facebook tweeter youtube

 
Włodzimierz Nykiel
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Mieczysław Nykiel
Data i miejsce urodzenia:
1951-12-23 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki, rektor, profesor zwyczajny

Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
1 210 000 PLN

5 000 PLN
Uwagi: wierzytelność
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 EUR

31 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota:6 319,55 PLN

Nazwa:
j.u. w TFI PZU PPE
Pełna kwota:12 607,71 PLN
Suma ogólna:18 927,26 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
110 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
96,63 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia:
60,5 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia:
dom mieszklany z działką budowlaną
Wartość:273 500 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziałów na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,50 ha
Wartość:724 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
zab. gospodarcze
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego przychód/dochód: 200 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Elektrim S.A.
Liczba udziałów:
40
Wartość wszystkich udziałów:40 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu
Od kiedy:
2003

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należności ze stosunku pracy: Uniwersytet Łódzki
Kwota:458 921,77 PLN

Opis:
Sejm - diety
Kwota:29 811,87 PLN
Uwagi: opodatk. - uwzgl. w PIT: 2451,87 oraz nieopodatk.: 27360 PLN)

Opis:
Sejm - uposażenie poselskie
Kwota:25 721,16 PLN

Opis:
najem
Kwota: 200 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:146 373,34 PLN

Opis:
działalność wykonywana osobiście (działalność akademicka)
Kwota:4 985,80 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:15 480 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volkswagen
Model:
Tiguan
Rok produkcji:
2017
Wartość:150 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-17

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Mieczysław Nykiel
Data i miejsce urodzenia:
1951-12-23 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki, rektor, profesor zwyczajny

Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):930 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
2 400 EUR

31 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota:5 636,01 PLN

Nazwa:
j.u. w TFI PZU PPE
Pełna kwota:11 125,65 PLN

Nazwa:
j.u. w PFG SFIO Pioneer Obligacji i Dochodu
Pełna kwota:148 378,57 PLN
Suma ogólna:165 140,23 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
110 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
96,63 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia:
60,5 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia:
dom z działką budowlaną
Wartość:273 500 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności, podano wartość udziałów na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,50 ha
Wartość:724 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
zab. gospodarcze
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Przychód: 200 PLN
Dochód: 200 PLN
Uwagi: podano wartość udziału we współwłasności na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 12 kwietnia 2017 r. przez rzeczoznawcę majątkowego

IV Udziały w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent udziałów:
Elektrim S.A.
Liczba udziałów:
40
Wartość wszystkich udziałów:40 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu
Od kiedy:
2003

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uniwersytet Łódzki
Kwota:397 482,39 PLN

Opis:
publikacje naukowe
Kwota:4 717,09 PLN

Opis:
ekspertyzy
Kwota:252 500 PLN

Opis:
szkolenie
Kwota:1 000 PLN

Opis:
Sejm - diety
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: opodatk. - uwzgl. w PIT - 2234,52 oraz nieopodatk. - 27360 PLN)

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:26 956,10 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Qashqai +2
Rok produkcji:
2010
Wartość:38 000 PLN

Podpis

Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Mieczysław Nykiel
Data i miejsce urodzenia:
1951-12-23 Łódź
Zatrudnienie:
Uniwersytet Łódzki, rektor, profesor zwyczajny

Poseł na Sejm RP (niezawodowy)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):785 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
3 500 EUR

31 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota:5 516,41 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa w TFI PZU PPE
Pełna kwota:8 274,40 PLN
Suma ogólna:13 790,81 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
110 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
96,63 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia:
60,5 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa wartość szacunkowa

Powierzchnia:
dom z działką budowlaną
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
Uwagi: udział w 1/2 współwłasności
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,50 ha
Wartość:260 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
zab. gospodarcze
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: 260000 PLN - podano wartość udziału wartość szacunkowa 200 PLN - dochód/przychód za rok ubiegły

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Elektrim SA
Liczba udziałów:
40
Wartość pojedynczego udziału:40 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu
Od kiedy:
2003

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Rektor UŁ + inne UŁ
Kwota:404 015,90 PLN

Opis:
Publikacje naukowe
Kwota:6 702 PLN

Opis:
Ekspertyzy
Kwota:192 992,03 PLN

Opis:
Szkolenie
Kwota:1 500,00 PLN

Opis:
diety poselskie
Kwota:4 039,36 PLN

Opis:
uposażenie poselskie w tytułu zasiadania w komisjach sejmowych
Kwota:1 261,35 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Qashqai +2
Rok produkcji:
2010
Wartość:45 000 PLN

Podpis

Data:
2016-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Włodzimierz Mieczysław Nykiel
Data i miejsce urodzenia:
1951-12-23 Łódź
Zatrudnienie:Uniwersytet Łódzki, rektor, profesor zwyczajny
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):840 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
3 500 EUR

6 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
jednostki uczestnictwa w Pioneer Pekao
Pełna kwota:5 797,13 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa w TFI PZU PPE
Pełna kwota:6 714,85 PLN
Suma ogólna:12 511,98 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
110 m2
Powierzchnia działki:
371 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
96,63 m2
Wartość:540 000 PLN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska

Powierzchnia:
60,5 m2
Wartość:250 000 plN
Tytuł prawny:
wspólność małżeńska

Powierzchnia:
dom z działką budowlaną
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,50 ha
Wartość:260 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
zab. gospodarcze
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: 260000 PLN - podano wartość udziału 200 PLN - dochód/przychód za rok ubiegły

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Elektrim SA
Liczba udziałów:
40
Wartość pojedynczego udziału:40 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
prezes Zarządu
Od kiedy:
2003

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Rektor UŁ + inne UŁ
Kwota:365 694,13 PLN

Opis:
Publikacje naukowe
Kwota:3 858,77 PLN

Opis:
Ekspertyzy
Kwota:160 798,00 PLN

Opis:
Szkolenie
Kwota:1 500,00 PLN
Łączny dochód:
Kwota:531 850,90 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Nissan
Model:
Qashqai +2
Rok produkcji:
2010
Wartość:45 000 PLN

Podpis

Data:
2015-11-10

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.