facebook tweeter youtube

 
Robert Kropiwnicki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:134 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
44 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:147 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
34 m2
Wartość:67 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
59 m2
Wartość:175 000 PLN

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Legnickie Centrum Biznesu sp. z o. o.
Liczba udziałów:
392
Uwagi: objęte wkładem niepieniężnym w postaci lokalu użytkowego, co stanowi mniej niż 10% udziałów w Spółce

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie 34 m2 od Gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym, maj 2015; Lokal użytkowy 167 m2 od Gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym, styczeń 2016

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z funkcji członka Komisji Weryfikacyjnej
Kwota:61 127,36 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
przychód z najmu mieszkań
Kwota:79 801,58 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 895,38 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:63 832,77 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
300 M
Rok produkcji:
2002
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:149 100 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S.A.
Cała kwota:102 100 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S.A.
Cała kwota:16 800 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Cała kwota:71 600 CHF
Uwagi: kwota około

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:134 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
44 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:147 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
34 m2
Wartość:67 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
59 m2
Wartość:175 000 PLN

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Legnickie Centrum Biznesu sp. z o. o.
Liczba udziałów:
392
Uwagi: objęte wkładem niepieniężnym w postaci lokalu użytkowego

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie 34 m2 od Gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym, maj 2015; Lokal użytkowy 167 m2 od Gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym, styczeń 2016

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Legnickie Centrum Biznesu sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2016-07

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:119 850 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
przychód z najmu mieszkań
Kwota:56 901 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 443,06 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:67 911,16 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Chrysler
Model:
300 M
Rok produkcji:
2002
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:159 100 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S.A.
Cała kwota:104 445 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S.A.
Cała kwota:125 033 PLN
Uwagi: wartość około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Cała kwota:153 968 CHF

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Cała kwota:98 841 PLN

Podpis

Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:134 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
44 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:147 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
34 m2
Wartość:67 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie 34 m2 od [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym, maj 2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:171 420 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Przychód z najmu mieszkań
Kwota:56 901 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: kwota około

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 862 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:39 128 PLN
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
850
Rok produkcji:
1995
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:159 100 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S.A.
Cała kwota:106 000 PLN

Podpis

Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):31 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:134 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
44 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:147 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
34 m2
Wartość:67 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie 34 m2 od Gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym, maj 2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: ARR Arleg
Kwota:110 000 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: kwota około

Opis:
Przychód z najmu mieszkań
Kwota:20 000 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: kwota około

Opis:
dieta poselska
Kwota:25 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:29 000 PLN
Uwagi: kwota około

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
850
Rok produkcji:
1995
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:159 500 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S.A.
Cała kwota:106 000 PLN

Podpis

Data:
2015-11-11

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):29 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:134 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
44 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:147 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
34 m2
Wartość:67 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Mieszkanie 34 m2 od Gminy [tekst ukryty] w przetargu nieograniczonym, maj 2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: ARR Arleg
Kwota:98 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Przychód z najmu mieszkań
Kwota:16 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:19 970 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:24 368 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
850
Rok produkcji:
1995
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:36 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:160 000 CHF
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S.A.
Cała kwota:107 600 PLN

Podpis

Data:
2015-08-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 250 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:134 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
44 m2
Wartość: 120
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: ARR Arleg
Kwota:168 802 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
działalność osobista
Kwota:7 649 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Najem mieszkań
Kwota:25 064 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 594 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:35 761 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
850
Rok produkcji:
1995
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:39 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:163 000 CHF
Uwagi: kwota około

Podpis

Data:
2015-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):16 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
46 m2
Wartość:134 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: ARR Arleg
Kwota:167 384 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
działalność osobista
Kwota:21 558 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Najem mieszkań
Kwota:18 034 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:30 250 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:27 935 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
850
Rok produkcji:
1995
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:43 195 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:167 000 CHF

Podpis

Data:
2014-04-24

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):32 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
41 m2
Wartość:135 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
37 m2
Wartość:130 000 PLN
Tytuł prawny:
właność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: ARR Arleg
Kwota:158 900 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
umowa o pracę: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Kwota: 189 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
działalność osobista
Kwota:16 296 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 182 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:16 716 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
V40
Rok produkcji:
1999
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, BZ WBK S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:90 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:171 000 CHF

Podpis

Data:
2013-04-19

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):28 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: ARR Arleg
Kwota:164 142 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
umowa o pracę: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Kwota:6 479 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
działalność osobista
Kwota:14 349 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:29 429 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta radnego Rady Miejskiej Legnicy
Kwota: 550 PLN
Uwagi: za grudzień 2010

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
V40
Rok produkcji:
1999
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej, BZ WBK S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:35 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:175 000 CHF

Podpis

Data:
2012-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Kropiwnicki
Data i miejsce urodzenia:
1974-07-23 Legnica
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):22 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
100 m2
Wartość:350 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,97 ha
Wartość:330 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę: ARR Arleg
Kwota:112 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
umowa o pracę: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Kwota:3 500 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
działalność osobista
Kwota:25 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska
Kwota:24 000 PLN
Łączny dochód:

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volvo
Model:
V40
Rok produkcji:
1999
Wartość:11 000 PLN
Uwagi: współwłasność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej, BZ WBK S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:54 000 PLN

Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, ING Bank Śląski S. A.
Kwota pozostała do spłacenia:176 000 CHF

Podpis

Data:
2011-11-07

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.