facebook tweeter youtube

Źródło: www.radomsko.pl

 
Anna Milczanowska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

posłanka
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Ukończyła studia z pedagogiki kulturalno-oświatowej oraz studia podyplomowe z prawodawstwa europejskiego. Instruktorka teatralna w miejskim domu kultury, urzędniczka wydziału kultury urzędu miasta Radomsko, nauczycielka w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku. W l. 1998-2006 przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność”. W l. 2002-2006 radna miasta Radomska. Od 2006 r. prezydent Radomska. W 2014 r. uzyskała reelekcję. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: samorządu terytorialnego i polityki regionalnej; infrastruktury; nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów z zakresu prawa wyborczego (przewodnicząca). Od stycznia 2016 r. pełnomocnik PiS w powiecie radomszczańskim.
Edukacja
Polska Akademia Nauk, ; specjalność: Prawodawstwo europejskie, rok ukończenia: 2008
Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczno-Historyczny; specjalność: Pedagogika kulturalo-oświatowa, rok ukończenia: 1999

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
26.01.2018 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2192), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.11.2017 – 30.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Egipska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.03.2017 – 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 08.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Irlandzka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.02.2016 – 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.01.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.01.2016 – 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. finansów samorządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Piotrków Trybunalski (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 11562» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Piotrków Trybunalski (10), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 11562 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 05.01.2015Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik w powiecie radomszczańskim» źródło

Źródło

Oficjalny portal Radomska

13.12.2014 – 09.11.2015Urząd Miasta Radomska, prezydent miasta, Radomsko
okręg: Radomsko, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 8240» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Portal internetowy Onet.pl

2014kandydat na radnego do Rady Powiatu Radomszczańskiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Anny Milczanowskiej (16), liczba głosów: 663 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na prezydenta miasta Radomska
okręg: Radomsko, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 8240 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego, Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze (19), liczba głosów: 571 (wybrana)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2010 – 2014Urząd Miasta Radomska, prezydent miasta, Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze, liczba głosów: 7623» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2010Rada Miasta Radomska, radny (złożenie mandatu- wybór na prezydenta miasta Radomska), Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze (19), liczba głosów: 571» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2010kandydat na prezydenta miasta Radomska, Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze, liczba głosów: 7623 (wybrana)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2006 – 2010Urząd Miasta Radomska, prezydent miasta Radomska, Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze, liczba głosów: 9862» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2006kandydat na prezydenta miasta Radomska, Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze, liczba głosów: 9862 (wybrana)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2002 – 2006Rada Miasta Radomska, radny, Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze (16), liczba głosów: 121» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

2002kandydat na radnego, Radomsko
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Forum Samorządowo-Gospodarcze (16), liczba głosów: 121 (wybrana)» źródło

Źródło

Państwowa Komisja Wyborcza

1998 – 2006Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Oświaty, Radomsko» źródło

Źródła

Oficjalna strona Anny Milczanowskiej


Portal Samorządowy


Europrojekty.pl/ Euroregiony- Polska - wydanie internetowe

1996 – brak informacji Zespół Szkół Ekonomicznych, nauczyciel, Radomsko» źródło

Źródło

Oficjalna strona Anny Milczanowskiej

brak informacjiUrząd Miasta Radomska, Wydział Kultury, pracownik, Radomsko» źródło

Źródła

Portal Samorządowy


Dziennik Gazeta Prawna- wydanie internetowe

brak informacjiSpółdzielnia Mieszkaniowa (Klub RSM), pracownik, Radomsko» źródło

Źródła

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska

brak informacjiMiejski Dom Kultury, instruktor teatralny, Radomsko» źródło

Źródło

Portal Samorządowy

brak informacjiMiejski Dom Kultury, pracownik w amatorskim ruchu artystycznym, Radomsko» źródło

Źródło

Strona Forum Samorządowo- Gospodarczego

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.