facebook tweeter youtube

 
Elżbieta Gapińska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

posłanka
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od 1985 r. pedagożka w szkole podstawowej nr 10 w Płocku, od 1999 r. do objęcia mandatu posłanki w 2011 r. zatrudniona w płockim Gimnazjum nr 5. Prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Zawodowej i studium nauczycielskim. Od 2001 r. członkini PO. W l. 2006-2011 radna w l. 2010-2011 przewodnicząca Rady Miasta Płocka. Posłanka od 2011 r. (VII-VIII kadencja), pracowała w komisjach: edukacji nauki i młodzieży; kultury i środków przekazu. Obecnie kontynuuje prace w tych komisjach.
Edukacja
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ; specjalność: Pedagogika specjalna - resocjalizacja, rok ukończenia: 1985

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 05.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2018 – 11.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Edukacji, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2017 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1607), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 08.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 26.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. utworzenia województwa częstochowskiego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Indonezyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Żużla, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kazachstańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2015 – 09.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 04.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Płock (16), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 11733» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Płock (16), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (2), liczba głosów: 11733» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.09.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja do Spraw Petycji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk nr 3324), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.11.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o usunięciu symboli komunizmu z życia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 283) i senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 1651), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obywatelskiej Edukacji Prawnej i Ekonomicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 27.11.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2064), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2013 – 09.07.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1130), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Etiopska Grupa Parlamentarna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.06.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Warszawy i Mazowsza, sekretarz» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Polsko-Brytyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Zespół Parlamentarny Polska-Stany Zjednoczone, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Płock, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10794» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydat na posła
okręg: Płock, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 10794» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

12.2010 – 2011Rada Miasta Płocka, przewodniczący, Płock» źródło

Źródło

Oficjalna strona Elżbiety Gapińskiej

2010kandydat na radnego, Płock
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1312 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Rada Miasta Płocka, radny (rezygnacja z mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Płock
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (4), liczba głosów: 1312» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Rada Miasta Płocka, Komisja Polityki Społecznej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Elżbiety Gapińskiej

2006 – 2010Rada Miasta Płocka, Klub Radnych Platforma Obywatelska, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Elżbiety Gapińskiej

2006 – 2010Rada Miasta Płocka, radny, Płock
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 357» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego, Płock
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (5), liczba głosów: 357 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Platforma Obywatelska, Powiat Płock, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w powiecie Płock

brak informacji Platforma Obywatelska, Zarząd Powiatu Płock, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Platformy Obywatelskiej w powiecie Płock

od 2001Platforma Obywatelska, członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1999 – 30.10.2011Gimnazjum nr 5 w Płocku, pedagog, Płock» źródło

Źródła

Oficjalna strona Elżbiety Gapińskiej


Oficjalna strona Sejmu RP


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1985 – 1999Szkoła Podstawowa nr 10 w Płocku, pedagog, Płock» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

brak informacjiautor podręczników dydaktycznych dla nauczycieli wychowawców» źródło

Źródło

Oficjalna strona Elżbiety Gapińskiej

brak informacjiWyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, wykładowca (prowadzący ćwiczenia na studiach podyplomowych), Płock» źródło

Źródło

Oficjalna strona Elżbiety Gapińskiej

brak informacjiStudium Nauczycielskie w Płocku, nauczyciel (prowadzący praktyki), Płock» źródło

Źródło

Oficjalna strona Elżbiety Gapińskiej

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.