facebook tweeter youtube

 
Zbigniew Ziobro
  • minister sprawiedliwości
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Tadeusz Ziobro
Data i miejsce urodzenia:
1970-08-18 Kraków
Zatrudnienie:
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):135 843,24 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 850 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia działki:
22 a
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: udział w domu rodzinnym (1/3) odpowiada 85,6 m2 powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 ary na której znajduje się dom. Wartość domu wraz z działką
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
125 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: mieszkanie własnościowe
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia:
73 a
Wartość:135 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowana
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka leśno-rolna
Powierzchnia działki:
1,1 ha
Wartość:75 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: powierzchnia około, wartość około

Rodzaj:
działka leśno-rolna
Powierzchnia działki:
1,4 ha
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu pełnienia urzędu Ministra Sprawiedliwości
Kwota:187 797,52 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
dochód z tytułu dodatku funkcyjnego dla Prokuratora Generalnego
Kwota:44 627,75 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Tadeusz Ziobro
Data i miejsce urodzenia:
1970-08-18 Kraków
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):133 336 PLN
Uwagi: (w tym 1000 PLN na IKE)
Środki pieniężne (dewizy):1 850 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: udział w domu rodzinnym (1/3) odpowiada 85/6 m2 powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 ary na której znajduje się dom
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
125 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia:
73 a
Wartość:135 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowana
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka leśno-rolna
Powierzchnia działki:
1,1 ha
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: powierzchnia około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu pełnienia urzędu Ministra Sprawiedliwości
Kwota:21 321,98 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:3 956,93 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:1 537,47 PLN

Opis:
dieta członka Krajowej Rady Sądownictwa
Kwota:1 495,98 PLN

Opis:
dochód z Parlamentu Europejskiego
Kwota:6 500 EUR
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-22
Uwagi / sprostowania:Uzupełnieniem niniejszego oświadczenia majątkowego pragnę dodać, że w 2008 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Muszynie stałem się spadkobiercą 1/3 części spadku po ojcu J. Ziobro. Wartość spadku wynosi 689 465 zł, zaś przypadająca mi część to 229821 zł. Składają się na przedmiot spadku m.in.: 1/2 lokalu mieszkalnego położonego w [ukryte] 1/2 lokalu mieszkalnego położonego w [ukryte] 1/3 udziału w domu mieszkalnym wskazanym w pkt. II ust. 1 oświadczenia

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Tadeusz Ziobro
Data i miejsce urodzenia:
1970-08-18 Kraków
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):139 350 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 850 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Wartość domu:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: udział w domu rodzinnym (1/3) odpowiada 85/6 m2 powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 ary na której znajduje się dom
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
125 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia:
73 a
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka leśno-rolna
Powierzchnia działki:
1,1 ha
Wartość:60 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna

Podpis

Data:
2015-11-13
Uwagi / sprostowania:Uzupełnieniem niniejszego oświadczenia majątkowego pragnę dodać, że w 2008 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Muszynie stałem się spadkobiercą 1/3 części spadku po ojcu J. Ziobro. Wartość spadku wynosi 689 465 zł, zaś przypadająca mi część to 229821 zł. Składają się na przedmiot spadku m.in.: 1/2 lokalu mieszkalnego położonego w [ukryte] 1/2 lokalu mieszkalnego położonego w [ukryte] 1/3 udziału w domu mieszkalnym o powierzchni 22 arowej działce mieszczącej się w [nieczytelne]

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Ziobro
Data i miejsce urodzenia:
1970-08-18 Kraków
Zatrudnienie:poseł do Parlamentu Europejskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):35 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):21 095,12 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia działki:
32 a
Wartość domu:160 000 PLN
Wartość działki:22 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
Uwagi: udział w domu rodzinnym (1/3) co stanowi 85/6 m2 udział w działce, na której wybudowany jest dom
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
125 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
działka rolna
Powierzchnia:
53 a
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność hipoteczna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
1/6 mieszkania
Wartość:60 000 PLN
Uwagi: 1/6 z 63 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Z tytułu mandatu poselskiego
Kwota:95 482,44 EUR
Łączny dochód:
Uwagi: podstawa opodatkowania 95 366,76 EUR podatek unijny 20 958, 12 EUR

Podpis

Data:
2014-03-23

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Pliki do pobrania
Oświadczenie majątkowe
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.