facebook tweeter youtube

 
Witold Waszczykowski

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
72%
 
0%
 
99%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
26.01.2018 Powołania/odwołania Pkt 22. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Powołania/odwołania Pkt 21. porz. dzien. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny - trzecie czytanie - kontynuacja uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 16. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o Straży Marszałkowskiej uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projkecie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projkecie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy - Prawo przedsiębiorców uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 27. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń uchwalono
Za
Zgodny
26.01.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych uchwalono
Za
Zgodny
11.01.2018 Powołania/odwołania Pkt 3. porz. dzien. Wybór Wicemarszałka Sejmu uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.