facebook tweeter youtube

 
Paweł Adamowicz
Data śmierci: 2019-01-14

Funkcje pełnione w przeszłości:

  • prezydent miasta Gdańsk (data wygaśnięcia mandatu: 2019-01-14)
  • prezydent miasta Gdańsk
  • prezydent miasta Gdańsk
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska - do 16.11.2018 (koniec kadencji)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
100 933,73 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska - jeden z dwóch składników majątku objętych współwłasnością małżeńską

80 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
4 000,00 EUR
Uwagi: majątek odrębny

16 057,45 CHF
Uwagi: wspólność małżeńska - jeden z dwóch składników majątku objętych współwłasnością małżeńską
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Arka Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
1274,823
Pełna kwota:40 666,85 PLN

Nazwa:
Fundusz Akcji Aviva
L. jednostek:
341,11377
Pełna kwota:163 605,00 PLN
Suma ogólna:204 271,85 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość:498 947,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
67,10 m2
Wartość:410 014,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1,4946 ha
Wartość:45 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość:24 400,00 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1600
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
980
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
KGM
Liczba akcji:
1500
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
2300
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
28800
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
ECHO
Liczba akcji:
14780
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
PCM
Liczba akcji:
1800
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
PLAY
Liczba akcji:
4000
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
SKM
Liczba akcji:
3000
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Emitent akcji:
BDX
Liczba akcji:
1020
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Łączny dochód:57 559,00 PLN +  174 476,00 PLN (szacunkowa dywidenda brutto + sprzedaż akcji)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Dochód:
Kwota:100 979,50 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Dochód:
Kwota:100 979,50 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
1994-11-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
1999
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:112 504,07 PLN
Uwagi: od 2018-01-01 do 2018-09-16

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.S., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:27 501,33 CHF

Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:87 815,19 CHF

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:137 230,41 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2018-09-14

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
187 014,94 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska (jest to jedyny składnik majątku zasobów pieniężnych podlegający wspólnocie małżeńskiej)

130 000 PLN
Uwagi: kwota około majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
13 000 EUR
Uwagi: majątek odrębny kwota około

5 500 USD
Uwagi: majątek odrębny kwota około

8 000 CHF
Uwagi: majątek odrębny kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Arka Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
1248,213
Pełna kwota:40 616 PLN

Nazwa:
Investors Akcji
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:28 396,00 PLN

Nazwa:
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
L. jednostek:
446,313
Pełna kwota:120 473 PLN

Nazwa:
Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
85,7
Pełna kwota:16 712 PLN

Nazwa:
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
L. jednostek:
335,512
Pełna kwota:75 913 PLN

Nazwa:
PZU Energia Medycyna Ekologia
L. jednostek:
102,159
Pełna kwota:8 116 PLN

Nazwa:
Aviva Akcji
L. jednostek:
341,1147
Pełna kwota:173 347 PLN
Uwagi ogólne:
według załącznika nr 1
Suma ogólna:463 573, 008 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość:498 947 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
67,10 m2
Wartość:410 014 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1,4946 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość:24 400 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1000
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
400
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
720
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
KGHM
Liczba akcji:
1100
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
LWB
Liczba akcji:
200
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
1100
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
4000
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
PKO
Liczba akcji:
2200
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
28700
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
ECHO
Liczba akcji:
6000
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
PCM
Liczba akcji:
1300
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
PLAY
Liczba akcji:
1000
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
ROBYG
Liczba akcji:
37000
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Emitent akcji:
SKM
Liczba akcji:
3000
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Łączny dochód:168 994,17 + 71 003 PLN
Brutto / netto:brutto

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Dochód:
Kwota:141 841,75 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Dochód:
Kwota:141 841,75 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
1994-11-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
1999
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:178 293,51 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:28 957,33 CHF

Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:92 435,19 CHF

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:142 486,05 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
1 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska (jest to jedyny składnik majątku podlegający wspólnocie małżeńskiej)

87 000 PLN
Uwagi: kwota około majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
6 000 EUR
Uwagi: majątek odrębny kwota około

3 000 USD
Uwagi: majątek odrębny kwota około

3 000 CHF
Uwagi: majątek odrębny kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Arka Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
6638
Pełna kwota:38 359,94 PLN

Nazwa:
Investors Akcji
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:23 537,50 PLN

Nazwa:
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
L. jednostek:
446,313
Pełna kwota:109 163,69 PLN

Nazwa:
Millenium Globalnego Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
87,01
Pełna kwota:16 470,00 PLN

Nazwa:
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
L. jednostek:
340,66
Pełna kwota:78 726 PLN

Nazwa:
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
L. jednostek:
348,33
Pełna kwota:80 499 PLN

Nazwa:
PZU Energia Medycyna Ekologia
L. jednostek:
303,45
Pełna kwota:26 105 PLN

Nazwa:
Aviva Depozyt Plus
L. jednostek:
63,8109
Pełna kwota:11 217,29 PLN

Nazwa:
Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
L. jednostek:
161,5117
Pełna kwota:20 549,14 PLN

