facebook tweeter youtube

 
Małgorzata Niemczyk

posłanka
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:UMŁ DSWS, podinspektor
Małżeńska wspólnota majątkowa:
Uwagi: Posiadam majątek odrębny i wspólny; rozdzielność majątkowa od 10.08.2016 r.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
25 000 PLN
Uwagi: gotówka, majątek odrębny

15 817 PLN
Uwagi: fundusz IKE

24 680 PLN
Uwagi: fundusz IKZE

200 000 PLN
Uwagi: lokaty w banku łącznie
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Bonus Vip
Pełna kwota:149 950 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:18 645 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:52 322 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:50 926 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:58 877 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:59 872 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Warta
Pełna kwota:28 993,45 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Aviva Fio/[nieczytelne]
Pełna kwota:12 797 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Aviva Fio/Obligacje Dyn.
Pełna kwota:188 096,02 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Aviva Fio/Glob. [nieczytelne]
Pełna kwota:12 680 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Aviva Fio/Orzei
Pełna kwota:75 000 PLN
Uwagi: majątek odrębny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Aviva Fio/Oblig. Dyn.
Pełna kwota:12 468 PLN
Uwagi: majątek wspólny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Aviva Fio/[nieczytelne]
Pełna kwota:5 764,77 PLN
Uwagi: majątek wspólny, stan na dzień 30.12.2017

Nazwa:
Aviva Fio/Oblig.
Pełna kwota:5 432,46 PLN
Uwagi: majątek wspólny, stan na dzień 30.12.2017
Uwagi ogólne:
suma ogólna akcji z majątku odrębnego: 657232,47 PLN suma ogólna akcji z majątku wspólnego: 23666,09 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

Powierzchnia:
143,60 m2
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: mieszkanie wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi oraz dwoma miejscami postojowymi 10 % udziałów o wartości 90813,20 PLN

Powierzchnia:
81,20 m2
Uwagi: wraz z pom. gospod. oraz miejscem postojowym 5 % udziałów o wartości 27000,68 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z mamą - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2017

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie dochód
Kwota:118 576,28 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska dochód
Kwota:29 977,82 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w diecie poselskiej opodatkowano 2617,82 PLN

Opis:
przychód z tytułu wynajmu
Kwota:84 900 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Vienna Life wyrok sądu
Kwota:5 640 PLN

Opis:
Vienna Life zwrot kosztów postępowania
Kwota: 781 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólnota

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Punto
Rok produkcji:
2012
Uwagi: wspólnota

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Sejmu
Cała kwota:30 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:27 775 PLN

Opis:
kredyt
Cała kwota:750 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:115 813,20 PLN
Uwagi: kwota uruchomiona 115813,20 PLN, majątek odrębny

Opis:
50% kredytu
Cała kwota:200 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:50% uruchomionej kwoty 31 700,34 PLN
Uwagi: 50% uruchomionej kwoty 31700,34 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , podinspektor
Małżeńska wspólnota majątkowa:
Uwagi: Posiadam majątek odrębny i wspólny; rozdzielność majątkowa od 10.08.2016 r.

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
25 000 PLN
Uwagi: gotówka, majątek odrębny

81 695,34 PLN
Uwagi: fundusz IKE

18 324 PLN
Uwagi: fundusz IKZE
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:16 363,30 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Nazwa:
Aviva FIO/OBLIG.
Pełna kwota:28 918,78 PLN

Nazwa:
Aviva FIO/OBLIG. DYNAM.
Pełna kwota:72 778,03 PLN

Nazwa:
Inwestor Top 25 MS
Pełna kwota:4 717,10 PLN

Nazwa:
Bonus VIP
Pełna kwota:141 005,66 PLN

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:48 784,04 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:47 474,95 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:54 436,27 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:54 235,82 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:10 693,02 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Warta
Pełna kwota:26 174,26 PLN

