facebook tweeter youtube

 
Anna Cicholska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

posłanka
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Ukończyła chemię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z fizyki i astronomii. Dyrektorka zespołu szkół w Regiminie. w l. 2010-2015 radna powiatu ciechanowskiego. W 2014 r. bez powodzenia kandydowała do PE. Członkini PiS. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: edukacji, nauki i młodzieży oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
Edukacja
Uniwersytet Warszawski, ; specjalność: Fizyka z astronomią, rok ukończenia: 2001
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; specjalność: Chemia, rok ukończenia: 1991

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
29.09.2017 – 10.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Policji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2017 – 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2016 – 14.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 492), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2016 – 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Gruzińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnicy Łomży i Drogi Ekspresowej S61 - Via Baltica, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 02.2016Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik powiatowy w Powiecie Ciechanowskim» źródło

Źródła

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016


Serwis 06-400.pl

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Płock (16), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5387» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm, Klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2015kandydat na posła
okręg: Płock (16), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5387 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

28.11.2014 – 11.2015Rada Powiatu Ciechanowskiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła na Sejm RP), Ciechanów
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 703» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Warszawa II (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 2 506 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego do Rady Powiatu Ciechanowskiego, Ciechanów
okręg: (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 703 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.11.2010 – 11.2014Rada Powiatu Ciechanowskiego, radny, Ciechanów
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydat na radnego do Rady Powiatu Ciechanowskiego, Ciechanów
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 562 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2007 – 2015Gminny Zespół Szkół w Regiminie, dyrektor, Regimin» źródło

Źródła

Oficjalna strona GZS w Regiminie


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2007Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2000 – 2007Gimnazjum w Regiminie, nauczyciel, Regimin» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1991 – 1992Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, starszy wizytator, Ciechanów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1985 – 2000Szkoła Podstawowa w Regiminie, nauczyciel, Regimin» źródło

Źródła

Oficalna strona GZS w Regiminie


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1981 – 1985Szkoła Podstawowa w Żeńboku, nauczyciel, Zeńbok» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.