Nazwa:
Aviva Obligacji Dynamicznych
L. jednostek:
982,1804
Pełna kwota:139 558,02 PLN
Uwagi ogólne:
według załącznika nr 1
Suma ogólna:544 185,58 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość:498 947 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
67,10 m2
Wartość:410 014 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1,4946 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość:24 400 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1000
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
400
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
200
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
KGM
Liczba akcji:
1300
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
LWB
Liczba akcji:
200
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
800
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
4000
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
PKO
Liczba akcji:
7000
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
28700
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
4000
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Emitent akcji:
OPL
Liczba akcji:
1000
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Łączny dochód:ok. 76 824 PLN
Brutto / netto:brutto

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Dochód:
Kwota:142 257,43 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Dochód:
Kwota:142 257,43 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
1994-11-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
1999
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:159 974,90 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:31 141,33 CHF

Opis:
Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:99 435,19 CHF

Opis:
Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:149 493,57 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
140 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska

80 000 PLN
Uwagi: Majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):
6 000 EUR
Uwagi: majątek odrębny kwota około

2 000 USD
Uwagi: majątek odrębny kwota około

 600 CHF
Uwagi: majątek odrębny kwota około
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AVIVA INWESTORS Depozyt Plus
L. jednostek:
975,3358
Pełna kwota:170 810PLN

Nazwa:
Arka Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
1248,213
Pełna kwota:36 847,25 PLN

Nazwa:
Investors Akcji
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:19 764 PLN

Nazwa:
Investors Małych i Średnich Spółek
L. jednostek:
247,064
Pełna kwota:11 192 PLN

Nazwa:
Legg Mason Akcji
L. jednostek:
143,342
Pełna kwota:49 020 PLN

Nazwa:
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
L. jednostek:
446,313
Pełna kwota:96 716 PLN

Nazwa:
Quercus Agresywny
L. jednostek:
304,2268
Pełna kwota:49 105 PLN

Nazwa:
Millenium Globalnego Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
88,88005
Pełna kwota:16 296,16 PLN

Nazwa:
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
L. jednostek:
347,94761
Pełna kwota:68 789,34 PLN

Nazwa:
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
L. jednostek:
356,17275
Pełna kwota:70 415,35 PLN

Nazwa:
PZU Energia Medycyna Ekologia
L. jednostek:
310,40886
Pełna kwota:30 786,35 PLN

Nazwa:
PZU Energia Medycyna Ekologia
L. jednostek:
102,1590
Pełna kwota:10 132,12 PLN
Uwagi ogólne:
Według załącznika nr 1
Suma ogólna:629 873,47 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość:498 947 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
67,10 m2
Wartość:410 014 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1,4946 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
Miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość:24 400 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1000
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
400
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
200
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
KGM
Liczba akcji:
1300
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
LWB
Liczba akcji:
200
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
600
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
4000
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
PKO
Liczba akcji:
7000
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
20000
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
4000
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Emitent akcji:
OPL
Liczba akcji:
1000
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Łączny dochód:71 682 PLN
Brutto / netto:brutto

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Dochód:
Kwota:130 052,24 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1994-11-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
1999
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:160 766,86 PLN

Opis:
ze sprzedaży akcji
Kwota:26 249,35 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:33 325,33 CHF

Opis:
Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:106 441,96 CHF

Opis:
Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:155 917,13 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
290 000 PLN
Uwagi: Majątek odrębny stanowią także pozostałe elementy majątku wpisane w dalszej części niniejszego oświadczenia.

1 200 EUR
Uwagi: Majątek odrębny

1 000 USD
Uwagi: Majątek odrębny

 400 CHF
Uwagi: Majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):664 248,50 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AVIVA INWESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNYCH
L. jednostek:
556,3594
Pełna kwota:75 459 PLN

Nazwa:
AVIVA INWESTORS Nowych Spółek
L. jednostek:
192,769
Pełna kwota:30 532,21 PLN

Nazwa:
Investors Akcji
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:18 605 PLN

Nazwa:
Investors M i Ś Spółek
L. jednostek:
247,064
Pełna kwota:11 471 PLN

Nazwa:
Legg Mason Akcji
L. jednostek:
143,342
Pełna kwota:53 465 PLN

Nazwa:
PKO Akcji M i Ś Spółek
L. jednostek:
630,062
Pełna kwota:124 960 PLN

Nazwa:
Templeton Globar Total Return
Pełna kwota:54 085,17 PLN
Uwagi: 636,07 j.u.

Nazwa:
QUERCUS Selektywny
L. jednostek:
382,03
Pełna kwota:53 090,32 PLN

Nazwa:
ING Glob. Długu Korporacyjnego
L. jednostek:
107,00
Pełna kwota:16 818,46 PLN

Nazwa:
QUERCUS Agresywny
L. jednostek:
304,2268
Pełna kwota:48 919 PLN

Nazwa:
AVIVA INWESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI
Pełna kwota:74 267,57 PLN

Nazwa:
ING Globalnych Spółek Dywidendowych
L. jednostek:
355,47
Pełna kwota:66 838,77 PLN

Nazwa:
Millenium FIO Sub. Akcji
L. jednostek:
124,2
Pełna kwota:25 520 PLN

Nazwa:
PZU Energia Medycyna Ekologia
L. jednostek:
102,1590
Pełna kwota:10 217,00 PLN
Uwagi ogólne:
Według załącznika nr 1, Fundusze Inwestycyjne - stan na dzień 2014-12-31
Suma ogólna:654 031,50 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość:498 947 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
67,10 m2
Wartość:410 014 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1,4946 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
Miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość:24 400
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
ENG
Liczba akcji:
900