Nazwa:
Aviva FIO/OBLIG
Pełna kwota:5 259,50 PLN

Nazwa:
Aviva FIO/OBLIG. DYNAM.
Pełna kwota:11 943,49

Nazwa:
Aviva FIO/[nieczytelne]
Pełna kwota:4 102,22 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
143,60 m2
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: mieszkanie wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi oraz dwoma miejscami postojowymi 10 % udziałów o wartości 90813,20 PLN

Powierzchnia:
81,20 m2
Uwagi: wraz z pom. gospod. oraz miejscem postojowym 5 % udziałów o wartości 27000,68 PLN
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku z byłym mężem
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z mamą - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2016

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie dochód
Kwota:116 825,57 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska dochód
Kwota:29 512,08 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w diecie poselskiej opodatkowano 2152,08 PLN

Opis:
przychód z tytułu wynajmu
Kwota:75 870 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
prawa autorskie - przychód
Kwota:10 000 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólnota

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Punto
Rok produkcji:
2012
Uwagi: wspólnota

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt
Cała kwota:91 796,45 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:38 130,87 PLN

Podpis

Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , podinspektor
Małżeńska wspólnota majątkowa:
Uwagi: Posiadam majątek odrębny i wspólny

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000 PLN
Uwagi: gotówka

76 503 PLN
Uwagi: fundusz IKE

12 494,79 PLN
Uwagi: fundusz IKZE
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:7 694,98 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Nazwa:
Aviva PA
Pełna kwota:12 062,10 PLN
Uwagi: majatek wspólny

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:5 247,31 PLN
Uwagi: majatek wspólny

Nazwa:
Aviva Obligacji Dynamiczny
Pełna kwota:1 196,15 PLN
Uwagi: majatek wspólny

Nazwa:
Inwestor Top 25 MS
Pełna kwota:4 222,19 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Bonus VIP
Pełna kwota:138 284,83 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Aviva FIO/Obligacji Dynamiczny
Pełna kwota:70 890,95 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Aviva FIO/Oblig. dynam.
Pełna kwota:11 633,80 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Aviva Investor FIO/MS
Pełna kwota:11 215,31 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Aviva Investor FIO/Pdst. [nieczytelne]
Pełna kwota:1 263,09 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:11 061,28 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:28 593,57 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:30 970,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:21 105,97 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:21 402,49 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 31.12.2015
Suma ogólna:459 065,20 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte spore mw sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z mamą - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 30.12.2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie dochód
Kwota:125 967,13 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska dochód
Kwota:29 676,96 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
przychód z tytułu najmu
Kwota:72 049,00 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
prawa autorskie - dochód
Kwota:22 800 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólnota majatkowa z mężem

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Punto
Rok produkcji:
2012
Uwagi: wspólnota majatkowa z mężem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt
Cała kwota:91 796,45 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:49 123,29 PLN

Podpis

Data:
2016-04-15

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , podinspektor
Małżeńska wspólnota majątkowa:
Uwagi: posiadam mój majątek odrębny, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: gotówka

66 475,49 PLN
Uwagi: fundusz IKE

7 963,04 PLN
Uwagi: fundusz IKZE

23 000 PLN
Uwagi: polisa Warta
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Inwestor Top 25 MS
Pełna kwota:4 489,71 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Bonus VIP
Pełna kwota:143 455,22 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Aviva FIO/Obligacji Dynamicznych
Pełna kwota:70 988,12 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Aviva FIO Obligacji
Pełna kwota:108 219,81 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Aviva Investor FIO/MS
Pełna kwota:0 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:11 144,31 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:18 836,15 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:18 947,74 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:26 853,63 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:26 682,51 PLN
Uwagi: zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek odrębny na dzień 01.11.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:7 568,36 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:5 293,88 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Nazwa:
Aviva Obligacji Dynamicznych
Pełna kwota:12 649,17 PLN
Uwagi: majątek wspólny
Suma ogólna:455 127,61 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:440 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku
Uwagi: wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 50% - mamy - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: wycena szacunkowa dokonana na dzień 01.11.2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie dochód
Kwota:106 042,31 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska dochód
Kwota:24 730,80 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
przychód z tytułu wynajmu
Kwota:53 769 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:20 120 PLN
Brutto/netto:netto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólnota z mężem

