facebook tweeter youtube

 
Marek Jakubiak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Klub Poselski Kukiz'15

Ukończył Szkołę Chorążych oraz Policealne Studium Zawodowe. Przedsiębiorca, właściciel i prezes zarządu grupy browarów regionalnych (m.in. właściciel browaru „Ciechan”). Tworzy platformę mediową o nazwie „BRJ Media”, w skład której wchodzi lokalna gazeta, internetowe radio i telewizja. Członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiada w komisjach: obrony narodowej (wiceprzewodniczący), nadzwyczajnej ds. deregulacji (wiceprzewodniczący).
Edukacja
Policealne Studium Zawodowe, ; specjalność: Organizacja Pracy Kulturalno-Oświatowej, rok ukończenia: 1987
Szkoła Chorążych, Wydział Lotnictwo; specjalność: Eksploatacja Samolotu, rok ukończenia: 1980

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 20.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r., zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Zespół Parlamentarny - Polska wodorowa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Filipińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.01.2018 – 09.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Delegacja Parlamentarna RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przedstawiciel» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Polskiego Czerwonego Krzyża, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.07.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia nieprawidłowości w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 24.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Polskiej Szermierki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tenisa Stołowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Rolników i Producentów Żywności, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2016 – 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Eurorealistyczny Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.02.2016Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15, członek Zarządu Krajowego, Wrocław» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 29.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Historii i Tradycji Wojska Polskiego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Kukiz'15, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Płock (16), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 11131» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Płock (16), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15 (7), liczba głosów: 11131 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

31.01.2014 – 17.10.2016Gambrynus Spółka z o.o., wspólnik, Ciechanów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

23.03.2012 – 02.04.2013Piwa Regionów Spółka z o.o., prezes zarządu, Dziekanów Nowy» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

30.09.2011 – 31.01.2014Gambrynus Spółka z o.o., właściciel, Ciechanów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

30.08.2011 – 27.08.2013Browar Ciechan Sp. z o.o., właścicel, Lwówek Śląski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

29.05.2009 – 17.03.2014Piwa Regionów Spółka z o.o., wspólnik, Dziekanów Nowy» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

23.01.2008 – 14.10.2008Gambrynus Spółka z o.o., prezes zarządu, Ciechanów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

22.11.2007 – 10.07.2008Browar Ciechan Sp. z o.o., właścicel, Lwówek Śląski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

22.11.2007 – 25.09.2009Browar Ciechan Sp. z o.o., członek rady nadzorczej, Lwówek Śląski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 25.09.2007Browary Regionalne Jakubiak Spółka z o.o., właściciel, Nowy Dziekanów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

25.09.2007 – 09.11.2010Browary Regionalne Jakubiak Spółka z o.o., członek rady nadzorczej, Nowy Dziekanów» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2007 – 2015Browary Regionalne Jakubiak Spółka z o.o., prezes zarządu» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 21.11.2006Daro Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, prezes zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

12.07.2006 – 21.11.2006Daro Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, członek rady nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

15.09.2005 – 22.11.2007Browar Ciechan Sp. z o.o., wspólnik, Lwówek Śląski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

15.09.2005 – 03.01.2007Browar Ciechan Sp. z o.o., prezes zarządu, Lwówek Śląski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

07.04.2005 – 22.05.2006Daro Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, prezes zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

04.08.2004 – 15.09.2005Browar Ciechan Sp. z o.o., członek rady nadzorczej, Lwówek Śląski» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

11.05.2004 – 07.04.2005Daro Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, I wiceprezes zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

23.04.2002 – 19.07.2005Browar Wielkopolski w Krotoszynie Spółka z o.o., członek zarządu, Krotoszyn» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

06.09.2001 – 11.05.2004Daro Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, prezes zarządu, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

1998 – 2002Browar Ciechan, prezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1998 – 2002Browar Krotoszyn, wiceprezes» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1996 – 1998Porion sp. z.o.o, dyrektor» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1991 – 1996własna działalność gospodarcza» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1978 – 1991Wojsko Polskie, starszy chorąży» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.