facebook tweeter youtube

 
Andrzej Matusiewicz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację sądową i adwokacką. Adwokat od 1982 r., od 1992 r. prowadzi własną kancelarię. W l. 80. był współpracownikiem „Solidarności”, występował jako obrońca w procesach politycznych. Na przełomie l. 80. i 90. działał w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. Związany z ZChN oraz AWS. Od 2005 r. członek PiS. W l. 1983-1990 sekretarz Zarządu Okręgowego PZPN w Przemyślu. Jest członkiem wielu stowarzyszeń, m.in. Obrony Pamięci Orląt Przemyskich, Czyń Dobro Mimo Wszystko. Samorządowiec: w l. 1990-1998 radny i przewodniczący rady miasta Przemyśl, w l. 1998-2002 wiceprzewodniczący oraz l. 2006-2011 przewodniczący rady sejmiku woj. podkarpackiego. Senator w l. 2011-2015 (VIII kadencja). Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: regulaminowej i spraw poselskich; sprawiedliwości i spraw człowieka (wiceprzewodniczący); ustawodawczej; nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach oraz nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.
Edukacja
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i Administracji; specjalność: Prawo, rok ukończenia: 1976

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 15.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Serbska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.02.2018 – 20.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2155), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, ustawy - Prawo upadłościowe oraz ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2089), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.10.2017 – 13.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk nr 1827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2017 – 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komornikach sądowych (druk nr 1582) oraz rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych (druk nr 1581), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 09.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1385), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.05.2017 – 30.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.04.2017 – 19.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (druk nr 1370), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2017 – 16.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1186), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 665), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tenisa Stołowego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. prawa spółdzielczego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.06.2016 – 29.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: obywatelskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 550), poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 558), poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 569) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 129), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Regionalnych Rad Seniorów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.04.2016 – 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw i senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druki nr 334 i 374), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Przedsiębiorców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP oraz Poszkodowanych przez SKOK Wołomin, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa cywilnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 20.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy - Prawo o prokuraturze (druki nr 162 i 162-A) oraz poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (druk nr 163), zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Senat RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9970» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła, Krosno
okręg: Krosno (22), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 9970 (wybrany)» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmu RP

29.05.2014 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Obrony Ideałów "Solidarności", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.12.2013 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. skutków działalności Komisji Weryfikacyjnej pod przewodnictwem Antoniego Macierewicza i Jana Olszewskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

26.07.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.03.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.02.2012Senat RP VIII kadencji, Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.02.2012Senat RP VIII kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.02.2012Senat RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Polsko-Litewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.2012 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Delegacja Sejmu i Senatu do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, Zastępcy Przedstawicieli» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.12.2011Senat RP VIII kadencji, Senacki Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 06.12.2011Senat RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 17.11.2011Senat RP VIII kadencji, Komisja Ustawodawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

17.11.2011 – 06.12.2011Senat RP VIII kadencji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

08.11.2011 – 11.11.2015Senat RP VIII kadencji, senator, Warszawa
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 72861» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Senatu RP

2011kandydat na senatora, Krosno
okręg: Krosno, lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 72861 (wybrany)» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Senatu RP

14.12.2010 – 24.10.2011Sejmik Województwa Podkarpackiego, Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

14.12.2010 – 24.10.2011Sejmik Województwa Podkarpackiego, Komisja Budżetu, Mienia i Finansów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

30.11.2010 – 24.10.2011Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja ds. Polski Wschodniej, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

30.11.2010 – 24.10.2011Sejmik Województwa Podkarpackiego, delegat do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

30.11.2010 – 24.10.2011Sejmik Województwa Podkarpackiego, Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

30.11.2010 – 24.10.2011Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na senatora), Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 10601» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego


Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

2010kandydat na radnego, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 10601 (wybrany)» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

od 10.09.2009Stowarzyszenie "Czyń Dobro, Mimo Wszystko", członek Komisji Rewizyjnej, Krosno» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 2009Prawo i Sprawiedliwość Komitet Miejski w Przemyślu, prezes, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

2009 – 2011Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, członek Zarządu, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

od 2007Prawo i Sprawiedliwość Okręg nr 22 - Krosno, członek zarządu okręgowego, Krosno» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

2006 – 2010Sejmik Województwa Podkarpackiego, delegat do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

2006 – 2010Sejmik Województwa Podkarpackiego, Komisja Główna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

2006 – 2010Sejmik Województwa Podkarpackiego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

2006 – 2010Sejmik Województwa Podkarpackiego, Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

2006 – 2010Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 9716» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

2006kandydat na radnego, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 9716 (wybrany)» źródło

Źródła

Dane Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

od 2005Prawo i Sprawiedliwość, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

od 2002Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich Oddział w Przemyślu, członek założyciel, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

1998 – 2002Sejmik Województwa Podkarpackiego, wiceprzewodniczący, Rzeszów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1998 – 2002Sejmik Województwa Podkarpackiego, Klub radnych Akcja Wyborcza Solidarność, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1998 – 2002Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1998kandydat na radnego, Rzeszów
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Akcja Wyborcza Solidarność (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

od 1997Przemyskie Towarzystwo Narciarskie, członek założyciel, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

od 1996Towarzystwo Akademii Przemyskiej, członek założyciel, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

1994 – 1998Rada Miasta Przemyśl, delegat do Sejmiku Województwa Przemyskiego, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1994 – 1997Rada Miasta Przemyśl, przewodniczący, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1994 – 1998Rada Miasta Przemyśl, radny, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1994kandydat na radnego, Przemyśl (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 1994Towarzystwo Miłośników Sztuk Pięknych w Przemyślu, członek założyciel, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

od 1994Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa, członek założyciel, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

1993 – 2005Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, członek oraz przez 10 lat prezes Koła Miejskiego w Przemyślu, przez 4 lata wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Jarosławsko-Krośnieńskiego, przez 6 lat członek Zarządu Regionu Podkarpackiego, wielokrotny delegat na Zjazdy ZChN, Łódź» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

od 1992Indywidualna Kancelaria Adwokacka Andrzej Matusiewicz, właściciel, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1990 – 1994Rada Miasta Przemyśl, delegat do Sejmiku Województwa Przemyskiego, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1990 – 1994Rada Miasta Przemyśl, przewodniczący, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1990 – 1994Rada Miasta Przemyśl, radny, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1990kandydat na radnego, Przemyśl (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

12.1989 – 1990Komitet Obywatelski "Solidarność" w Przemyślu, wiceprzewodniczący, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

17.04.1989 – 12.1989Komitet Obywatelski "Solidarność" Województwa Przemyskiego, członek założyciel oraz członek Prezydium Rady Wojewódzkiej, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

1989Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu, wiceprzewodniczący, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1987 – 1989Komitet Helsiński w Polsce, członek korespondent» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1983 – 1990Polski Związek Piłki Nożnej Zarząd Okręgowy w Przemyślu, sekretarz, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

1982 – 1991Zespół Adwokacki nr 1 w Przemyślu, adwokat, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od lata 80.Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Orląt Przemyskich, członek założyciel, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

lata 80.Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", doradca prawny podziemnych struktur Solidarności, obrońca w procesach politycznych» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

1980 – 1981Stowarzyszenie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w Łodzi, członek, Łódź» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

1979 – 1982Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie, aplikant, Rzeszów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1976 – 1978Sąd Wojewódzki w Przemyślu, aplikant, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

brak informacji Klub Sportowy Czuwaj Przemyśl, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przemyśl» źródło

Źródło

Oficjalna strona Andrzeja Matusiewicza

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.