facebook tweeter youtube

 
Krzysztof Hetman

europarlamentarzysta
Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Oświadczenia majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Andrzej Hetman
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-27 Lublin
Zatrudnienie:Parlament Europejski, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 258 PLN
Środki pieniężne (dewizy):263 623 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota:26 179,27 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
204 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56 m2
Wartość:225 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek osobisty
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
550 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,9 m2
Wartość:34 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa małżonków, własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota:14 400 PLN

Opis:
dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:78 174,12 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2009
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
525
Rok produkcji:
2014
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków, własność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup 1/2 bliźniaka - Bank PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:585 169,13 PLN
Uwagi: zobowiązanie małżonków

Opis:
kredyt na zakup samochodu BMW 525 - mBank
Kwota pozostała do spłacenia:80 000 PLN
Uwagi: kwota około, zobowiązanie małżonków

Podpis

Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Andrzej Hetman
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-27 Lublin
Zatrudnienie:Parlament Europejski, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):7 351,76 PLN
Środki pieniężne (dewizy):139 255 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota:20 583,43 PLN
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
204 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnosć majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56 m2
Wartość:225 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek osobisty
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dzialka
Powierzchnia działki:
550 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,9 m2
Wartość:34 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnota majątkowa małżonków, własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód uzyskany z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
Kwota:5 820,95 PLN

Opis:
dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota:14 400 PLN

Opis:
dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:76 005 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2009
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków, własność

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
525
Rok produkcji:
2014
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków, własność

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup 1/2 bliźniaka; Bank PKO BP,
Kwota pozostała do spłacenia:605 705 PLN
Uwagi: zobowiązanie małżonków

Opis:
kredyt na zakup samochodu BMW 525 mBank
Cała kwota:120 000 PLN
Uwagi: zobowiązanie małżonków

Podpis

Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Andrzej Hetman
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-27 Lublin
Zatrudnienie:Parlament Europejski, Poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 969,13 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
26 204,71 EUR

22 954,07 PLN
Uwagi: Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wspólność majątkowa małżonków
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Jednostki uczestnictwa w funduszy inwestycyjnych
Pełna kwota:24 142,99 PLN
Uwagi: wspólność majątkowa małżonków

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
204 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnosć majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56 m2
Wartość:225 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek osobisty
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dzialka
Powierzchnia działki:
550 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżonków

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,9 m2
Wartość:34 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód uzyskany z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
Kwota:113 401,03

Opis:
dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota:3 396,00 PLN

Opis:
dochód uzyskany z tytułu sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego
Kwota:37 512,06 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2009
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup 1/2 bliźniaka; Bank PKO BP,
Kwota pozostała do spłacenia:617 596,02 PLN
Uwagi: zobowiązanie małżonków

Podpis

Miejscowość:
Bruksela
Data:
2015-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krzysztof Andrzej Hetman
Data i miejsce urodzenia:
1974-06-27 Lublin
Zatrudnienie:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):18 446,15 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 692,35 EUR

22 954,07 PLN
Uwagi: Jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, wspólność majątkowa małżonków

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
204 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólnosć majątkowa małżonków, własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56 m2
Wartość:225 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, majątek osobisty
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
dzialka
Powierzchnia działki:
550 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność majątkowa małżonków

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
17,9 m2
Wartość:34 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód uzyskany z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego
Kwota:159 313,47 PLN

Opis:
dochód uzyskany z wynajmu mieszkania
Kwota:7 020,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Scenic
Rok produkcji:
2009
Uwagi: wspólnota majątkowa małżonków

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup 1/2 bliźniaka; Bank PKO BP,
Kwota pozostała do spłacenia:629 339,86 PLN
Uwagi: zobowiązanie małżonków

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2014-06-16

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.