Emitent akcji:
GRUPA AZO
Liczba akcji:
300

Emitent akcji:
ING
Liczba akcji:
30

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
164

Emitent akcji:
KGM
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
LWB
Liczba akcji:
200

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
286

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
PKN
Liczba akcji:
340

Emitent akcji:
PKO
Liczba akcji:
7000

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
884

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
OPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
TVN
Liczba akcji:
600

Łączny dochód:55 000 PLN
Brutto / netto:brutto

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1994-11-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1999-XX-XX
Uwagi: Członek rady nadzorczej jako przedstawiciel miasta Gdańsk

Uwagi ogólne:
podano łączny dochód dla Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA i Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:184 593,16 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158  647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:35 535,88 CHF

Opis:
Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186  167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:113 463,96 CHF

Opis:
Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235  559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:163 509,61 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2015-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
70 000 PLN
Uwagi: Majątek odrębny

1 200 EUR
Uwagi: Majątek odrębny

1 000 USD
Uwagi: Majątek odrębny

 500 CHF
Uwagi: Majątek odrębny
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AVIVA INWESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNYCH
Pełna kwota:75 459 PLN
Uwagi: 556,3594 j.u.

Nazwa:
AVIVA INWESTORS Nowych Spółek
Pełna kwota:30 532,21 PLN
Uwagi: 192,769 j.u.

Nazwa:
Investors Akcji
Pełna kwota:18 605 PLN
Uwagi: 93,1588 j.u.

Nazwa:
Investors M i Ś Spółek
Pełna kwota:11 471 PLN
Uwagi: 247,064 j.u.

Nazwa:
Legg Mason Akcji
Pełna kwota:53 465 PLN
Uwagi: 143,342 j.u.

Nazwa:
PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota:124 960 PLN
Uwagi: 630,062 j.u.

Nazwa:
Templeton Globar Total Return
Pełna kwota:54 085,17 PLN
Uwagi: 636,07 j.u.

Nazwa:
QUERCUS Selektywny
Pełna kwota:53 090,32 PLN
Uwagi: 382,03 j.u.

Nazwa:
ING Glob. Długu Korporacyjnego
Pełna kwota:16 818,64 PLN
Uwagi: 107,00 j.u.

Nazwa:
QUERCUS Agresywny
Pełna kwota:48 919 PLN
Uwagi: 304,2268 j.u.

Nazwa:
AVIVA INWESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI
Pełna kwota:74 267,57 PLN
Uwagi: 660,2149 j.u.

Nazwa:
ING Globalnych Spółek Dywidendowych
Pełna kwota:66 838,77 PLN
Uwagi: 355,47 j.u.

Nazwa:
Millenium FIO Sub. Akcji
Pełna kwota:25 520 PLN
Uwagi: 124,2 j.u.
Uwagi ogólne:
Według załącznika nr 1, Fundusze Inwestycyjne - stan na dzień 2014-12-08
Suma ogólna:654 031,50 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość: 498  947 PLN
Tytuł prawny:
Własność

Powierzchnia:
67,10 m2
Wartość:410 014 PLN
Tytuł prawny:
Własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1,4946 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność - wspólność małżeńska

Rodzaj:
Miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość:20 000
Tytuł prawny:
Własność - wspólność małżeńska

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
ENG
Liczba akcji:
900

Emitent akcji:
GRUPA AZO
Liczba akcji:
300

Emitent akcji:
ING
Liczba akcji:
30

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
164

Emitent akcji:
KGM
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
LWB
Liczba akcji:
200

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
286

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
PKN
Liczba akcji:
340

Emitent akcji:
PKO
Liczba akcji:
7000

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
884

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
OPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
TVN
Liczba akcji:
600

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1994-11-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1999
Uwagi: Członek rady nadzorczej jako przedstawiciel miasta Gdańsk

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:148 752,81 PLN

Opis:
Wynajem mieszkań, przychód
Kwota:30 883 PLN

Opis:
Inne źródła - fundusz socjalny
Kwota: 650 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158  647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:35 535,88 CHF

Opis:
Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186  167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:113 463,96 CHF

Opis:
Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235  559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:163 509,61 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2015-01-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska, do 2014-11-21 (koniec kadencji)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):246 660,80 PLN
Uwagi: Małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
1 000 EUR
Uwagi: Małżeńska wspólność majątkowa

50 USD
Uwagi: Małżeńska wspólność majątkowa

 350 CHF
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AVIVA INWESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNYCH
Pełna kwota:71 987,34 PLN
Uwagi: 556,3594 j.u.

Nazwa:
AVIVA INWESTORS Nowych Spółek
Pełna kwota:30 039,21 PLN
Uwagi: 192,769 j.u.

Nazwa:
Inwestors Akcji
Pełna kwota:22 369 PLN
Uwagi: 93,1588 j.u.

Nazwa:
Inwestors M i Ś Spółek
Pełna kwota:12 074 PLN
Uwagi: 247,064 j.u.

Nazwa:
Legg Mason Akcji
Pełna kwota:56 994 PLN
Uwagi: 143,342 j.u.

Nazwa:
PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota:126 585,40 PLN
Uwagi: 630,062 j.u.