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Punto
Rok produkcji:
2012
Uwagi: wspólnota z mężem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt
Cała kwota:91 796,45 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:49 248,18 PLN

Podpis

Data:
2015-11-01

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , podinspektor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
35 000 PLN
Uwagi: gotówka

67 069 PLN
Uwagi: fundusz IKE

7 900,95 PLN
Uwagi: fundusz IKZE
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:7 694,98 PLN
Uwagi: majątek wspólny

Nazwa:
Aviva PA
Pełna kwota:12 062,10 PLN
Uwagi: majatek wspólny

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:5 247,31 PLN
Uwagi: majatek wspólny

Nazwa:
Aviva Obligacji Dynamiczny
Pełna kwota:1 196,15 PLN
Uwagi: majatek wspólny

Nazwa:
Inwestor Top 25 MS
Pełna kwota:4 692,93 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Bonus VIP
Pełna kwota:146 100,34 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Aviva FIO/Obligacji Dynamiczny
Pełna kwota:59 477,33 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Aviva FIO/Obligacje
Pełna kwota:96 986,64 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Aviva Investor FIO/MS
Pełna kwota:11 215,31 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Aviva Investor FIO/PA
Pełna kwota:11 262,78 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:23 676,48 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:23 524,18 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:15 487,34 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:15 512,88 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:10 412,96 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 07.08.2015
Suma ogólna:444 549,71 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte spore mw sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 50% - mamy - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 07.08.2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie dochód
Kwota:79 931,47 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska dochód
Kwota:14 791,48 PLN

Opis:
przychód z tytułu najmu
Kwota:41 389,00 PLN

Opis:
dochód z wyroku sądowego wraz z odsetkami
Kwota:24 354,11 PLN

Opis:
odszkodowanie
Kwota:4 080 PLN

Opis:
prawa autorskie - dochód
Kwota:9 100 PLN
Brutto/netto:netto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2011
Uwagi: wspólnota majatkowa z mężem

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Punto
Rok produkcji:
2012
Uwagi: wspólnota majatkowa z mężem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt
Cała kwota:91 796,45 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:51 772,04 PLN

Podpis

Data:
2015-08-07

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , podinspektor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: gotówka

62 266,12 PLN
Uwagi: fundusz IKE

7 654,09 PLN
Uwagi: fundusz IKZE
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polskich Akcji Aviva
Pełna kwota:10 121,51 PLN
Uwagi: majatek wpsólny z mężem

Nazwa:
Aviva Obligacji Dynamiczny
Pełna kwota:5 275,07 PLN
Uwagi: majatek wpsólny z mężem

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:1 184,79 PLN
Uwagi: majatek wpsólny z mężem

Nazwa:
Noble Fund Akcji MiŚS
Pełna kwota: 843,81 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
KDC Akcji MiŚS
Cena jednostki:3 640,24 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Inwestor Top 25 MS
Pełna kwota:4 267,14 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Aviva Investor FIO/MS
Pełna kwota:47 392,35 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Aviva FIO/Obligacje
Pełna kwota:111 619,19 PLN

Nazwa:
Aviva FIO/Obligacji Dynamiczny
Pełna kwota:68 892,39 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Aviva Investor FIO/PA
Pełna kwota:48 861,59 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:8 100,92 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:9 722,75 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:3 974,92 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:1 991,50 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość
Pełna kwota:9 728,83 PLN
Uwagi: majątek odrębny na dzień 30.12.2014

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte spore mw sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem prakingowym; szacunkowa wycenia dokonana na dzień 31.12.2014
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 50% - mamy - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: szacunkowa wycena dokonana na dzień 31.12.2014

