facebook tweeter youtube

 
Katarzyna Stachowicz

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

posłanka do Sejmu 7. kadencji

Ta osoba nie pełni już wybieralnej funkcji publicznej i jej biografia nie jest aktualizowana.
Katarzyna Stachowicz (18.07.1977, Sosnowiec), lista PO, okręg 32 (Sosnowiec) w wyborach w 2011 r. zdobyła 4263 głosów i nie uzyskała mandatu poselskiego. W grudniu 2014 r. zajęła miejsce Wojciecha Saługi. Jest członkinią KP PO. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe z funduszy strukturalnych UE w Wyższej Szkole Biznesu. Przez 8 l. dyrektora biura poselskiego Grzegorza Dolniaka, w l. 2004-2011 zatrudniona w biurze posłanki do PE – Małgorzaty Handzlik. Pracowała w Urzędzie Gminy Łazy, a następnie jako główna specjalistka ds. promocji i rozwoju, w Urzędzie Miasta Chorzowa. W 2013 r. została zastępcą szefa działu komunikacji w JSW Koks SA. W Sejmie VII kad. zasiada w komisjach: gospodarki; kultury i środków przekazu.

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
05.08.2015 – 07.10.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o książce (druk nr 3477), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.08.2015 – 09.09.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3760), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.07.2015 – 23.07.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3662), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.04.2015 – 26.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3249), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.03.2015 – 13.05.2015Sejm RP VII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie ustawy o muzeach (druk nr 3112), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.02.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Kultury i Środków Przekazu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.01.2015 – 11.11.2015Sejm RP VII kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2014Sejm RP VII kadencji, członek
lista wyborcza: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2014Sejm RP VII kadencji, poseł (zajęła miejsce Wojciecha Saługi), Warszawa
okręg: Sosnowiec (32), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 4263» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

pierwsza dekada XXI w. – brak informacji Olmet sp. z o.o. sp. k., dyrektor ds. koordynacji projektu, Zabrze» źródło

Źródło

Oświadczenie majątkowe Katarzyny Stachowicz

2013 – brak informacji JSW KOKS SA, zastępca szefa Działu Komunikacji, Zabrze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

2011kandydat na posła
okręg: Sosnowiec (32), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP (7), liczba głosów: 4263 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

pierwsza dekada XXI w.Urząd Miasta Chorzów, główny specjalista ds. promocji i rozwoju, Chorzów» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

pierwsza dekada XXI w.Koksownia Przyjaźń SA, kierownik Działu Promocji i Informacji, Zabrze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

2010Kancelaria Sejmu RP, pracownik Biura Obsługi Posłów, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

2009 – 2011Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu, członek Rady Społecznej, Sosonowiec» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

2009 – 2011Urząd Gminy w Łazach, dyrektor projektu EFS "Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu"» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

2004 – 2011Biuro posła do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik, pracownik» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

2002 – 2010Biuro Poselskie posła Grzegorza Dolniaka, dyrektor» źródło

Źródło

Oficjalna strona Katarzyny Stachowicz

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.