facebook tweeter youtube

 
Marek Wójcik
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Absolwent prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Związany z Unią Wolności, od 2001 r. w PO, od 2010 r. członek zarządu regionu śląskiego partii. W l. 2002-2005 radny Katowic. W l. 2004-2005 asystent posła do PE Jana Olbrychta, prowadził jego biuro poselskie. Od 2010 r.: członek rady programowej TVP S.A., członek Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. Poseł w l. 2005-2016 (V-VII kadencja), zasiadał komisjach: ds. Unii Europejskiej, ustawodawczej oraz administracji i spraw wewnętrznych (wiceprzewodniczący). Obecnie zasiada w komisji administracji i spraw wewnętrznych.
Edukacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administarcji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 2015

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
06.02.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2059), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2017 – 07.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2016 – 07.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Albańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2016 – 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.12.2015 – 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Katowice (31), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8028» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Katowice (31), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8028 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.08.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3765), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.06.2015 – 23.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zgromadzeniach (druk nr 3518), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.03.2015 – 25.09.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 20.03.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2014 – 16.01.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.10.2014 – 23.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 01.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.07.2014 – 24.09.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk nr 2620), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.05.2014 – 25.07.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2014 – 23.04.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2243), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2013 – 30.05.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2013 – 23.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1526), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.04.2013 – 13.09.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 19.04.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2012 – 16.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 835), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 23.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.09.2012 – 10.10.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 341), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

31.08.2012 – 22.03.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Cypryjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2012 – 31.08.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Meksykańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2012 – 25.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości, członek prezydium» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.2011 – 11.05.2012Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 07.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Spraw Wewnętrznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10753» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.09.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.08.2011 – 16.09.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2011 – 18.08.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 4434), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.07.2011 – 19.08.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2011 – 01.07.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.05.2011 – 09.06.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2011 – 27.05.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności (druk nr 4202), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.04.2011 – 27.05.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.01.2011 – 22.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (druk nr 3761), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 24.02.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3673), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10753 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

16.12.2010 – 15.04.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

03.12.2010 – 16.12.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.10.2010 – 03.12.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 09.11.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów (druk nr 2713), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.05.2010 – 22.10.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.04.2010 – 06.07.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych (druk nr 2917), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.09.2009 – 15.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2110), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.07.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Innowacyjności i Informatyzacji, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.04.2009 – 21.05.2010Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.04.2009 – 26.08.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (druk nr 1831), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.04.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2009 – 17.07.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 1614), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2009 – 20.10.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk nr1407), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.01.2009 – 10.02.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym (druk nr 1391), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Senat projektów ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druki nr 1131 i 3310), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2008 – 24.04.2009Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2008 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.01.2008 – 30.08.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Śledcza do zbadania okoliczności tragicznej śmierci byłej posłanki Barbary Blidy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.11.2007 – 25.04.2008Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.11.2007 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.11.2007 – 24.11.2007Sejm RP VI kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2007 – 07.11.2011Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8870» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.05.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (druk nr 1689), wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. nowelizacji Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2007Sejm RP VI kadencji, kandydat na posła
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8870 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.06.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. Ordynacji Wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.04.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.03.2006 – 21.03.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna ds. rozpatrzenia projektów uchwał powołujących komisje śledcze, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2006 – 18.07.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (druk nr 299), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.03.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 07.04.2006Sejm RP V kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.11.2005Stowarzyszenie Europa jest Prosta, członek Komitetu Założycielskiego, wiceprezes, Katowice» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2008

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 4408» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005Sejm RP V kadencji, kandydat na posła
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 4408 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2004 – 2005Biuro Poselskie posła do Parlamentu Europejskiego , asystent, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

od 2004Stowarzyszenie Europa jest Prosta, członek, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2004Sztab wyborczy kandydata do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta, szef, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2004 – 2006Stowarzyszene "Młodzi Demokraci", członek Zarządu Regionu Śląskiego, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2003 – 2006Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego w Katowicach, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2003 – 2006Platforma Obywatelska, skarbnik Regionu Śląskiego, Katowice» źródło

Źródło

Strona oficjalna Marka Wójcika

2003Platforma Obywatelska, pełnomocnik regionalny ds. kampanii poprzedzającej referendum w sprawie przystapienia Polski do Unii Europejskiej, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2002 – 2005Rada Miasta Katowice, radny, Katowice
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Wyborcza Andrzeja Sośnierza (15), liczba głosów: 967» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002Rada Miasta Katowice, kandydat na radnego, Katowice
okręg: Katowice, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Wyborcza Andrzeja Sośnierza (15), liczba głosów: 967 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Stowarzyszene "Młodzi Demokraci", członek Konwentu Krajowego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2001 – 2003Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący katowickiego koła, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2001 – 2003Biuro Poselskie Piotra Mateji, asystent społeczny, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2001Platforma Obywatelska, zastępca szefa sztabu wyborczego w wyborach parlamentarnych, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2000Stowarzyszenie Szkoła Liderów Szkoła dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych, absolwent, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2000Fundacja Edukacji Narodowej inicjatywa na rzecz powołania, wolontariusz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2000Unia Wolności, członek Zarządu katowickiego koła, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2000Katowicki sztab wyborczy kandydata na przezydenta RP Andrzeja Olechowskiego, członek, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

2000 – 2002Stowarzyszene "Młodzi Demokraci", sekretarz Regionu Ślaskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

1999 – 2000Unia Wolności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

1998Unia Wolności, wolontariusz» źródło

Źródło

Ofocjalna strona Marka Wójcika

1997Sztab wyborczy kandydatki do Sejmu RP Ireny Lipowicz, wolontariusz, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

od 1997Stowarzyszene "Młodzi Demokraci", członek, Katowice» źródło

Źródło

Oficjalna strona Marka Wójcika

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.