facebook tweeter youtube

 
Stefan Strzałkowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą, nauczyciel. Był dyrektorem szkoły. Starosta (1998-2002), następnie do 2009 r. burmistrz miasta Białogard. Członek PiS. Poseł w l. 2009-2015 (VI-VIII kadencja, w 2009 r. objął mandat po Marianie Golińskim; w grudniu 2015 r. objął mandat po Czesławie Hocu). Zasiadał w komisjach: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; polityki społecznej i rodziny. Obecnie członek komisji finansów publicznych oraz ds. kontroli państwowej.
Edukacja
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, ; specjalność: Organizacja i Zarządzanie Oświatą, rok ukończenia: 2001
Akademia Wychowania Fizycznego Filia w Gorzowie Wlkp., Wydział Wychowania Fizycznego; specjalność: , rok ukończenia: 1981

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 21.02.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ogrodów Działkowych i Spółdzielczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw szpitali wydzierżawionych spółkom, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Polskiej Szermierki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Brydża Sportowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw budowy dróg ekspresowych S6 i S11, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2015 – 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) oraz - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł (zajął miejsce Czesława Hoca), Warszawa
okręg: Koszalin (40), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 4977» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Koszalin (40), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 4977 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.09.2014 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2656), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 27.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.09.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny ds. narodowego programu zdrowego żywienia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2013 – 10.10.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego (druk nr 1434), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S 11, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 08.05.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1380), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 19.11.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (druk nr 1204), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1148), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach o opłatach lokalnych (druk nr 1170), poselskiego projektu ustawy o ogrodach działkowych (druk nr 1240), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.03.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.03.2013 – 27.08.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.10.2012 – 19.02.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Palestyńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 10.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Wietnamska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportu Szkolnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 4840» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 832), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.01.2011 – 14.04.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3670), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 4840 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.11.2010 – 31.03.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 3408), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.10.2010 – 04.01.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisjia nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 3241) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3304) oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (druk nr 3599), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.08.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.07.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.07.2010 – 23.09.2010Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk nr 3169), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.2010 – 09.06.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 2642) (oraz senackiego druk nr 3610), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2009 – 01.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1898), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2009 – 01.12.2009Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1898), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2009 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.06.2009 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł (zajął miejsce Mariana Golińskiego), Warszawa
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 4161» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2007kandydat na posła
okręg: Koszalin, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 4161» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2009Urząd Miasta Białogard, burmistrz (rezygnacja z funkcji - wybór na posła na Sejm RP), Białogard
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Białogard, liczba głosów: 6263» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na Urząd Burmistrza Miasta, Białogard
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Białogard, liczba głosów: 6263 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
okręg: Białogard, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Białogard (14), liczba głosów: 903 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2005Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

2002 – 2006Urząd Miasta Białogard, burmistrz, Białogard
okręg: Białogard, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Białogard, liczba głosów: 4873» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na Urząd Burmistrza Miasta
okręg: Białogard, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Samorządowe Białogard, liczba głosów: 4873 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1999 – 2002Starostwo Powiatowe w Białogardzie, starosta, Białogard» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1994 – 1998Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie, dyrektor, Białogard» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1982 – 1994Szkoła Podstawowa nr 1 w Białogardzie, nauczyciel, Białograd» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1981 – 1982Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie, nauczyciel, Trzebiszewo» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.