 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
41 000,00 PLN

42 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE ( rok założenia 1995)

45 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA AVIVA (rok założenia 1995)

33 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU (rok założenia 1996); RAZEM 1 FILAR: 161000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 300,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz akcji PKO
Pełna kwota:29 000,00 PLN

Nazwa:
PKO papierów dłużnych plus
Pełna kwota:26 000 PLN

Nazwa:
Millenium
L. jednostek:
1000
Cena jednostki:7 PLN
Pełna kwota:7 000 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:36 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:37 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:5 000,00 PLN

Nazwa:
PKO BP akcje
L. jednostek:
300
Cena jednostki:30 PLN
Pełna kwota:9 000 PLN
Suma ogólna:150 200,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek po mamie 1/4 - wartość około 62500 PLN
Uwagi: powierzchnia domu około, wartość domu około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
Działka i grunt- użytkowanie wieczyste, mieszkanie- własność

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:338 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Żona - działalność gospodarcza
Dochód:5 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:76 875,82 PLN

Opis:
dieta
Kwota:19 784,64 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:5 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:14 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Murano
Rok produkcji:
2007
Wartość:34 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP na działalność gospodarczą firmy PHU MAT-BIUR
Kwota pozostała do spłacenia:52 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:122 600 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:6 000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:51 200 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
5 400,00 PLN

40 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE ( rok założenia 1995)

43 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA AVIVA (rok założenia 1995)

32 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU (rok założenia 1996); RAZEM 1 FILAR: 120400,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 300,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Fundusz akcji PKO
Pełna kwota:28 000,00 PLN

Nazwa:
PKO papierów dłużnych plus
Pełna kwota:20 000 PLN

Nazwa:
Millenium
L. jednostek:
1000
Cena jednostki:7 PLN
Pełna kwota:7 000 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:31 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:32 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:5 000,00 PLN

Nazwa:
PKO BP akcje
Uwagi: 300 x 34 =10200 PLN
Suma ogólna:133 200,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:250 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek po mamie 1/4 - wartość około 62500 PLN
Uwagi: powierzchnia domu około, wartość domu około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
Działka i grunt- użytkowanie wieczyste, mieszkanie- własność

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:338 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Żona- działalność gospodarcza
Dochód:9 845,43 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:132 540,82PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 909,95 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:5 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:14 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Murano
Rok produkcji:
2007
Wartość:34 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank PKO BP na działalność gospodarczą firmy PHU MAT-BIUR
Kwota pozostała do spłacenia:52 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny PKO BP na zakup mieszkania (2007 r.)
Uwagi: podana kwota 131000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:8 000 PLN

Opis:
kredyt, sejm RP
Kwota pozostała do spłacenia:6 500 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-22

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
6 000,00 PLN

36 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE POLISA J II ( rok założenia 1995)

38 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA CU (rok założenia 1995)

32 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU ŻYCIE (rok założenia 1996); RAZEM 1 FILAR: 112000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 300,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI
Pełna kwota:28 000,00 PLN

Nazwa:
PKO BP
L. jednostek:
550
Cena jednostki:42,00 PLN
Pełna kwota:23 100 PLN

Nazwa:
Millenium
L. jednostek:
1000
Cena jednostki:8,5 PLN
Pełna kwota:8 500 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:24 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:24 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:5 000,00 PLN

Nazwa:
PKO papierów dłużnych plus
Pełna kwota:10 000 PLN
Suma ogólna:123 800,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
Działka i grunt- użytkowanie wieczyste, mieszkanie- własność

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:338 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Żona- działalność gospodarcza
Dochód:7 865,13 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:131 881,34PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 838,02 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:7 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:18 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

Rodzaj:
samochód
Marka:
Nissan
Model:
Murano
Rok produkcji:
2007
Wartość:38 900,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH SA, na działalność gospodarczą firmy - żona PHU MAT-BIUR
Kwota pozostała do spłacenia:52 000 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP, na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:144 000,00 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:26 000 PLN

Opis:
kredyt, sejm
Kwota pozostała do spłacenia:19 800 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
4 000,00 PLN

31 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE POLISA J II ( rok założenia 1995)

33 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA CU (rok założenia 1995)

28 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU ŻYCIE (rok założenia 1996); RAZEM 1 FILAR: 96000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 200,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI
Pełna kwota:16 000,00 PLN

Nazwa:
PKO BP
L. jednostek:
755
Cena jednostki:35,00 PLN
Pełna kwota:26 425,00 PLN

Nazwa:
Millenium
L. jednostek:
1675
Cena jednostki:4,60 PLN
Pełna kwota:7 705,00 PLN

Nazwa:
BANK HANDLOWY
L. jednostek:
7
Cena jednostki:82,00 PLN
Pełna kwota: 575,00 PLN

