facebook tweeter youtube

 
Robert Kropiwnicki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Doktor nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W l. 90. był rzecznikiem praw ucznia i współtwórcą parlamentu uczniowskiego na terenie woj. legnickiego. W l. 1999-2007 przewodniczył Legnickiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich. W l. 2003-2011 prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG SA. Był członkiem rad nadzorczych Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego i Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. W 2006 r. bez sukcesu kandydował na prezydenta Legnicy. W l. 2006-2010 radny miasta Legnica, w l. 2006-2009 przewodniczący rady. Członek PO. Poseł od 2010 r. (VI-VIII kadencja). W Sejmie VI kad. zastąpił Janusza Mikulicza. Pracował w komisjach: odpowiedzialności konstytucyjnej (był jej przewodniczącym); sprawiedliwości i praw człowieka (wiceprzewodniczący); ds. służb specjalnych; sprawiedliwości i praw człowieka oraz ustawodawczej. Od maja 2017 r. członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.
Edukacja
Uniwersytet Wrocławski, ; specjalność: Nauki prawne, rok ukończenia: 2006
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych; specjalność: Politologia, rok ukończenia: 1999

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 26.05.2017Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, członek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości

28.10.2016 – 06.11.2017Legnickie Centrum Biznesu Sp. z o.o., wspólnik, Legnica» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

28.10.2016 – 06.11.2017Legnickie Centrum Biznesu Sp. z o.o., prezes zarządu, Legnica» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 05.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2016 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wyzwań Demokracji XXI wieku, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Tybetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 20.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy - Prawo o prokuraturze (druki nr 162 i 162-A) oraz poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (druk nr 163), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu

13.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8439» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015Sejm RP VIII kadencji, kandydat na posła, Warszawa
okręg: Legnica (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 8439 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.07.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1842), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.05.2015 – 09.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 1842), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Służb Specjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.10.2014 – 05.02.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 2516), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.10.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.09.2014 – 17.12.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2544), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.12.2013 – 12.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 1590), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.11.2013 – 20.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów zmian Kodeksu wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.10.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Austriacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.07.2013 – 12.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1509), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.06.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polski Zachodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 1296), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk nr 1150, od 02.04.2014 druk nr 2116), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Poselski ds. budowy dróg ekspresowych S-5 i S-3, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.2013 – 10.05.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 1027), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.01.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Polska-Afryka-Bliski Wschód Gospodarka i Rozwój, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych (druk nr 381), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.07.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej skazanych w procesie brzeskim za działalność na rzecz demokratycznego Państwa Polskiego (druk nr 363), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.07.2012 – 24.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 492), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wolnego Rynku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Meksykańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.05.2012 – 22.11.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach (druk nr 246), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Dolnośląski Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 20.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 10.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2012 – 20.02.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny (druk nr 74), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 01.10.2014Sejm RP VII kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 28.05.2013Sejm RP VII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011 – 2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011 – 2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6029» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011Sejm RP VII kadencji, kandydat na posła, Warszawa
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 6029 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

15.07.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 4342), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Prokuratury (druk nr 4002), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych (druk nr 680) oraz poselskiego projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych (druk nr 3351), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.03.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o fundacjach politycznych (druk nr 3760), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3420), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.02.2011 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (druki nr 3311 i 3685), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2010 – 07.11.2011Sejm RP VI kadencji, poseł (zajął miejsce Janusza Mikulicza), Warszawa
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8115» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2010 – 06.11.2011Sejm RP VI kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2010 – 12.2010Rada Miasta Legnicy, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Legnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 446» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

2010kandydat na radnego, Legnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 446 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

18.04.2008 – 13.11.2008Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Bielawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

03.08.2007 – 23.06.2008Forteczny Park Kulturowy w Srebnej Górze sp z o.o., członek Rady Nadzorczej, Srebrna Góra» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

02.08.2007 – 27.10.2010Jeleniogórskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp z o.o., członek Rady Nadzorczej, Jelenia Góra» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2007kandydat na posła
okręg: Legnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 8115 (niewybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

2006 – 2009Rada Miasta Legnicy, przewodniczący, Legnica» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2006 – 2010Rada Miasta Legnicy, radny, Legnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 668» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Legnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 668 (wybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

2006kandydat na Urząd Prezydenta Miasta, Legnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 18572 (niewybrany)» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Wikipedia - wolna encyklopedia

od 2004Legnicka Szkoła Liderów Społecznych, prowadzący zajęcia, Legnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

31.10.2003 – 09.05.2011Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, prezes Zarządu, Legnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

28.03.2002 – 31.10.2003Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, członek Zarządu, Legnica» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

brak informacji Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

od 1999wykładowca programu "Europa w szkole"» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

1999 – 2007Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, przewodniczący, Legnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

1994Parlament Uczniowski Województwa Legnickiego, współtwórca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

1992 – 1994Rzecznik Praw Ucznia Województwa Legnickiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

brak informacjiLegnicka Rada Konsultacyjna Organizacji Pozarządowych, inicjator powołania, Legnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

brak informacjiPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator programu Innowacje Technologiczne dla Przedsiębiorców» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

brak informacjiPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, konsultant» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

brak informacjiPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, nauczyciel akademicki, Legnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Roberta Kropiwnickiego

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.