facebook tweeter youtube

 
Zbigniew Biernat
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Stanisław Biernat
Data i miejsce urodzenia:
1963-11-13 Zator
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):134 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
450 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,20 ha
Wartość: 800 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
Uwagi: zmiana wartości wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne żony
Powierzchnia działki:
8,91 ha
Wartość:235 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny żony, darowizna od rodziców
Uwagi: stary dom i zabudowania gospodarcze

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
pole rolne - 1,12 ha przetarg 1998r. od Agencji Własności Rolnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła RP
Kwota:136 476,33 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

Opis:
najem pomieszczeń
Kwota:19 600 PLN

Opis:
dopłata ARiMR
Kwota:6 500 PLN
Uwagi: oraz 4086,33 PLN

Opis:
umowa ubezpieczenia na życie (polisa)
Kwota:35 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Fiesta
Rok produkcji:
2006
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Stanisław Biernat
Data i miejsce urodzenia:
1963-11-13 Zator
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):115 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
450 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,20 ha
Wartość:640 000 PLN
Tytuł prawny:
zmiana wartości wskutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, małżeńska współwłasność majątkowa
Uwagi: 4700 PLN - dopłata ARiMR
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne żony
Powierzchnia działki:
8,91 ha
Wartość:235 000 PLN
Tytuł prawny:
majątek odrębny żony, darowizna od rodziców
Uwagi: stary dom i zabudowania gospodarcze

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
pole rolne - 1,12 ha przetarg 1998r. od Agencji Własności Rolnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła RP
Kwota:134 990,93 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

Opis:
Urząd miasta Zator
Kwota:10 482,30 PLN

Opis:
najem pomieszczeń
Kwota:17 934 PLN

Opis:
dopłata ARiMR
Kwota:4 700 PLN
Uwagi: oraz 4086,33 PLN

Opis:
umowa ubezpieczenia na życie (polisa)
Kwota:33 051 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Fiesta
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Insignia
Rok produkcji:
2009
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla posłów - remont domu
Cała kwota:25 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Stanisław Biernat
Data i miejsce urodzenia:
1963-11-13 Zator
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):47 054 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
450 m2
Wartość domu:650 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,30 ha
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska współwłasność majątkowa
Uwagi: 8000 PLN - dopłata ARiMR
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne żony
Powierzchnia działki:
3,747 ha
Wartość:138 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność żony w 29/32, majątek odrębny, darowizna od rodziców
Uwagi: stary dom i zabudowania gospodarskie - w 29/32 współwłasność 5,1615 ha rola - własność żony

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
pole rolne - 1,12 ha przetarg 1998r. od Agencji Własności Rolnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie posła RP
Kwota:20 072,67 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:4 039,36 PLN

Opis:
Urząd miasta Zator
Kwota:140 489,93 PLN

Opis:
najem pomieszczeń, żona
Kwota:15 800 PLN

Opis:
dopłata ARiMR
Kwota:8 000 PLN

Opis:
umowa ubezpieczenia (polisa)
Kwota:33 051 PLN

Opis:
umowa ubezpieczenia (polisa)
Kwota:29 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
ford
Model:
fiesta
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
opel
Model:
insignia
Rok produkcji:
2009
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
współwłasność małżeńska

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-23

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Zbigniew Stanisław Biernat
Data i miejsce urodzenia:
1963-11-13 Zator
Zatrudnienie:Urząd Miejski Zator, Burmistrz Zatora

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
21 650 PLN

19 000 PLN
Uwagi: lokata

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
450 m2
Wartość domu:700 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, małżeńska wspólnota majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne
Powierzchnia:
3,29 ha
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, małżeńska wspólnota majątkowa
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
gospodarstwo rolne żony
Powierzchnia działki:
3,747 ha
Wartość:90 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność 29/32, małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: darowizna, budynek mieszkalny i zabudowa gospodarcza

Rodzaj:
gospodarstwo rolne żony
Powierzchnia działki:
5,1615 ha
Wartość:93 000 PLN
Tytuł prawny:
własność żony, małżeńska wspólnota majątkowa

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
grunty orne - 1,12 ha przetarg 1998r. od Agencji Własności Rolnej

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę - urząd miejski Zator
Kwota:135 850,66 PLN

Opis:
najem pomieszczeń (żona)
Kwota:13 010 PLN
Brutto/netto:brutto

Opis:
dopłata rolnicza (żona)
Kwota:7 500 PLN

Opis:
umowa ubezpieczenia - polisa
Kwota:3 400 PLN

Opis:
umowa ubezpieczenia - polisa
Kwota:2 900 PLN

Opis:
umowa o pracę ZSO Zator
Kwota:55 045,88 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
ford
Model:
fiesta
Rok produkcji:
2006

Rodzaj:
samochód
Marka:
opel
Model:
insignia
Rok produkcji:
2009

Podpis

Data:
2015-11-09

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.