Nazwa:
Templeton Globar Total Return
Pełna kwota:55 416,03 PLN
Uwagi: 639,17 j.u.

Nazwa:
QUERCUS Selektywny
Pełna kwota:53 644,06 PLN
Uwagi: 383,89 j.u.

Nazwa:
ING Glob. Długu Korporacyjnego
Pełna kwota:17 428,22 PLN
Uwagi: 107 j.u.

Nazwa:
QUERCUS Agresywny
Pełna kwota:39 005 PLN
Uwagi: 232,696 j.u.

Nazwa:
AVIVA INWESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI
Pełna kwota:72 075,65 PLN
Uwagi: 660,2148 j.u.

Nazwa:
ING Globalnych Spółek Dywidendowych
Pełna kwota:65 088,03 PLN
Uwagi: 357,18 j.u.

Nazwa:
Millenium FIO Sub. Akcji
Pełna kwota:26 796,74 PLN
Uwagi: 124,2 j.u.

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość: 498  947 PLN
Tytuł prawny:
Własność

Powierzchnia:
52,10 m2
Wartość:468 900 PLN
Tytuł prawny:
Własność

Powierzchnia:
67,10 m2
Wartość:410 014 PLN
Tytuł prawny:
Własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność

Rodzaj:
Działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1,4946 ha
Wartość:45 000 PLN
Tytuł prawny:
Własność

Rodzaj:
Miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość:20 000
Tytuł prawny:
Własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
ENG
Liczba akcji:
900

Emitent akcji:
GRUPA AZO
Liczba akcji:
300

Emitent akcji:
ING
Liczba akcji:
30

Emitent akcji:
BSW
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
164

Emitent akcji:
KGM
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
LWB
Liczba akcji:
200

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
286

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
PKN
Liczba akcji:
340

Emitent akcji:
PKO
Liczba akcji:
7000

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
884

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
OPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
TVN
Liczba akcji:
600

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1994-11-18

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1999
Uwagi: Członek rady nadzorczej jako przedstawiciel miasta Gdańsk

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:111 142,30 PLN

Opis:
Wynajem mieszkań, przychód
Kwota:185 000 PLN

Opis:
Inne źródła - fundusz socjalny
Kwota: 650 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158  647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:36 086,46 CHF

Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:15 703,19 CHF

Opis:
Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:  235   559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:165 260,49 CHF
Uwagi ogólne:
Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2014-09-19
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdańska od 2010-12-06
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):140 570,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 000,00 EUR

1 000,00 USD

5 800,00 CHF
Papiery wartościowe:
Nazwa:
AVIVA Akcji Optymalnego Wzrostu
Pełna kwota:145 314,17 LN
Uwagi: 1156 j.u. optymalnego wzrostu, 192 j.u. nowych spółek

Nazwa:
AVIVA Akcji Nowych Spółek
Pełna kwota:32 213,62 PLN
Uwagi: 192,769 j.u

Nazwa:
Investors Akcji
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:18 666,29 PLN

Nazwa:
Investors M i Ś Spółek
L. jednostek:
274,064
Pełna kwota:12 832,54 PLN

Nazwa:
Legg Mason Akcji
L. jednostek:
143,342
Pełna kwota:55 458,73 PLN

Nazwa:
PKO Akcji M i Ś Spółek
L. jednostek:
630,062
Pełna kwota:126 012,40PLN

Nazwa:
QUERCUS Akcji
L. jednostek:
304,226825
Pełna kwota:53 458,73PLN

Nazwa:
Templeton Global Total Return
L. jednostek:
647,515
Pełna kwota:53 827,92 PLN

Nazwa:
QUERCUS Selektywny
L. jednostek:
388,904
Pełna kwota:54 909,35 PLN

Nazwa:
ING Glob. Dlugu Korporacyjnego
L. jednostek:
109,325
Pełna kwota:16 930,06 PLN

Nazwa:
QUERCUS Agresywny
L. jednostek:
232,396
Pełna kwota:40 836,62 PLN

Nazwa:
POPEMA MARKO Alokacji
L. jednostek:
183,864
Pełna kwota:22 545,40 PLN
Uwagi ogólne:
Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2013-12-31
Suma ogólna:633 410,34 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
83,3 m2
Wartość:498 947,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
67,10 m2
Wartość:410 014,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52,10 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia lokalu:
1,4946 ha
Wartość:45 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
ASSECOPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
ENG
Liczba akcji:
900

Emitent akcji:
GRUPA AZO
Liczba akcji:
300

Emitent akcji:
ING
Liczba akcji:
30

Emitent akcji:
BSW
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
KTY
Liczba akcji:
164

Emitent akcji:
KGM
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
LWB
Liczba akcji:
200

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
286

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
PKN
Liczba akcji:
340

Emitent akcji:
PKO
Liczba akcji:
7000

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
600

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
4000

Emitent akcji:
OPL
Liczba akcji:
1000

Emitent akcji:
TVN
Liczba akcji:
600

Łączny dochód:43 102,91 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1994

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Solidarności
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
1999

Uwagi ogólne:
przy dochodzie: 1.)+2.)- 123159,91PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:159 507,55 PLN

Opis:
wynajem mieszkań, przychod
Kwota:122 250,00 PLN

Opis:
inne źródla- fundusz socjalny
Kwota: 270,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:37 870,00 CHF

Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:120 716,00 CHF

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:170 433,48 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2014-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdańska od 2010-12-06
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
6 000,00 EUR

1 000,00 USD

17 113,50 CHF
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PZU Dłużnych Rynków Wschodzących
L. jednostek:
438,71194
Pełna kwota:50 478,00 PLN

Nazwa:
AVIVA Akcji Optymalnego Wzrostu
Pełna kwota:155 473,00 PLN
Uwagi: 1156 j.u. optymalnego wzrostu, 192 j.u. nowych spółek

Nazwa:
PKO Akcji M i Ś Spółek
L. jednostek:
630,062
Pełna kwota:70 888,00 PLN

Nazwa:
Investors Akcji
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:15 217,00 PLN

Nazwa:
Investors M i Ś Spółek
L. jednostek:
274,064
Pełna kwota:10 559,00 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Akcji- Obligacji skarbowych
L. jednostek:
2080,917
Pełna kwota:40 286,00 PLN

Nazwa:
Legg Mason Obligacji
L. jednostek:
196,094
Pełna kwota:51 104,00 PLN

Nazwa:
Templeton Global Total Return
L. jednostek:
662,25166
Pełna kwota:52 006,00 PLN

Nazwa:
Legg Mason Akcji
L. jednostek:
143,342
Pełna kwota:49 478,00 PLN

Nazwa:
QUERCUS Akcji
L. jednostek:
304,226825
Pełna kwota:44 557,00 PLN
Uwagi ogólne:
Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2012-12-31
Suma ogólna:540 046,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
42,83 m2
Wartość:190 000,00 PLN
Tytuł prawny:
moja własność odrębna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
78,94 m2
Wartość:315 760,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
48,70 m2
Wartość:189 930,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia lokalu:
1,4946 ha
Wartość:45 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
83,3 m2
Wartość:498 947,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
67,1 m2
Wartość:410 014,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52,1 m2
Wartość:468 900,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52,4 m2
Wartość:216 563,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO BP
Liczba akcji:
6000
Wartość pojedynczej akcji:36,79 PLN
Wartość wszystkich akcji:220 740,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
1705
Wartość pojedynczej akcji:42,27 PLN
Wartość wszystkich akcji:72 411,35 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
BOS
Liczba akcji:
10
Wartość pojedynczej akcji:30,00 PLN
Wartość wszystkich akcji: 300,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
BPH
Liczba akcji:
46
Wartość pojedynczej akcji:48,89 PLN
Wartość wszystkich akcji:2 248,94 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
KGH
Liczba akcji:
700
Wartość pojedynczej akcji: 190,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:133 000,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
PGE
Liczba akcji:
3000
Wartość pojedynczej akcji:18,21 PLN
Wartość wszystkich akcji:54 630,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
BSK
Liczba akcji:
30
Wartość pojedynczej akcji:91,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:2 730,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
PKN
Liczba akcji:
340
Wartość pojedynczej akcji:49,50 PLN
Wartość wszystkich akcji:16 830,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
450
Wartość pojedynczej akcji: 437,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:196 650,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
3000
Wartość pojedynczej akcji:4,75 PLN
Wartość wszystkich akcji:14 250,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
TPS
Liczba akcji:
1000
Wartość pojedynczej akcji:12,23 PLN
Wartość wszystkich akcji:12 230,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
TVN
Liczba akcji:
600
Wartość pojedynczej akcji:9,92 PLN
Wartość wszystkich akcji:5 952,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
400
Wartość pojedynczej akcji:89,90 PLN
Wartość wszystkich akcji:35 960,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
286
Wartość pojedynczej akcji: 167,50 PLN
Wartość wszystkich akcji:47 905,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Łączny dochód:43 102,91 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Uwagi ogólne:
przy dochodzie: 1.)+2.)- 120881,19 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:159 473,38 PLN

Opis:
wynajem mieszkań
Kwota:146 950,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:39 973,84 CHF

Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:127 323,19 CHF

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2007-02-27 na okres do 2019 roku
Cała kwota:130 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 384,46 PLN

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:191 939,69 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2013-04-30

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdańska od 2010-12-06
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):220 148,08 PLN
Uwagi: kwota podana w uzupełnieniu do oświadczenia majątkowego,2012-10-10
Środki pieniężne (dewizy):
4 000,00 EUR

 500,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Millenium Akcji
L. jednostek:
651,657
Pełna kwota:102 277,65 PLN

Nazwa:
AVIVA Akcji Optymalnego Wzrostu
Pełna kwota:135 966,78 PLN
Uwagi: 1156 j.u. optymalnego wzrostu, 192 j.u. nowych spółek

Nazwa:
PKO Akcji M i Ś Spółek
L. jednostek:
630,062
Pełna kwota:81 870,25 PLN

Nazwa:
Investors Akcji
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:13 560,19 PLN

Nazwa:
Investors M i Ś Spółek
L. jednostek:
274,064
Pełna kwota:9 645,40 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Akcji
L. jednostek:
1282,776
Pełna kwota:35 071,10 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
927,418
Pełna kwota:22 758,84 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości
L. jednostek:
200
Pełna kwota:30 456,00 PLN