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dieta poselska - dochód
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:6 000 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dochód z wyroku sądowego
Kwota:240 098,41 PLN

Opis:
odsetki z wyroku sądowego
Kwota:94 280,10 PLN

Opis:
przychód z tytułu najmu
Kwota:67 930,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008
Uwagi: wspólnota majatkowa z mężem

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Punto
Rok produkcji:
2012
Uwagi: wspólnota majatkowa z mężem

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt mieszkaniowy
Cała kwota:91 795,45 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:69 053,93 PLN

Podpis

Data:
2015-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , podinspektor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
31 000 PLN
Uwagi: gotówka

55 186,56 PLN
Uwagi: fundusz IKE

3 039,74 PLN
Uwagi: fundusz IKZE
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Inwestor Zrównoważony
Pełna kwota:1 502,57 PLN

Nazwa:
Skarbiec Stabilny
Pełna kwota:2 131,10 PLN

Nazwa:
Skarbiec Waga
Pełna kwota:1 091,88 PLN

Nazwa:
Unikorona Zrównoważony
Pełna kwota:2 429,14 PLN

Nazwa:
Unistabilny Wzrost
Cena jednostki:2 870,57 PLN

Nazwa:
Aviva Małych Spółek
Pełna kwota:5 428,55 PLN

Nazwa:
Aviva Nowych Spółek
Pełna kwota:63 024,19 PLN

Nazwa:
Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota:110 216,94 PLN

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:0 PLN

Nazwa:
Kapitalna Przyszłość Aviva
Pełna kwota:4 649,72 PLN
Uwagi ogólne:
Majątek wspólny Fundusze małżeńskie 1) Aviva Obligacji - 4976,36 PLN 2) Aviva Polskich Akcji 8492,81 PLN suma: 13469,17 PLN
Suma ogólna:193 344,66 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:160 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:190 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena z dnia 28-04-2014
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z mamą - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu najmu
Kwota:69 330,00 PLN

Opis:
Uposażenie poselskie brutto
Kwota:119 367,08 PLN

Opis:
Przychód brutto z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
Kwota:29 841,84 PLN

Opis:
Odsetki od [nieczytelne]
Kwota:92 661,75 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt mieszkaniowy
Cała kwota:91 795,45 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:70 200,00 PLN
Uwagi: (do spłaty na dzień 31-12-2013)

Podpis

Data:
2014-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu , podinspektor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000 PLN
Uwagi: gotówka

39 160 PLN
Uwagi: fundusz IKE

3 300 PLN
Uwagi: fundusz IKZE
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Inwestor Zrównoważony
Pełna kwota: 352,83 PLN

Nazwa:
Skarbiec mBanku Stabilny
Pełna kwota:1 025,40 PLN

Nazwa:
Skarbiec Waga
Pełna kwota:82,92 PLN

Nazwa:
Unikorona Zrównoważony
Pełna kwota:1 366,47 PLN

Nazwa:
Unistabilny Wzrost
Cena jednostki:1 818,77 PLN

Nazwa:
Aviva Małych Spółek
Pełna kwota:4 362,50 PLN

Nazwa:
Aviva Nowych Spółek
Pełna kwota:6 370,87 PLN

Nazwa:
Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota:45 683,53

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:4 967,42 PLN
Uwagi: Zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek wspólny z mężem na dzień 31-12-2012

Nazwa:
Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota:2 455,89 PLN
Uwagi: Zasoby pieniężne, papiery wartościowe - majątek wspólny z mężem na dzień 31-12-2012
Uwagi ogólne:
łącznie wg wyceny na dzień 31-12-2012 - majątek odrębny
Suma ogólna:61 063,29 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena wartości z 18-04-2013
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z mamą - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
UMŁ rok 2012 wg PiT-11
Kwota: 998,69 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
ITI Neovision sp. z o.o. rok 2012 wg PiT-11 brutto autorskie - przychód
Kwota: 450,00 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Kancelaria Sejmu rok 2012 wg PiT-11 uposażenie poselskie przychód
Kwota:118 048,12 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
Kancelaria Sejmu rok 2012 wg PiT-11 przychód z pełnieniem obowiązków społecznych
Kwota:29 512,00 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
z tytułu najmu przychód w roku 2012 PiT-28
Kwota:76 440,00 PLN
Brutto/netto:brutto

