facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Michałkiewicz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sekretarz stanu
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 713,07 PLN

50 000 PLN
Uwagi: lokaty
Środki pieniężne (dewizy):
3,39 GBP

3,54 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:380 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
diety parlamentarne
Kwota:29 979,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2619,96 PLN

Opis:
umowa o pracę w MRPiPS
Kwota:224 143,91 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:76 049,36 PLN

Opis:
pożyczka konsumpcyjna w SKOK im Unii Lubelskiej w Lublinie (zaciągnięta w grudniu 2017 r.)
Cała kwota:10 550 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - sekretarz stanu, Poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 144 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
3,39 GBP

3,54 EUR

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2316,96 PLN

Opis:
umowa o pracę w MRPiPS
Kwota:170 744,68 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:79 400,36PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - sekretarz stanu, Poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: pozostaję we wspólnocie majątkowej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 846,57 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 826,94 PLN

Opis:
umowa o pracę w MRPiPS
Kwota:18 023,38 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota: 480 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota: 525 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:82 781,72 PLN

Opis:
kredyt samochodowy w Toyota Bank
Kwota pozostała do spłacenia:16 790,68 PLN

Opis:
kredyt konsumencki w SKOK im. Unii Lubelskiej
Kwota pozostała do spłacenia:20 816,69 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:107 702,80 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:24 880,78 PLN

Opis:
działalność podlegająca prawom autorskim
Kwota:1 188 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:83 637,23 PLN

Opis:
kredyt samochodowy w Toyota Bank
Kwota pozostała do spłacenia:18 925,36 PLN

Opis:
kredyt konsumencki w SKOK im. Unii Lubelskiej
Kwota pozostała do spłacenia:23 931,45 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-09

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: "wspólnota majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):28 252 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:75 391,96 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 934,62 PLN

Opis:
działalność podlegająca prawu autorskiemu
Kwota:1 188 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:84 492,74 PLN

Opis:
kredyt na samochód - Toyota - Bank
Kwota pozostała do spłacenia:21 060,04 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-14

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: "wspólnota majątkowa"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:129 243,36 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
działalność podlegająca prawu autorskiemu
Kwota: 750 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Corolla
Rok produkcji:
2013

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:86 203,76 PLN

Opis:
kredyt na samochód - Toyota - Bank
Kwota pozostała do spłacenia:28 531,42 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:128 583,88PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Almera
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:89 615,60 PLN

Opis:
pożyczka z funduszu świadczeń socjalnych
Kwota pozostała do spłacenia:16 530 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:129 594,38 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 812,30 PLN

Opis:
umowy o dzieło
Kwota:1 127,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Almera
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:92 964,98 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: "pozostaję we wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):70 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):50 USD

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie (poselskie)
Kwota:120 080,25 PLN

Opis:
diety (poselskie)
Kwota:2 123,88 PLN

Opis:
umowy o dzieło
Kwota:2 092 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Almera
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:95 700 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Stefan Michałkiewicz
Data i miejsce urodzenia:
1953-09-26 Oborniki Śląskie
Zatrudnienie:Poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak
Uwagi: "pozostaję we wspólności majątkowej"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:340 000 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze własnościowe

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie dochód
Kwota:97 810,50 PLN

Opis:
diety poselskie opodatkowane
Kwota:1 930,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Almera
Rok produkcji:
2006

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP - zadłużenie łączne
Kwota pozostała do spłacenia:96 220 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-02

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.