facebook tweeter youtube

 
Józef Brynkus

poseł
Klub Poselski Kukiz'15

Historyk, dr habilitowany, ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie, jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracował jako nauczyciel historii w krakowskich szkołach podstawowych (1985-1986), nauczyciel-konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsko–Białej (1992-1993) oraz nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Były członek Prawa i Sprawiedliwości. W l. 2006-2010 był radnym gminy Wieprz, ponownie kandydował do rady gminy w 2010 i 2014 r., jednak bez sukcesu. Nie należy do partii politycznej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży; ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
Edukacja
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ; specjalność: Historia, rok ukończenia: 2013
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Wydział Humanistyczny; specjalność: Historia, rok ukończenia: 1986

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 12.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3237), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.11.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.07.2017 – 11.09.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1730), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 1495), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Grupa Parlamentarna Polska-RPA, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2017 – 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kuwejcka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczej Straży Pożarnej i Ochrony Przeciwpożarowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania gospodarki odpadami, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polska-Stany Zjednoczone Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Miłośników Historii, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Narodowo-Demokratyczny Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Chrzanów (12), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 8615» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Chrzanów (12), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 8615 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2015UP Kraków, profesor nadzwyczajny» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2014kandydat na radnego do Rady Powiatu Wadowickiego
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Razem (14), liczba głosów: 234 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 05.2012Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Brynkusa

2010kandydat na wójta Gminy Wieprz
lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Wieprz Uczciwość-Jawność-Rzetelność, liczba głosów: 1532 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego do Rady Gminy Wieprz
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Wieprz Uczciwość-Jawność-Rzetelność (18), liczba głosów: 422 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Rada Gminy Wieprz, radny
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość-Jawność-Rzetelność (20), liczba głosów: 409» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego do Rady Gminy Wieprz
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Uczciwość-Jawność-Rzetelność (20), liczba głosów: 409 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2003 – 2007Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" Wieprz, prezes» źródło

Źródło

Oficjalna strona Józefa Brynkusa

1996 – 2015AP/UP Kraków, adiunkt» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

01.11.1992 – 31.08.1993Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bielsku–Białej, nauczyciel-konsultant» źródło

Źródło

Strona Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1987 – 1996WSP Kraków, asystent, starszy asystent» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

09.1986 – 08.1987Szkoła podchorążych rezerwy w Kędzierzynie–Koźlu, służba wojskowa» źródło

Źródło

Strona Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1985 – 1986Szkoła Podstawowa nr 7, nauczyciel historii, Kraków» źródło

Źródło

Strona Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1985 – 1986Szkoła Podstawowa nr 41, nauczyciel historii, Kraków» źródło

Źródło

Strona Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.