facebook tweeter youtube

 
Agata Borowiec
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

posłanka
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
99%
 
0%
 
99%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosowała
Zgodność z linią klubu
11.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 - trzecie czytanie uchwalono
Za
Zgodna
11.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych uchwalono
Za
Zgodna
11.01.2018 Powołania/odwołania Pkt 3. porz. dzien. Wybór Wicemarszałka Sejmu uchwalono
Za
Zgodna
11.01.2018 Powołania/odwołania Pkt 22. porz. dzien. Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold uchwalono
Za
Zgodna
11.01.2018 Powołania/odwołania Pkt 21. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodna
10.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych uchwalono
Za
Zgodna
10.01.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
10.01.2018 Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 14. porz. dzien. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie uchwalono
Za
Zgodna
10.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją uchwalono
Za
Zgodna
10.01.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
10.01.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 22. porz. dzien. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Głosowanie nad zmianą Pkt 14. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli (...) uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 12. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Powołania/odwołania Pkt 24. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Powołania/odwołania Pkt 23. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 13. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2017 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy uchwalono
Za
Zgodna
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.