facebook tweeter youtube

 
Jerzy Bielecki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Inżynier elektryk, ukończył Politechnikę Rzeszowską oraz studia podyplomowe z rachunkowości budżetowej. Do 2005 r. pracował w Telekomunikacji Polskiej S.A. Członek PiS od 2004 r., członek komitetu politycznego partii od 2005 r. Samorządowiec: radny gminy Janów Lubelski (2002-2006), starosta powiatu janowskiego (2010-2015). W 2007 r. bezskutecznie ubiegał się o mandat posła. Poseł w l. 2005-2007 i od 2015 r. (V i VIII kadencja). Pracował w komisjach: gospodarki; mniejszości narodowych i etnicznych, regulaminowej i spraw poselskich. Obecnie zasiada w komisjach: cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii, finansów publicznych i infrastruktury.
Edukacja
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Wydział Elektryczny; specjalność: Elektrotechnika, rok ukończenia: 1993
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ; specjalność: Rachunkowość budżetowa, rok ukończenia: 2010
Politechnika Lubelska, Wydział Elektryczny; specjalność: Telekomunikacja światłowodowa, rok ukończenia: 1999

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.02.2018 – 20.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.06.2017 – 04.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.11.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 03.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (druk nr 789), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Armeńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.05.2016 – 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ameryki Środkowej i Karaibów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2016 – 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do kontroli realizacji budżetu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Samorządu Terytorialnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 8510» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2015Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim, członek, Janów Lubelski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2015kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 8510 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014 – 2015Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, starosta» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Komitetu PiS w Janowie Lubelskim

2010 – 2014Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, starosta» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Komitetu PiS w Janowie Lubelskim

2008 – 2010Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, główny specjalista ds. analiz finansowych i nadzoru, Janów Lubelski» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

10.07.2007 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.06.2007 – 26.06.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: - rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (druk nr 1780); - poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druki nr 1290, 1291, 1292 i 1694), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

14.02.2007 – 17.05.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (druk nr 1340), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 10701 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

18.10.2006 – 10.07.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.08.2006 – 18.10.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

08.06.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (druk nr 582), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.02.2006 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Podkomisja stała do spraw bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

09.12.2005 – 22.08.2006Sejm RP V kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005 – 2007Sejm RP V kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.11.2005 – 04.11.2007Sejm RP V kadencji, Komisja Gospodarki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005 – 2007Sejm RP V kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 4748» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

22.08.2005 – 05.09.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (druk nr 795), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.06.2005 – 21.06.2006Sejm RP V kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw (druk nr 532), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydat na posła
okręg: Lublin (6), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (6), liczba głosów: 4748 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Prawo i Sprawiedliwość, członek Prezydium Zarządu Okręgowego w Lublinie, Lublin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2004Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Gazeta Wyborcza

2002 – 2006Rada Gminy Janowa Lubelskiego, radny
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze (8), liczba głosów: 309» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2002kandydat na radnego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze (8), liczba głosów: 309 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

1994 – 2008Telekomunikacja Polska SA, inżynier eksploatacji, specjalista d. inwestycji, dyrektor rejonu, kierownik Biura Obsługi Klienta, kierownik salonu sprzedaży» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1994 – 2008Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.