facebook tweeter youtube

 
Janusz Palikot

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • poseł do Sejmu 7. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2015-09-11)
  • poseł do Sejmu 6. kadencji
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Marian Palikot
Data i miejsce urodzenia:
1964-10-26 Biłgoraj
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: "oświadczam, że na dzień 20 sierpnia 2015 r. posiadam wchodzące stanowiące mój majątek odrębny"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):3 300 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wierzytelności pieniężne - Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki/linii sprzedażowej na zakup książek
Uwagi: podana kwota około 62000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:1 650 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel
Uwagi: "Mieszkanie o powierzchni: 85 m2 wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku oraz gruncie oraz 2 miejscami garażowymi oraz komórkami lokatorskimi"

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Manufaktury Polskie Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000189567
Liczba udziałów:
10

Emitent udziałów:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIX Wydział Gospodarczy
Liczba udziałów:
2000

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:19 454,88 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:67 148,39 PLN

Opis:
dochody z tytułu wynajmu samochodu
Kwota:1 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Discovery
Rok produkcji:
2006
Wartość:110 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2006
Wartość:120 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Defender
Rok produkcji:
1999
Wartość:20 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy, meble
Wartość:2 820 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kolekcja książek
Wartość:450 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
zegarek marki Breitling
Wartość:14 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Getin Noble Bank S.A. na zakup nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:1 057 405 PLN

Opis:
Monika Palikot - zobowiązanie z tytułu pożyczki zawartej w związku z nabyciem praw majątkowych, oprocentowanie 50050 EUR
Uwagi: podana kwota 1010000 EUR

Opis:
Dzierwany SA - zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nie uregulowanych zobowiązań, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 3545502,12 PLN + naliczone odsetki

Opis:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji - zobowiązanie z tytułu pożyczki, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 750000 PLN

Opis:
Marek Malinowski - zobowiązanie z tytułu wykupu weksla
Cała kwota:100 000 PLN
Uwagi: z oprocentowaniem 5% w skali roku

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-20

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Marian Palikot
Data i miejsce urodzenia:
1964-10-26 Biłgoraj
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: "oświadczam, że na dzień 31-12-2014 r. posiadam wchodzące stanowiące mój majątek odrębny"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):64 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):12 300 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wierzytelności pieniężne - Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki/linii sprzedażowej na zakup książek
Uwagi: podana kwota około 62000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:1 650 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel
Uwagi: "Mieszkanie o powierzchni: 85 m2 wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku oraz gruncie oraz 2 miejscami garażowymi oraz komórkami lokatorskimi"

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Manufaktury Polskie Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000189567
Liczba udziałów:
10

Emitent udziałów:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIX Wydział Gospodarczy
Liczba udziałów:
2000

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:28 770,12 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:114 075,20 PLN

Opis:
dochody z tytułu wynajmu samochodu
Kwota:17 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Discovery
Rok produkcji:
2006
Wartość:110 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2006
Wartość:120 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Defender
Rok produkcji:
1999
Wartość:20 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy, meble
Wartość:2 820 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kolekcja książek
Wartość:450 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
zegarek marki Breitling
Wartość:14 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Getin Noble Bank S.A. na zakup nieruchomości
Uwagi: podana kwota 1099435PLN

Opis:
Monika Palikot - zobowiązanie z tytułu pożyczki zawartej w związku z nabyciem praw majątkowych, oprocentowanie 50050 EUR
Uwagi: podana kwota 1010000 EUR

Opis:
Dzierwany SA - zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nie uregulowanych zobowiązań, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 3545502,12 PLN

Opis:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji - zobowiązanie z tytułu pożyczki, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 750000 PLN

Opis:
Marek Malinowski - zobowiązanie z tytułu wykupu weksla
Cała kwota:100 000 PLN
Uwagi: z oprocentowaniem 5% w skali roku

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Marian Palikot
Data i miejsce urodzenia:
1964-10-26 Biłgoraj
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: "oświadczam, że na dzień 31-12-2013 r. posiadam wchodzące stanowiące mój majątek odrębny"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):48 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):17 600 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wierzytelności pieniężne - Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki/linii sprzedażowej na zakup książek
Uwagi: podana kwota około 100000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:1 650 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel
Uwagi: "Mieszkanie o powierzchni: 85 m2 wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku oraz gruncie oraz 2 miejscami garażowymi oraz komórkami lokatorskimi"

