facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Schetyna
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Juliusz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):755 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 900 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 354,28 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka za miesiąc 235,19 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 165,74 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
32,8 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wpłacono I i II ratę o wartości 45000 PLN

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
33,6 m2
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wpłacono I i II ratę o wartości 77000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska
Kwota:29 927,38 PLN

Opis:
wynajem nieruchomości
Kwota:17 460 PLN

Opis:
uposażenie (Poseł na Sejm)
Kwota:143 899,01 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Rok produkcji:
2017
Uwagi: leasing

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Juliusz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 300 USD

 400 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 354,28 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka za miesiąc 235,19 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 165,74 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie emerytalne w III filarze
Pełna kwota:63 188,89 PLN
Uwagi ogólne:
stan na dzień 23-03-2016

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
dom szeregowy
Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:29 983,45 PLN
Uwagi: za 2016 r. opodatkowana 2623,45 PLN nieopodatkowana 27360 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (Minister Spraw Zagranicznych)
Kwota:28 818,18 PLN

Opis:
wynajem nieruchomości
Kwota:48 450 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota: 400 PLN

Opis:
uposażenie (Poseł na Sejm)
Kwota:121 329,52 PLN
Uwagi: za 2016 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Rok produkcji:
2008

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Juliusz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 354,28 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka za miesiąc 213,67 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 165,12 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie emerytalne w III filarze
Pełna kwota:63 188,89 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 354,28 PLN
Uwagi ogólne:
stan na dzień 23-03-2016

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
dom szeregowy
Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: za 2015 r. opodatkowana 2316,96 PLN nieopodatkowana 27360,00 PLN

Opis:
wynagrodzenie ze stosunku pracy (Minister Spraw Zagranicznych)
Kwota:191 376,35 PLN
Uwagi: 2015 r.

Opis:
Wynajem nieruchomośći
Kwota:45 600,00 PLN

Opis:
Bon pieniężny
Kwota:1 000 PLN

Opis:
uposażenie (Poseł na Sejm)
Kwota:2 790,49 PLN
Uwagi: za 2015 r.

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
klasa A
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Juliusz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Minister Spraw Zagranicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 354,28 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka za miesiąc 213,67 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 165,12 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie emerytalne w III filarze
Pełna kwota:59 239,72 PLN
Uwagi ogólne:
stan na dzień 26-03-2014

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
dom szeregowy
Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska
Kwota:24 730,80 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-11-03

Opis:
Dochód z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Kwota:148 562,61 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-10-31

Opis:
Wynajem nieruchomośći
Kwota:39 184,00 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-10-31

Opis:
Bon pieniężny
Kwota: 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
klasa A
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-02

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Juliusz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Minister Spraw Zagranicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 354,38 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 217,42 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka za miesiąc 157,42 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie emerytalne w III filarze
Pełna kwota:59 239,72 PLN
Uwagi ogólne:
stan na dzień 26-03-2014

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
dom szeregowy
Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska
Kwota:19 784,64 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-08-03

Opis:
Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Kwota:105 298,35 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-07-31

Opis:
Wynajem nieruchomośći
Kwota:27 429 PLN
Uwagi: od 2015-01-01 do 2015-07-31

Opis:
Bon pieniężny
Kwota: 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
klasa A
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-08-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Juliusz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:
Poseł na Sejm RP

Minister Spraw Zagranicznych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 354,38 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka miesięczna 217,42 PLN

Nazwa:
Metlife Amplico
Uwagi: składka za miesiąc 157,42 PLN

Nazwa:
Ubezpieczenie emerytalne w III filarze
Pełna kwota:59 239,72 PLN
Uwagi ogólne:
stan na dzień 26-03-2014

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska za 2014 r.
Kwota:30 274,36 PLN

Opis:
Uposażenie (Poseł na Sejm) za 2014 r.
Kwota:102 274,36 PLN

Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (Minister Spraw Zagranicznych)
Kwota:47 277,50 PLN

Opis:
Wynajem nieruchomośći
Kwota:47 020,65 PLN

Opis:
Bon pieniężny
Kwota: 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
klasa A
Rok produkcji:
2007

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico Life
Uwagi: składka miesięczna 354,28 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa A Metlife Amplico Life
Uwagi: składka za miesiąc 217,42 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico Life
Uwagi: składka za miesiąc 157,42 PLN

Nazwa:
ubezpieczenie emerytalne w III filarze
Pełna kwota:59 239,72
Uwagi: na dzień 26.03.2014 r.

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze- własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Uwagi: własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:30 453,50 PLN

Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (poseł na Sejm)
Kwota:141 144,12 PLN

Opis:
Wynajęcie mieszkania za 2013 rok
Kwota:17 450 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S 60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico Life
Uwagi: składka miesięczna 354,28 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa A Metlife Amplico Life
Uwagi: składka za miesiąc 217,42 PLN

Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa Metlife Amplico Life
Uwagi: składka za miesiąc 157,42 PLN

Nazwa:
ubezpieczenie emerytalne w III filarze
Pełna kwota:59 239,72
Uwagi: na dzień 26.03.2014 r.

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze- własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Uwagi: własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta poselska
Kwota:30 453,50 PLN

Opis:
Wynagrodzenie ze stosunku pracy (poseł na Sejm)
Kwota:141 144,12 PLN

Opis:
Wynajęcie mieszkania za 2013 rok
Kwota:17 450 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S 60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2003

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):350 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa CU
Uwagi: składka miesięczna 309,18 PLN

Nazwa:
Generali
Uwagi: składka miesięczna 201,88 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze- własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Uwagi: własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska
Kwota:2 247,04 PLN

Opis:
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Sejmu
Kwota:198 383,92 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S 60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa leasingowa z 2011-10-17 na okres 2 lat na zakup Volvo S 60, Raiffeisen Leasing Polska S.A.
Cała kwota:50 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2012-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Schetyna
Data i miejsce urodzenia:
1963-02-18 Opole
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):310 000,00 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa CU
Uwagi: składka miesięczna 309,18 PLN

Nazwa:
Generali
Uwagi: składka miesięczna 201,88 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:1 200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
34,4 m2
Wartość:200 000,00 PLN
Tytuł prawny:
spółdzielcze- własnościowe
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
54 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność

Powierzchnia lokalu:
98 m2
Wartość:590 000,00 PLN
Uwagi: własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dieta poselska, stan na 2011-10-24
Kwota:2 053,96 PLN

Opis:
Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Marszałka Sejmu
Kwota:163 014,22 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
S 60
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
Seat
Model:
Ibiza
Rok produkcji:
2003

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Umowa leasingowa z 2011-10-17 na okres 2 lat na zakup Volvo S 60, Raiffeisen Leasing Polska S.A.
Cała kwota:50 000,00 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2011-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.