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen PolBank Polska SA, kredyt mieszkaniowy
Cała kwota:91 795,45 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:71 000,00 PLN

Podpis

Data:
2013-04-18

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi , podinspektor Wydziału Sportu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
10 000 PLN
Uwagi: gotówka

31 971 PLN
Uwagi: fundusz IKE

3 300 PLN
Uwagi: fundusz IKZE
Środki pieniężne (dewizy):75 207,57 PLN
Uwagi: łącznie wg wyceny na dzień 25-04-2012
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Inwestor gotówkowy
Pełna kwota: 155,74 PLN

Nazwa:
Idea Obligacji Subfundusz
Pełna kwota:45,57 PLN

Nazwa:
Inwestor Obligacji FiO
Pełna kwota: 212,90 PLN

Nazwa:
Skarbiec Obligacji
Pełna kwota: 480,42 PLN

Nazwa:
Idea Stabilnego Wzrostu
Cena jednostki:3 357,52 PLN

Nazwa:
Inwestor Zrównoważony
Pełna kwota: 310,92 PLN

Nazwa:
Skarbiec Waga
Pełna kwota:70,48 PLN

Nazwa:
Skarbiec Stabilny
Pełna kwota:1 922,78 PLN

Nazwa:
Unikorona Zrównoważony
Pełna kwota:1 675,36 PLN

Nazwa:
Unistabilny Wzrost
Pełna kwota:3 062,11 PLN

Nazwa:
Idea Surowce Plus
Pełna kwota: 531,35 PLN

Nazwa:
ING Rosja
Pełna kwota:9 863,33 PLN

Nazwa:
Inwestor Turcja
Pełna kwota:9 129,02 PLN

Nazwa:
Skarbiec Akcji Nowej Europy
Pełna kwota:3 045,92 PLN

Nazwa:
Aviva Małych Spółek
Pełna kwota:4 248,66 PLN

Nazwa:
Aviva Nowych Spółek
Pełna kwota:6 454,05 PLN

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:0,00 PLN

Nazwa:
Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota:30 641,44 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem o podział majątku - kwestionuje były mąż

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny - objęty sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa - objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena wartości z 25-04-2012
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa - ujęta w sprawie o podział majątku

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z mamą - objęta sporem w sprawie o podział majątku - kwestionuje były mąż

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
podinspektor Wydziału Sportu Urząd Miasta Łodzi w roku 2011
Kwota:18 546,16 PLN

Opis:
Dochód z tytułu najmu w roku 2011
Kwota:67 513,00 PLN

Opis:
Dochód z tytułu umowy o dzieło przygotowanie i zorganizowanie planu technicznego turnieju piłki siatkowej kobiet wraz z komentarzem na żywo podczas turnieju
Kwota: 467,20 PLN

Opis:
Uposażenie poselskie łącznie - przychód
Kwota:19 784,60 PLN

Opis:
przychód związany z pełnieniem obowiązków społecznych
Kwota: 193,08 PLN

Opis:
łącznie wypłacona dieta poselska
Kwota:4 369,11 PLN

Opis:
łącznie wypłacona dieta Radnego Sejmiku Woj. Śląskiego
Kwota:24 156,05 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt mieszkaniowy
Cała kwota:91 795,45 PLN

Podpis

Data:
2012-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Barbara Niemczyk
Data i miejsce urodzenia:
1969-10-25 Łódź
Zatrudnienie:Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Sportu, Zespół ds. promocji Miasta przez Sport, podinspektor