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Manufaktury Polskie Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XX Wydział Gospodarczy pon nr KRS 0000189567
Liczba udziałów:
10

Emitent udziałów:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIX Wydział Gospodarczy
Liczba udziałów:
2000

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:28 357,92 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:112 426,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Discovery
Rok produkcji:
2006
Wartość:110 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2006
Wartość:130 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2006
Wartość:12 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Defender
Rok produkcji:
1999
Wartość:30 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy, meble
Wartość:3 000 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kolekcja książek
Wartość:450 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
zegarek marki Breitling
Wartość:14 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Getin Noble Bank S.A. na zakup nieruchomości
Uwagi: podana kwota 1157335,00PLN

Opis:
Monika Palikot - zobowiązanie z tytułu pożyczki zawartej w związku z nabyciem praw majątkowych, oprocentowanie 50050 EUR
Uwagi: podana kwota 1010000 EUR

Opis:
Dzierwany SA - zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nie uregulowanych zobowiązań, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 3480000 PLN

Opis:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji - zobowiązanie z tytułu pożyczki, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 750000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Marian Palikot
Data i miejsce urodzenia:
1964-10-26 Biłgoraj
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: "oświadczam, że na dzień 31-12-2011 r. posiadam wchodzące stanowiące mój majątek odrębny"
Uwagi: stan na dzień 31-12-2012 r.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):98 500 PLN
Środki pieniężne (dewizy):21 600 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wierzytelności pieniężne - Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki/linii sprzedażowej na zakup książek
Uwagi: podana kwota około 165000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:1 650 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel
Uwagi: "Mieszkanie o powierzchni: 85 m2 wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku oraz gruncie oraz 2 miejscami garażowymi oraz komórkami lokatorskimi"

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Manufaktury Polskie Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XX Wydział Gospodarczy pon nr KRS 0000189567
Liczba udziałów:
10

Emitent udziałów:
Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział KRS91501
Liczba udziałów:
1700

Emitent udziałów:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIX Wydział Gospodarczy
Liczba udziałów:
2000

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód za pracę w Sejmie - dieta
Kwota:28 687,68 PLN

Opis:
Dochód za pracę w Sejmie - uposażenia
Kwota:112 756,24 PLN

Opis:
Dochód z tytułu sprzedaży praw autorskich
Kwota:0 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Discovery
Rok produkcji:
2006
Wartość:130 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2006
Wartość:150 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2006
Wartość:16 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Defender
Rok produkcji:
1999
Wartość:40 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy, meble
Wartość:3 000 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kolekcja książek
Wartość:450 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
BRE BANK SA - zadłużenie na rachunku bieżącym
Uwagi: nie podano kwoty PLN

Opis:
BRE BANK SA - zadłużenie na rachunku bieżącym
Uwagi: nie podano kwoty EUR

Opis:
Metro Bank - na zakup nieruchomości
Uwagi: podana kwota 1130000 PLN

Opis:
Monika Palikot - zobowiązanie z tytułu pożyczki zawartej w związku z nabyciem praw majątkowych, oprocentowanie 50050 EUR
Uwagi: podana kwota 1010000 EUR

Opis:
Dzierwany SA - zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nie uregulowanych zobowiązań, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 3595901 PLN

Opis:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji - zobowiązanie z tytułu pożyczki, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 750000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2013-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Marian Palikot
Data i miejsce urodzenia:
1964-10-26 Biłgoraj
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: "oświadczam, że na dzień 31-12-2011 r. posiadam wchodzące stanowiące mój majątek odrębny"
Uwagi: stan na dzień 31-12-2011 r.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):148 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):28 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wierzytelności pieniężne - Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki/linii sprzedażowej na zakup książek
Uwagi: podana kwota około 100000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:1 650 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel
Uwagi: "Mieszkanie o powierzchni: 85 m2 wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku oraz gruncie oraz 2 miejscami garażowymi oraz komórkami lokatorskimi"

