facebook tweeter youtube

 
Dariusz Piontkowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Ukończył historię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz studia podyplomowe z zarządzania kadrami w administracji publicznej oraz zarządzania oświatą. W l. 90. związany z Porozumieniem Centrum, w 2001 r. wstąpił do PiS. W l. 1988-2011 pracował jako nauczyciel. Samorządowiec: radny miasta Białystok (1994-2007), oraz radny i marszałek sejmiku woj. podlaskiego (2007-2011). W 2010 r. bez sukcesu kandydował na prezydenta Białegostoku. Poseł od 2011 r. (VII-VIII kad.), zasiadał w komisjach: zdrowia; edukacji, nauki i młodzieży. Obecnie kontynuuje pracę w komisji edukacji (wiceprzewodniczący), a ponadto jest członkiem komisji: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; kultury i środków przekazu.
Edukacja
Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Wydział Humanistyczny; specjalność: Historia, rok ukończenia: 1988
Uniwersystet w Białymstoku, ; specjalność: Zarządzanie oświatą, rok ukończenia: 2001
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, ; specjalność: Zarządzanie kadrami w administracji publicznej, rok ukończenia: 2001
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ; specjalność: Studia menadżerskie, rok ukończenia: 1996

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2017 – 28.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk nr 1607), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.07.2017 – 11.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1730), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 08.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe (druk nr 1030), Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (druk nr 1031) oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.07.2016 – 21.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442), o składce audiowizualnej (druk nr 443), przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Norweska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chorwacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.02.2016 – 10.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Przemysłu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok (24), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 28378» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Białystok (24), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 28378 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

25.06.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 3254), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.08.2014 – 22.10.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2014 – 13.03.2014Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 2132), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.01.2014 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Olsztyn (3), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 28685 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Sportowy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.11.2013 – 02.12.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1917), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.11.2013 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Siatkówki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.06.2013 – 12.09.2013Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy - Karta Nauczyciela (druk nr 1293), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Promocji Badmintona, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.08.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.07.2012 – 24.07.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 489), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.04.2012 – 22.05.2012Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 293), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Wolności Słowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.01.2012 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2011 – 25.06.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14439» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2011kandydat na posła
okręg: Białystok, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 14439 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2011Sejmik Województwa Podlaskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Białystok
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 16562» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 16562 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na Urząd Prezydenta Miasta Białegostoku, Białystok
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 22510 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.01.2008 – 07.04.2008Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, członek Rady Fundacji, Białystok» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

05.2007 – 01.2008Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, marszałek, Białystok» źródło

Źródła

Wikipedia - wolna encyklopedia


Portal Miejski Białystok Online

2007 – 2010Sejmik Województwa Podlaskiego, radny, Białystok» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2007kandydat na radnego (wybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

2006 – 2007Rada Miasta Białegostoku, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego), Białystok
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 1863» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 1863 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002 – 2006Rada Miasta Białegostoku, radny, Białystok
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (14), liczba głosów: 1126» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego, Białystok
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (14), liczba głosów: 1126 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2002Rada Miasta Białegostoku, radny, Białystok
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 970» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydat na radnego, Białystok
lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 970 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1994 – 1998Rada Miasta Białegostoku, radny, Białystok» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1994kandydat na radnego, Białystok (wybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1991 – 2011I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, nauczyciel historii, Białystok» źródło

Źródła

Serwis poranny.pl


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1990Szkoła Podstawowa nr 22 w Białymstoku, nauczyciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

1988 – 1989Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku, nauczyciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2012

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.