facebook tweeter youtube

 
Wojciech Murdzek

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwent elektroniki na Politechnice Wrocławskiej, ukończył także studia podyplomowe z new public management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Pracował w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej „Elmot” w Świdnicy, gdzie był konstruktorem. W l. 90. prowadził własną działalność gospodarczą. Był dyrektorem oddziału firmy Procter&Gamble, następnie prezesem zarządu firmy Waldayer Polska, zajmującej się produkcją okien. W l. 2008-2015 członek rady nadzorczej Invest Develompment. Wicedyrektor dolnośląskiego wojewódzkiego urzędu pracy (w 2015 r.). Samorządowiec: radny Świdnicy (1990-1998), starosta powiatu świdnickiego (1999-2002), prezydent Świdnicy (2002-2014). Reelekcji nie uzyskał: w 2014 r. przegrał w drugiej turze wyborów na prezydenta Świdnicy z Beatą Moskal-Słaniewską. W wyborach w 2015 r. startował z listy PiS z rekomendacji Polski Razem. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), reprezentant Polski Razem. Zasiada w komisjach: gospodarki i rozwoju; finansów publicznych oraz komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji (przewodniczący).
Edukacja
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki; specjalność: Cybernetyka, rok ukończenia: 1981
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ; specjalność: New public management, rok ukończenia: 2008
Politechnika Wrocławska, ; specjalność: Projektowanie systemów mikroprocesorowych, rok ukończenia: 1988

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 09.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Prawa Własności Warstwowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.2017Porozumienie, prezes Zarządu Okręgowego w Wałbrzychu, Wałbrzych» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Porozumienie

od 04.11.2017Porozumienie, członek Prezydium Zarządu Krajowego» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Porozumienie

od 20.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 18.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.2016 – 12.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 795), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2016 – 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.04.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2016 – 09.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 30), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Włoska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2015 – 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) oraz - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Gospodarki i Rozwoju, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Wałbrzych (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5758» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Wałbrzych (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5758 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.03.2015 – 04.11.2015Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, wicedyrektor ds. rynku pracy i administracji, Wałbrzych» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

08.12.2014 – 2015Rada Powiatu Świdnickiego, radny
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej (14), liczba głosów: 642» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Biuletyn informacji publicznej powiatu świdnickiego

2014kandydat na prezydenta miasta Świdnicy (wyniki drugiej tury), Świdnica
okręg: Świdnica, liczba głosów: 7425 (niewybrany)» źródło

Źródło

Serwis Swidnica24.pl

2014kandydat na radnego do Rady Powiatu Świdnickiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej (14), liczba głosów: 642 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 12.2014Urząd Miasta Świdnicy, prezydent miasta, Świdnica
okręg: Świdnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa, liczba głosów: 7564» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Miasta Świdnica

01.12.2010 – 14.12.2010Rada Miasta Świdnica, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na prezydenta miasta Świdnicy), Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa (18), liczba głosów: 594» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Miasta Świdnica

2010kandydat na radnego, Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa (18), liczba głosów: 594 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na prezydenta miasta Świdnicy (wyniki drugiej tury), Świdnica
okręg: Świdnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa, liczba głosów: 7564 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

30.06.2008 – 26.02.2015Invest-Park Development Spółka z o.o., członek Rady Nadzorczej, Wałbrzych» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

21.11.2007 – 04.08.2011Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, członek Zarządu, Świdnica» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2006 – 2010Urząd Miasta Świdnica, Prezydent Miasta, Świdnica
okręg: Świdnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Świdnicka Wspólnota Samorządowa, liczba głosów: 11126» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006Rada Miasta Świdnica, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na Urząd Prezydenta Miasta Świdnica), Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Świdnicka Wspólnota Samorządowa (23), liczba głosów: 623» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Świdnica, Świdnica
okręg: Świdnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Świdnicka Wspólnota Samorządowa, liczba głosów: 11126 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Świdnicka Wspólnota Samorządowa (23), liczba głosów: 623 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2005Towarzystwo im. św. Brata Alberta, założyciel Koła w Świdnicy, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

od 01.12.2004Fundacja Pomóżmy Naszym Pacjentom, członek Rady Fundacji, Świdnica» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2004Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej, przewodniczący Zarządu, Świdnica» źródło

Źródło

Strona internetowa Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej

02.07.2002 – 21.11.2007Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (dawniej: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego), prezes Zarządu, Świdnica» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – 2006Urząd Miasta Świdnica, Prezydent Miasta, Świdnica
okręg: Świdnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa", liczba głosów: 11439» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002Rada Miasta Świdnica, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na Urząd Prezydenta Miasta Świdnica), Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa" (10), liczba głosów: 660» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Świdnica (wyniki drugiej tury), Świdnica
okręg: Świdnica, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa", liczba głosów: 11439 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa" (10), liczba głosów: 660 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

10.11.1998 – 2002Starostwo Powiatowe w Świdnicy, starosta, Świdnica» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy

1998 – 2002Rada Miasta Świdnica, radny, Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 302» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Świdnica
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 302 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1994 – 1998Rada Miasta Świdnica, wiceprzewodniczący, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

1994 – 1998Rada Miasta Świdnica, radny, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

1994kandydat na radnego, Świdnica (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

od 1993Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast, założyciel, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Miasta Świdnica

od 1990Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint", założyciel, prezes, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

lata 90.własna działalność gospodarcza, przedsiębiorca, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

lata 90.Waldayer Polska, prezes Zarządu, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

lata 90.Procter & Gamble Polska, dyrektor oddziału, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

1990 – 1994Rada Miasta Świdnica, wiceprzewodniczący, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

1990 – 1994Rada Miasta Świdnica, radny, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

1990kandydat na radnego, Świdnica (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

od 1984Ruch "Comunione e Liberazione" ("Komunia i Wyzwolenie") Wspólnota w Świdnicy, członek, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

lata 80.Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej "Elmot" w Świdnicy, konstruktor, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Wojciecha Murdzka

brak informacji Stowarzyszenie "Maltańska Służba Medyczna - Pomoc Maltańska" - Oddział Świdnica, założyciel, Świdnica» źródło

Źródło

Oficjalna strona Miasta Świdnica

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.