Nazwa:
Legg Mason Akcji
L. jednostek:
143,342
Pełna kwota:42 318,86 PLN

Nazwa:
ING AKCJI
L. jednostek:
153,566521
Pełna kwota:31 986,44 PLN

Nazwa:
QUERCUS Akcji
L. jednostek:
304,226825
Pełna kwota:34 742,70 PLN
Uwagi ogólne:
Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2011-12-31
Suma ogólna:540 657,12 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
42,83 m2
Wartość:190 000,00 PLN
Tytuł prawny:
moja własność odrębna

Powierzchnia:
52,1 m2
Wartość:468 900,00 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
78,94 m2
Wartość:315 760,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
48,70 m2
Wartość:189 930,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia lokalu:
1,4946 ha
Wartość:45 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
83,3 m2
Wartość:498 947,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
67,1 m2
Wartość:410 014,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52,4 m2
Wartość:216 563,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO BP
Liczba akcji:
5749
Wartość pojedynczej akcji:32,12 PLN
Wartość wszystkich akcji:184 657,88 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
LTS
Liczba akcji:
1705
Wartość pojedynczej akcji:23,30 PLN
Wartość wszystkich akcji:39 726,50 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BOS
Liczba akcji:
10
Wartość pojedynczej akcji:45,01 PLN
Wartość wszystkich akcji: 450,10 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BPH
Liczba akcji:
46
Wartość pojedynczej akcji:31,07 PLN
Wartość wszystkich akcji:1 458,20 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BGZ
Liczba akcji:
21
Wartość pojedynczej akcji:46,80 PLN
Wartość wszystkich akcji: 982,80 PLN

Emitent akcji:
KGH
Liczba akcji:
413
Wartość pojedynczej akcji: 110,60 PLN
Wartość wszystkich akcji:45 677,80 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
KZS
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:6,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:36,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
JPR
Liczba akcji:
12
Wartość pojedynczej akcji:0,75 PLN
Wartość wszystkich akcji:9,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BLI
Liczba akcji:
8
Wartość pojedynczej akcji:1,07 PLN
Wartość wszystkich akcji:8,56 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
RBC
Liczba akcji:
21
Wartość pojedynczej akcji:0,54 PLN
Wartość wszystkich akcji:11,34 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
06N
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,32 PLN
Wartość wszystkich akcji:1,92 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BBC
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,67 PLN
Wartość wszystkich akcji:4,02 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
08N
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:3,35 PLN
Wartość wszystkich akcji:20,10 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
MDS
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:1,14 PLN
Wartość wszystkich akcji:6,84 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BBZ
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,39 PLN
Wartość wszystkich akcji:2,34 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BBD
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,27 PLN
Wartość wszystkich akcji:1,62 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
EMF
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:8,06 PLN
Wartość wszystkich akcji:48,06 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
BSK
Liczba akcji:
30
Wartość pojedynczej akcji:78,60 PLN
Wartość wszystkich akcji:2 358,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
PKN
Liczba akcji:
340
Wartość pojedynczej akcji:33,90 PLN
Wartość wszystkich akcji:11 526,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
PZU
Liczba akcji:
138
Wartość pojedynczej akcji: 309,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:42 642,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
TPE
Liczba akcji:
934
Wartość pojedynczej akcji:5,35 PLN
Wartość wszystkich akcji:4 996,90 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
TPS
Liczba akcji:
902
Wartość pojedynczej akcji:17,23 PLN
Wartość wszystkich akcji:15 541,46 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
TVN
Liczba akcji:
400
Wartość pojedynczej akcji:10,30 PLN
Wartość wszystkich akcji:4 120,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
JSW
Liczba akcji:
75
Wartość pojedynczej akcji: 105,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:7 875,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Emitent akcji:
PEO
Liczba akcji:
286
Wartość pojedynczej akcji: 141,20 PLN
Wartość wszystkich akcji:40 383,20 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Łączny dochód:19 220,76 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Uwagi ogólne:
przy dochodzie: 1.)+2.)- 117983,64 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:176 997,66 PLN

Opis:
wynajem mieszkań
Kwota:90 100,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:57 877,23 CHF

Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:134 295,19 CHF

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2007-02-27 na okres do 2019 roku
Cała kwota:130 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 452,84 PLN

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:199 432,09 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdańska od 2010-12-06
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
3 500,00 EUR

 150,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Millenium Akcji
L. jednostek:
572,578
Pełna kwota:123 688,29 PLN

Nazwa:
AVIVA INVESTORS Polskich Akcji
L. jednostek:
427,094
Pełna kwota:181 241,60 PLN

Nazwa:
PKO Akcji
L. jednostek:
179,243
Pełna kwota:57 296,81 PLN

Nazwa:
DWS TOP 50 MiŚ Spółek PLUS
L. jednostek:
247,064
Pełna kwota:13 309,38 PLN

Nazwa:
DWS Akcji Plus
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:17 324,74 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Akcji
L. jednostek:
1282,776
Pełna kwota:51 490,63 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
836,824
Pełna kwota:23 012,36 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości
L. jednostek:
200
Pełna kwota:27 924,00 PLN