Nazwa:
KGHM
L. jednostek:
6
Cena jednostki: 115,00 PLN
Pełna kwota: 690,00 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:18 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:19 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:3 000,00 PLN
Suma ogólna:90 394,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
Działka i grunt- użytkowanie wieczyste, mieszkanie- własność

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:338 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Żona- działalność gospodarcza
Dochód:11 987,80 PLN
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Stowarzyszenie klub KS "LECHIA" Zielona Góra
Uwagi: zarządzanie działalnością wspólnie z zarządem; do kwietnia- rezygnacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie poselskie
Kwota:132 870,58 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 316,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:8 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:20 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH SA, na działalność gospodarczą firmy - żona PHU MAT-BIUR
Cała kwota:11 000,00 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP, na zakup mieszkania
Cała kwota:158 000,00 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Cała kwota:47 000,00 PLN

Opis:
kredyt, sejm
Cała kwota:14 600,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-05

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
5 000,00 PLN

27 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE POLISA J II ( rok założenia 1995)

30 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA CU (rok założenia 1995)

26 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU ŻYCIE (rok założenia 1996); RAZEM 1 FILAR: 88000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 200,00 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI
Pełna kwota:16 000,00 PLN

Nazwa:
PKO BP
L. jednostek:
1355
Cena jednostki:33,00 PLN
Pełna kwota:44 715,00 PLN

Nazwa:
Millenium
L. jednostek:
1675
Cena jednostki:4,30 PLN
Pełna kwota:7 202,50 PLN

Nazwa:
BANK HANDLOWY
L. jednostek:
7
Cena jednostki:80,00 PLN
Pełna kwota: 560,00 PLN

Nazwa:
KGHM
L. jednostek:
6
Cena jednostki: 110,00 PLN
Pełna kwota: 770,00 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:15 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:15 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:2 600,00 PLN
Suma ogólna:100 847,50 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
Działka i grunt- użytkowanie wieczyste, mieszkanie- własność

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:338 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:210 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Żona- działalność gospodarcza
Dochód:5 645,94 PLN
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Stowarzyszenie klub KS "LECHIA" Zielona Góra
Uwagi: zarządzanie działalnością wspólnie z zarządem; do kwietnia- rezygnacja

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie poselskie
Kwota:130 813,82 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 123,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:10 000,00 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:24 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH SA, na działalność gospodarczą firmy - żona PHU MAT-BIUR
Cała kwota:21 000,00 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP, na zakup mieszkania
Cała kwota:167 200,00 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Cała kwota:77 107,00 PLN

Opis:
kredyt, sejm
Cała kwota:14 600,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jerzy Marian Materna
Data i miejsce urodzenia:
1956-03-25 Zielona Góra
Zatrudnienie:Poseł RP od 2005-10-19

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
4 000,00 PLN

27 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR a) PZU ŻYCIE POLISA J II ( rok założenia 1995)

30 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR b) POLISA CU (rok założenia 1995)

26 000,00 PLN
Uwagi: 1 FILAR c) POLISA PZU ŻYCIE (rok założenia 1996); RAZEM 1 FILAR: 87000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO TFI
Pełna kwota:15 000,00 PLN

Nazwa:
PKO BP
L. jednostek:
1355
Cena jednostki:36,00 PLN
Pełna kwota:48 780,00 PLN

Nazwa:
Millenium
L. jednostek:
1675
Cena jednostki:4,20 PLN
Pełna kwota:7 035,00 PLN

Nazwa:
BANK HANDLOWY
L. jednostek:
7
Cena jednostki:80,00 PLN
Pełna kwota: 560,00 PLN

Nazwa:
KGHM
L. jednostek:
6
Cena jednostki: 142,00 PLN
Pełna kwota: 852,00 PLN

Nazwa:
EUROPA
Pełna kwota:15 000,00 PLN

Nazwa:
AXA
Pełna kwota:15 000,00 PLN

Nazwa:
HDI
Pełna kwota:2 400,00 PLN
Suma ogólna:104 627,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
40 m2
Wartość:140 000,00 PLN
Tytuł prawny:
Działka i grunt- użytkowanie wieczyste, mieszkanie- własność

Powierzchnia:
103 m2
Wartość:338 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
800 m2
Wartość:220 000,00 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
Żona- działalność gospodarcza
Dochód:4 000,00 PLN
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Stowarzyszenie klub KS "LECHIA" Zielona Góra
Uwagi: zarządzanie działalnością wspólnie z zarządem

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wynagrodzenie poselskie
Kwota:109 186,66 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
combo
Rok produkcji:
2002
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: wartość przybliżona

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
vivaro
Rok produkcji:
2005
Wartość:24 000,00 PLN
Uwagi: PHU MAT-BIUR - żona

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Bank BPH SA, na działalność gospodarczą firmy - żona PHU MAT-BIUR
Cała kwota:21 000,00 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP, na zakup mieszkania
Cała kwota:169 268,00 PLN

Opis:
kredyt, PKO BP
Cała kwota:81 507,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.