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
20 000 PLN
Uwagi: gotówka

25 000 PLN
Uwagi: fundusz IKE
Środki pieniężne (dewizy):88 771,69 PLN
Uwagi: łącznie wg wyceny na dzień 24-10-2011
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Inwestor gotówkowy
Pełna kwota: 152,90 PLN

Nazwa:
[nieczytelne] Obligacji Subfund
Pełna kwota:44,37 PLN

Nazwa:
Inwestor Obligacji
Pełna kwota: 208,62 PLN

Nazwa:
Skarbiec Obligacji
Pełna kwota: 462,51 PLN

Nazwa:
Idea Stabilnego Wzrostu
Cena jednostki:3 335,39 PLN

Nazwa:
Inwestor Zrównoważony
Pełna kwota: 313,12 PLN

Nazwa:
Skarbiec Waga
Pełna kwota:70,89

Nazwa:
Skarbiec Stabilny
Pełna kwota:1 874,44 PLN

Nazwa:
Unikorona Zrównoważony
Pełna kwota:1 668,03 PLN

Nazwa:
Unistabilny Wzrost
Pełna kwota:3 037,04 PLN

Nazwa:
Idea Surowce Plus
Pełna kwota: 572,22 PLN

Nazwa:
ING Rosja
Pełna kwota:9 011,99 PLN

Nazwa:
Inwestor Turcja
Pełna kwota:8 220,26 PLN

Nazwa:
Skarbiec Akcji Nowej Europy
Pełna kwota:2 877,45 PLN

Nazwa:
Aviva Małych Spółek
Pełna kwota:3 818,37 PLN

Nazwa:
Aviva Nowych Spółek
Pełna kwota:5 830,89 PLN

Nazwa:
Aviva Obligacji
Pełna kwota:4 811,28 PLN

Nazwa:
Aviva Polskich Akcji
Pełna kwota:42 461,93 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
147,69 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny

Powierzchnia:
49,74 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny objęty sporem o podział majątku kwestionuje były mąż

Powierzchnia:
31,6 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny objęty sporem w sprawie o podział majątku kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,2 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny objęty sporem w sprawie o podział majątku kwestionuje były mąż
Uwagi: mieszkanie z miejscem postojowym

Powierzchnia:
31,7 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny objęty sporem w sprawie o podział majątku kwestionuje były mąż
Uwagi: z miejscem postojowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:260 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa objęta sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:260 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym

Powierzchnia:
32 m2
Wartość:240 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólność majątkowa objęte sporem w sprawie o podział majątku
Uwagi: z zewnętrznym miejscem parkingowym; szacunkowa wycena wartości z 24-10-2011
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
1393 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
ustawowa wspólnota majątkowa ujęta w sprawie o podział majątku

Rodzaj:
działka rekreacyjna
Powierzchnia działki:
1000 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z mamą objęta sporem w sprawie o podział majątku kwestionuje były mąż

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
działalność gospodarcza "No Coment's"
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście - aktualnie nie prowadzę; zawieszona w dniu 01-08-2010
Przychód:127 000 PLN
Dochód:111 793 PLN
Uwagi: w roku 2010

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego w roku 2011, od I - IX 2011
Kwota:22 822,66 PLN

Opis:
Dochód z tytułu umowy o pracę - podinspektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi w roku 2011 w okresie I-IX
Kwota:16 960,61 PLN

Opis:
Dochód z tytułu najmu w roku 2011 w okresie od I-VIII
Kwota:39 314,14 PLN

Opis:
Dochód z tytułu umowy o dzieło przygotowanie i zorganizowanie planu technicznego turnieju piłki siatkowej kobiet wraz [nieczytelne]
Kwota: 500 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Scirocco 2.0 TDI
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Raiffeisen Bank Polska SA, kredyt mieszkaniowy
Cała kwota:91 795,45 PLN

Podpis

Data:
2011-10-24

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.