Nazwa:
Legg Mason Akcje
L. jednostek:
143,342
Pełna kwota:51 444,06 PLN

Nazwa:
ING AKCJI
L. jednostek:
118,374248
Pełna kwota:123 688,29 PLN

Nazwa:
QUERCUS TFI
L. jednostek:
304,226825
Pełna kwota:43 714,35 PLN
Uwagi ogólne:
Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2010-12-31
Suma ogólna:624 021,00 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
42,83 m2
Wartość:190 000,00 PLN
Tytuł prawny:
moja własność odrębna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
78,94 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
48,70 m2
Wartość:217 347,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia lokalu:
1,4946 ha
Wartość:45 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
83,3 m2
Wartość:498 947,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
67,1 m2
Wartość:410 014,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52,1 m2
Wartość:573 100,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52,4 m2
Wartość:216 563,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO BP S.A.
Liczba akcji:
5000
Uwagi: Łączna wartość akcji PKO BO S.A. i LOTOS 212040,05 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
730
Uwagi: Łączna wartość akcji PKO BO S.A. i LOTOS 212040,05 PLN

Emitent akcji:
Bank Ochrony Środowiska, Seria A-L,N
Liczba akcji:
10
Wartość pojedynczej akcji:76,80 PLN
Wartość wszystkich akcji: 768,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A.
Liczba akcji:
46
Wartość pojedynczej akcji:71,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:3 266,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
ING Bank Śląski S.A.
Liczba akcji:
3
Wartość pojedynczej akcji: 894,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:2 682,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
KGHM Polska Miedź S.A., Seria A
Liczba akcji:
113
Wartość pojedynczej akcji: 173,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:19 549,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny KREZUS S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:2,50 PLN
Wartość wszystkich akcji:15,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY S.A.
Liczba akcji:
12
Wartość pojedynczej akcji:1,47 PLN
Wartość wszystkich akcji:17,64 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
BLACK LION NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
Liczba akcji:
8
Wartość pojedynczej akcji:2,65 PLN
Wartość wszystkich akcji:21,20 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
RUBICOM PARTNERS NFI
Liczba akcji:
21
Wartość pojedynczej akcji:1,04 PLN
Wartość wszystkich akcji:21,84 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
NFI MAGNA POLONIA S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,80 PLN
Wartość wszystkich akcji:4,80 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
BBI CAPITAL NFI S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:1,46 PLN
Wartość wszystkich akcji:8,76 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
NFI "OCTAVIA" S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:1,99 PLN
Wartość wszystkich akcji:11,94 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:4,23 PLN
Wartość wszystkich akcji:25,38 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
BBI ZENERIS NFI S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:1,08 PLN
Wartość wszystkich akcji:6,48 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
BBI DEVELOPMENT NFI S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,46 PLN
Wartość wszystkich akcji:2,76 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
NFI EMPIK MEDIA & FASHION S.A.
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:20,75 PLN
Wartość wszystkich akcji: 124,50 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. s.A. z dyskon.
Liczba akcji:
151
Wartość pojedynczej akcji: 179,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:27 029,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
PKN ORLEN S.A., SERIA A, pracownicze petroc
Liczba akcji:
340
Wartość pojedynczej akcji:45,80 PLN
Wartość wszystkich akcji:15 572,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Liczba akcji:
30
Wartość pojedynczej akcji: 355,50 PLN
Wartość wszystkich akcji:10 665,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
TAURON S.A., SERIA B
Liczba akcji:
934
Wartość pojedynczej akcji:6,57 PLN
Wartość wszystkich akcji:6 136,38 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. seria A
Liczba akcji:
901
Wartość pojedynczej akcji:16,35 PLN
Wartość wszystkich akcji:14 747,70 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-31

Emitent akcji:
TVN S.A. SERIA A
Liczba akcji:
400
Wartość pojedynczej akcji:17,10 PLN
Wartość wszystkich akcji:6 840,00 PLN

Łączny dochód:12 059,00 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
spólka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Uwagi ogólne:
przy dochodzie: 1.)+2.)- 114738,84 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:160 299,99 PLN

Opis:
wynajem mieszkań
Kwota:143 250,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:61 037,33 CHF

Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:141 638,48 CHF

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2007-02-27 na okres do 2019 roku
Cała kwota:130 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 617,85 PLN

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:238 986,40 CHF

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2011-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bogdan Adamowicz
Data i miejsce urodzenia:
1965-11-02 Gdańsk
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Gdańska od 2010-12-06
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):95 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
3 500,00 EUR

 100,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Millenium FIO Akcji
L. jednostek:
572,578
Pełna kwota:108 698,20 PLN

Nazwa:
AVIVA INVESTORS Polskich Akcji
L. jednostek:
427,094
Pełna kwota:154 082,00 PLN

Nazwa:
PKO Akcji
L. jednostek:
179,243
Pełna kwota:50 948,03 PLN

Nazwa:
DWS TOP 50 MiŚ Spółek PLUS
L. jednostek:
247,064
Pełna kwota:12 523,71 PLN

Nazwa:
DWS FIO Akcji Plus
L. jednostek:
93,1588
Pełna kwota:15 705,64 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Akcji
L. jednostek:
1282,776
Pełna kwota:46 154,28 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
L. jednostek:
807,538
Pełna kwota:21 246,32 PLN

Nazwa:
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Specjalistyczny Fundusz Zamknięty
L. jednostek:
200
Pełna kwota:28 406,00 PLN

