facebook tweeter youtube

 
Waldemar Buda

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
97%
 
0%
 
100%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Komisja Ustawodawcza
Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosował
Zgodność z linią klubu
05.07.2018 Powołania/odwołania Pkt 41. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych odrzucono
Przeciw
Zgodny
05.07.2018 Powołania/odwołania Pkt 41. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 40. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego - głosowania uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 30. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 29. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 21. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 19. porz. dzien. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku oraz komisyjnym projektem uchwały uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad odrzuceniem Pkt 18. porz. dzien. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument: "Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2017 r." wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Przeciw
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 15. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2017 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 8. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 7. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 6. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych uchwalono
Nieobecny
 
05.07.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa uchwalono
Nieobecny
 
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 3. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodny
05.07.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej uchwalono
Za
Zgodny
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.