facebook tweeter youtube

 
Andrzej Kosztowniak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent ekonomii na Politechnice Radomskiej oraz prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Był pracownikiem dydaktycznym uczelni oraz urzędnikiem administracji samorządowej. Prezydent Radomia (2006-2014), radny miasta Radom w l. 2014-2015. Sekretarz Związku Miast Polskich. Był doradcą wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego. Członek PiS. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: finansów publicznych (wiceprzewodniczący); samorządu terytorialnego i polityki regionalnej oraz komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.
Edukacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 2003
Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny; specjalność: Ekonomia, rok ukończenia: 2001

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.01.2018 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.03.2017Fundacja Solidarności Międzynarodowej, członek rady fundacji» źródło

Źródło

Oficjalna strona Fundacji Solidarności Międzynarodowej

od 30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowoeuropejskiego Centrum Logistycznego w Łodzi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 18.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy drogi ekspresowej S-12, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2016 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Przemysłu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na Rzecz Rozwoju Radomia i Ziemi Radomskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2015 – 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) oraz - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polityki regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 11.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Radom (17), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 23521» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Radom (17), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 23521 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.06.2015 – 05.11.2015Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu, członek Rady Nadzorczej, Grójec» źródło

Źródło

Oświadczenie majątkowe Andrzeja Kosztowniaka dostępne na stronie Sejm.gov.pl

15.12.2014 – brak informacji Senat RP, doradca wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego ds. samorządu, Warszawa» źródło

Źródło

Serwis Radom24.pl

2014 – 09.11.2015Rada Miasta Radomia, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Radom
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 2099» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu

2014kandydat na radnego do Rady Miasta Radomia
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 2099 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na prezydenta Radomia
okręg: Radom (17), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 23521 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

01.12.2010 – 09.12.2010Rada Miasta Radom, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na Urząd Prezydenta Miasta Radom), Radom
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 2248» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radom

2010 – 2014Związek Miast Polskich, sekretarz, Poznań» źródło

Źródło

Serwis Radom24.pl

2010 – 2014Urząd Miasta Radomia, prezydent miasta, Radom
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 33222» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na prezydenta miasta Radomia (wyniki drugiej tury), Radom
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 33222 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego, Radom
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 2248 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 10.04.2007Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, przewodniczący Zarządu, Radom» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

30.11.2006 – 2010Urząd Miasta Radomia, prezydent miasta, Radom
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 29542» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

27.11.2006Rada Miasta Radomia, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na prezydenta miasta Radomia), Radom
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 1778» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radom

2006kandydat na prezydenta miasta Radomia (wyniki drugiej tury), Radom
okręg: Radom, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 29542 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Radom
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 1778 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2004 – pierwsza dekada XXI w.Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu, pracownik dydaktyczny, Radom» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Kosztowniaka

2003 – 2006Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Dział Prawny, specjalista ds. Zamówień Publicznych, Przewodniczący Komisji Zamówień Publicznych, Radom» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Kosztowniaka

pierwsza dekada XXI w.Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu, pracownik w Dziale Podatków Pośrednich, Radom» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Kosztowniaka

lata 90. – pierwsza dekada XXI w.Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, pracownik dydaktyczny, Radom» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Kosztowniaka

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.