Nazwa:
Legg Mason Akcje
L. jednostek:
143,342
Pełna kwota:45 782,00 PLN

Nazwa:
ING TFI AKCJI PLUS
L. jednostek:
118,374248
Pełna kwota:11 764,03 PLN

Nazwa:
QUERCUS TFI
L. jednostek:
304,226825
Pełna kwota:39 582,00 PLN
Uwagi ogólne:
Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2010-12-06
Suma ogólna:534 892,21 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
42,83 m2
Wartość:190 000,00 PLN
Tytuł prawny:
moja własność odrębna
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
78,94 m2
Wartość:350 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska- własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
48,70 m2
Wartość:217 347,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska- własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
1207 m2
Wartość:150 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska- własność

Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia lokalu:
1,4946 ha
Wartość:45 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska- własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
83,3 m2
Wartość:498 947,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska- własność

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
67,1 m2
Wartość:410 014,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska- własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO BP S.A.
Liczba akcji:
5000
Uwagi: Łączna wartość akcji PKO BO S.A. i LOTOS 212040,05 PLN

Emitent akcji:
LOTOS
Liczba akcji:
730
Uwagi: Łączna wartość akcji PKO BO S.A. i LOTOS 212040,05 PLN

Emitent akcji:
BOS (papier: PLBOS0000019)
Liczba akcji:
10
Wartość pojedynczej akcji:79,80 PLN
Wartość wszystkich akcji: 798,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
BPH (papier: PLBPH0000019)
Liczba akcji:
46
Wartość pojedynczej akcji:56,50 PLN
Wartość wszystkich akcji:2 599,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
BSK (papier: PLBSK0000017)
Liczba akcji:
3
Wartość pojedynczej akcji: 755,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:2 265,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
KGH (papier: PLKGHM000017)
Liczba akcji:
113
Wartość pojedynczej akcji:98,50 PLN
Wartość wszystkich akcji:11 130,50 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
KZS (papier: PLNFI0200019)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:1,48 PLN
Wartość wszystkich akcji:8,88 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
JPR (papier: PLNFI0300017)
Liczba akcji:
12
Wartość pojedynczej akcji:1,81 PLN
Wartość wszystkich akcji:21,72 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
04N (papier: PLNFI0400015)
Liczba akcji:
8
Wartość pojedynczej akcji:2,98 PLN
Wartość wszystkich akcji:23,84 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
RBC (papier: PLNFI0500012)
Liczba akcji:
21
Wartość pojedynczej akcji:0,86 PLN
Wartość wszystkich akcji:18,06 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
06N (papier: PLNFI0600010)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,91 PLN
Wartość wszystkich akcji:5,46 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
BBC (papier: PLNFI0700018)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:1,80 PLN
Wartość wszystkich akcji:10,80 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
08N (papier: PLNFI0800016)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:2,33 PLN
Wartość wszystkich akcji:13,98 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
MDS (papier: PLNFI0900014)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:5,33 PLN
Wartość wszystkich akcji:31,98 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
BBZ (papier: PLNFI1000012)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:1,01 PLN
Wartość wszystkich akcji:6,06 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
BBD (papier: PLNFI1200018)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:0,40 PLN
Wartość wszystkich akcji:2,40 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
EMF (papier: PLNFI1500011)
Liczba akcji:
6
Wartość pojedynczej akcji:17,55 PLN
Wartość wszystkich akcji: 105,30 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
PEO (papier: PLPEKAO00016)
Liczba akcji:
151
Wartość pojedynczej akcji: 168,40 PLN
Wartość wszystkich akcji:25 428,40 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
PKN (papier: PLPKN0000018)
Liczba akcji:
340
Wartość pojedynczej akcji:38,50 PLN
Wartość wszystkich akcji:13 090,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
PZU (papier: PLPZU0000011)
Liczba akcji:
30
Wartość pojedynczej akcji: 350,00 PLN
Wartość wszystkich akcji:10 500,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
TPS (papier: PLTLKPL00017)
Liczba akcji:
902
Wartość pojedynczej akcji:15,54 PLN
Wartość wszystkich akcji:14 017,08 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Emitent akcji:
TVN (papier: PLTVN0000017)
Liczba akcji:
400
Wartość pojedynczej akcji:17,37 PLN
Wartość wszystkich akcji:6 948,00 PLN
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2010-12-06

Łączny dochód:5 500

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2005-06-07
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Dochód:
Kwota:30 906,37 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Rodzaj:
spólka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007-04
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Dochód:
Kwota:55 457,60 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota:109 257,92 PLN
Brutto/netto:netto

Opis:
wynajem mieszkań
Kwota:119 316,00 PLN
Uwagi: podane w uzupełnieniu do oświadczenia, dnia 2011-02-25

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:158 647,77 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:61 037,33 CHF
Uwagi: w kwocie pozostałej do spłaty podano stan na dzień 2010-12-06

Opis:
kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota:186 167,19 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:141 638,48 CHF
Uwagi: w kwocie pozostałej do spłaty podano stan na dzień 2010-12-06

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2007-02-27 na okres do 2019 roku
Cała kwota:130 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 617,85 PLN
Uwagi: w kwocie pozostałej do spłaty podano stan na dzień 2010-12-06

Opis:
kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:235 559,36 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:238 986,40 CHF
Uwagi: w kwocie pozostałej do spłaty podano stan na dzień 2010-12-06

Podpis

Miejscowość:
Gdańsk
Data:
2011-01-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.