facebook tweeter youtube

Źródło: bip.warszawa.pl

 
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

  • prezydent miasta Warszawa (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-22)
  • prezydent miasta Warszawa
Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Hanna Gronkiewicz-Waltz (04.11.1952, Warszawa), ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, od listopada 2013 profesor zwyczajny. Pracowniczka naukowa UW od 1975. W 1980 r. brała udział w zakładaniu struktur NSZZ „Solidarność” na Wydziale Prawa i Administracji UW. W l. 90. członkini Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bankowego przy Prezesie NBP. W l. 1992-2001 prezes Narodowego Banku Polskiego, w l. 1998-2001 przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej. Posłanka V kadencji. Była przewodniczącą Komisji Skarbu Państwa. Od 2005 r. członkini PO, od 2006 r. wiceprzewodnicząca PO, od 2013 r. przewodnicząca warszawskich struktur partii. Od 2006 r. prezydent Warszawy. W 2014 r. ponownie uzyskała reelekcję, zdobywając w drugiej turze 59 proc. głosów.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 04.12.2014Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prezydent miasta, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 294434» źródło

Źródło

Strona Urzędu Miasta Warszawy

2014kandydat na prezydenta miasta Warszawy
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 294434 (wybrana)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2014Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prezydent miasta, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 345737» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na prezydenta miasta Warszawy
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 345737 (wybrana)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

od 26.02.2007Unia Metropolii Polskich, przewodniczący Rady Fundacji, Warszawa» źródło

Źródło

Strona internetowa Unii Metropolii Polskich

od 15.12.2006Effectus Papilionis Foundation, członek Rady Honorowej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

02.12.2006 – 2010Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, prezydent miasta, Warszawa
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 374104» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

2006kandydat na prezydenta miasta Warszawy
okręg: Warszawa, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 374104 (wybrana)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

09.11.2005 – 26.11.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 26.11.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Skarbu Państwa, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 26.11.2006Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.10.2005 – 26.11.2006Sejm RP V kadencji, poseł (wygaśnięcie mandatu - wybór na urząd prezydenta miasta Warszawa)), Warszawa
okręg: Warszawa I, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 137280» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2005kandydat na posła, Warszawa
okręg: Warszawa I, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (8), liczba głosów: 137280 (wybrana)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

2005Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

od 2005Platforma Obywatelska RP, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2001 – 2005Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, wiceprezes, Londyn, Wielka Brytania» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

pierwsza dekada XXI w. – 16.12.2017Platforma Obywatelska RP, wiceprzewodniczący oraz członek Zarządu Krajowego, Warszawa» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Portal rmf24.pl

pierwsza dekada XXI w. – brak informacji Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Politologii, Katedra Europejskiego Prawa Bankowego i Polityki Finansowej, pracownik naukowy, profesor, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1998 – 2000Rada Polityki Pieniężnej, przewodniczący, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego

1995kandydat na Urząd Prezydenta RP, liczba głosów: 492628 (niewybrana)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

05.03.1992 – 31.12.2000Narodowy Bank Polski, prezes, Warszawa» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Dane uzupełnione przez Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy

1991kandydat na posła, Warszawa
lista wyborcza: Victoria (niewybrana)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1991 – lata 90.Komisja Kodyfikacyjna Prawa Bankowego przy Prezesie NBP, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1990 – 1992Wydział Prawa Kanonicznego, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, adiunkt, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1989 – 1992Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Koła Wydziałowego, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1980Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski, współorganizator, Warszawa» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

od 1975Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych, pracownik naukowy, obecnie kierownik Zakładu Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego, Warszawa» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

brak informacjiCollegium Invisible, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Collegium Invisibile

brak informacjiCentrum Stosunków Międzynarodowych, członek Rady Programowej, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Centrum Stosunków Międzynarodowych

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.