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Manufaktury Polskie Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XX Wydział Gospodarczy pon nr KRS 0000189567
Liczba udziałów:
10

Emitent udziałów:
Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział KRS91501
Liczba udziałów:
1700

Emitent udziałów:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIX Wydział Gospodarczy
Liczba udziałów:
2000

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochód za pracę w Sejmie
Kwota:6 182 PLN

Opis:
Dochód z tytułu sprzedaży praw autorskich
Kwota: 910 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Discovery
Rok produkcji:
2006
Wartość:150 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2006
Wartość:150 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2006
Wartość:20 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Defender
Rok produkcji:
1999
Wartość:50 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy, meble
Wartość:3 000 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kolekcja książek
Wartość:450 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
BRE BANK SA - zadłużenie na rachunku bieżącym
Uwagi: podana kwota 22871 PLN

Opis:
BRE BANK SA - zadłużenie na rachunku bieżącym
Uwagi: podana kwota 13670 EUR

Opis:
Metro Bank - na zakup nieruchomości
Uwagi: podana kwota 1170000 PLN

Opis:
Monika Palikot - zobowiązanie z tytułu pożyczki zawartej w związku z nabyciem praw majątkowych, oprocentowanie 50050 EUR
Uwagi: podana kwota 1010000 EUR

Opis:
Dzierwany SA - zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nie uregulowanych zobowiązań, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 3595901 PLN

Opis:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji - zobowiązanie z tytułu pożyczki, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 750000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Janusz Marian Palikot
Data i miejsce urodzenia:
1964-10-26 Biłgoraj
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie
Uwagi: "oświadczam, że posiadam wchodzące stanowiące mój majątek odrębny"

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):208 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):32 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
wierzytelności pieniężne - Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. z tytułu umowy pożyczki/linii sprzedażowej na zakup książek
Uwagi: podana kwota około 100000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
85 m2
Wartość:1 650 000 PLN
Tytuł prawny:
właściciel
Uwagi: "Mieszkanie o powierzchni: 85 m2 wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej budynku oraz gruncie oraz 2 miejscami garażowymi oraz komórkami lokatorskimi"

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Manufaktury Polskie Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XX Wydział Gospodarczy pon nr KRS 0000189567
Liczba udziałów:
10

Emitent udziałów:
Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział KRS91501
Liczba udziałów:
1700

Emitent udziałów:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIX Wydział Gospodarczy
Liczba udziałów:
2000

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska przekazywana na cele społeczne
Kwota:128 940 PLN

Opis:
Prawa autorskie
Kwota: 527 PLN
Uwagi: przychód 527 PLN dochód 527 PLN

Opis:
Sprzedaż nieruchomości
Kwota:716 000 PLN
Uwagi: sprzedaż 1946000 PLN, dochód 716000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Discovery
Rok produkcji:
2006
Wartość:150 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Range Rover
Rok produkcji:
2006
Wartość:150 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Micra
Rok produkcji:
2006
Wartość:20 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Land Rover
Model:
Defender
Rok produkcji:
1999
Wartość:50 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obrazy, meble
Wartość:3 000 000 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kolekcja książek
Wartość:450 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
BRE BANK SA - Odnawialna linia kredytowa na wydatki bieżące; WIBOR + 2,5%
Uwagi: podana kwota 216701 PLN

Opis:
Metro Bank - na zakup nieruchomości
Uwagi: podana kwota 1190000 PLN

Opis:
BRE Bank SA - zobowiązanie z tytułu kredytu zawartego w związku z nabyciem praw majątkowych - oprocentowanie 50050 EUR za cały okres kredytowania tj. 30 listopada 2011 r.
Uwagi: podana kwota 1010000 EUR

Opis:
Dzierwany SA - zobowiązanie z tytułu 2 pożyczek oraz nieuregulowanych zobowiązań, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 3595901 PLN

Opis:
Księgarnia na Wiejskiej Sp. z o.o. w likwidacji - zobowiązanie z tytułu pożyczki, WIBOR + 2% z przeznaczeniem na inwestycje kapitałowe
Uwagi: podana kwota 750000 PLN

Podpis

Miejscowość:
W-wa
Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.