facebook tweeter youtube

 
Marek Jakubiak
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Niezrzeszony

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Jakubiak
Data i miejsce urodzenia:
1959-04-30 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
300 000 PLN
Uwagi: udzielona pożyczka

119 973,40 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
120 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
154 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
50% udziału
Uwagi: dwa mieszkania
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,3062
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
dzierżawa wieczysta, odrębny majątek

Rodzaj:
Trzy miejsca postojowe
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, odrębność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:60 000 000 PLN
Uwagi: 100% udziałów

Emitent udziałów:
Gambrynus sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:96 000 PLN
Uwagi: 3,37% udziałów wartość procentowa (3,37%) firmy

Emitent udziałów:
Piwa Regionów sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:18 700 PLN
Uwagi: 0,17% udziałów

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2015-12-01

Dochód:
Kwota:24 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm RP, dieta parlamentarna
Kwota:29 310,81 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27334,67 PLN opodatkowana: 1976,14 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:133 301,26 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
W 107
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: zabytek

Rodzaj:
samochód
Marka:
GAZ
Model:
69
Wartość:40 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
obraz Jan Styka
Wartość:80 000 PLN

Opis:
obraz Wojciech Kossak
Wartość:70 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Jakubiak
Data i miejsce urodzenia:
1959-04-30 Warszawa
Zatrudnienie:Sejm RP, Poseł RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
300 000 PLN
Uwagi: udzielona pożyczka

60 617 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, odrębność majątkowa

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, odrębność majątkowa

Powierzchnia:
154 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50% udziału
Uwagi: dwa mieszkania, wartość 50%
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
teren niezabudowany
Powierzchnia działki:
0,3062 ha
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
dzierżawa wieczysta, odrębny majątek

Rodzaj:
Trzy miejsca postojowe
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
własność, odrębność majątkowa

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:60 000 000 PLN
Uwagi: 100% udziałów

Emitent udziałów:
Gambrynus sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:96 000 PLN
Uwagi: 3,37% udziałów

Emitent udziałów:
Piwa Regionów sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:18 700 PLN
Uwagi: 0,17% udziałów

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Browary Regionalne Jakubiak, ul. Kolejowa 400, 05-092 Dziekanów Nowy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015-12-01

Dochód:
Kwota:96 788,88 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm RP, dieta parlamentarna
Kwota:29 264,76 PLN
Uwagi: nieopodatkowana: 27140,88 PLN opodatkowana: 2123,88 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:25 087,11 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
W 107
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: zabytek

Rodzaj:
samochód
Marka:
GAZ
Model:
69
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: zabytek
Inne mienie:
Opis:
obraz Jan Styka
Wartość:80 000 PLN
Uwagi: dzieło sztuki

Opis:
obraz Wojciech Kossak
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: dzieło sztuki

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Jakubiak
Data i miejsce urodzenia:
1959-04-30 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
300 000 PLN
Uwagi: udzielona pożyczka

65 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:400 000
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
154 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50% udziału
Uwagi: dwa mieszkania, wartość 50%
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
teren niezabudowany
Powierzchnia działki:
0,3062 ha
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
dzierżawa wieczysta

Rodzaj:
Trzy miejsca postojowe
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:60 000 000 PLN
Uwagi: 100% udziałów

Emitent udziałów:
Gambrynus sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:96 000 PLN
Uwagi: 3,37% udziałów

Emitent udziałów:
Piwa Regionów sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:18 700 PLN
Uwagi: 0,17% udziałów

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Przedmiot działalności:
wynajem
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność na własne nazwisko
Przychód:360 000 PLN
Dochód:329 400 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Browary Regionalne Jakubiak, ul. Kolejowa 400, 05-092 Dziekanów Nowy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2010-06-18

Dochód:
Kwota:113 007,57 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki
Kwota:35 000 PLN
Uwagi: 2015 rok

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
W 107
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: zabytek

Rodzaj:
samochód
Marka:
GAZ
Model:
69
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: zabytek
Inne mienie:
Opis:
obraz Jan Styka
Wartość:80 000 PLN
Uwagi: dzieło sztuki

Opis:
obraz Wojciech Kossak
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: dzieło sztuki

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Jakubiak
Data i miejsce urodzenia:
1959-04-30 Warszawa
Zatrudnienie:Poseł RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):90 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
36 m2
Wartość:110 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
120 m2
Wartość:400 000
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
154 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność 50% udziału
Uwagi: dwa mieszkania, wartość 50%
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
teren niezabudowany
Powierzchnia działki:
0,3062 ha
Wartość:400 000 PLN
Tytuł prawny:
dzierżawa wieczysta

Rodzaj:
Trzy miejsca postojowe
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Browary Regionalne Jakubiak sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:60 000 000 PLN
Uwagi: 100% udziałów

Emitent udziałów:
Gambrynus sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:96 000 PLN
Uwagi: 3,37% udziałów

Emitent udziałów:
Piwa Regionów sp. z o.o.
Wartość wszystkich udziałów:18 700 PLN
Uwagi: 0,17% udziałów

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Przedmiot działalności:
wynajem
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność na własne nazwisko
Przychód:360 000 PLN
Dochód:329 400 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Browary Regionalne Jakubiak, ul. Kolejowa 400, 05-092 Dziekanów Nowy
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2010-06-18

Dochód:
Kwota:100 128,13 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Dochody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki
Kwota:35 000 PLN
Uwagi: za 2014 rok

Opis:
Umowa o pracę za 2015
Kwota:91 996,28 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
W 107
Rok produkcji:
1982
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: zabytek

Rodzaj:
samochód
Marka:
GAZ
Model:
69
Rok produkcji:
1972
Wartość:40 000 PLN
Uwagi: zabytek
Inne mienie:
Opis:
obraz olejny Jan Styka
Wartość:80 000 PLN
Uwagi: dzieło sztuki

Opis:
obraz olejny Wojciech Kossak
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: dzieło sztuki

Podpis

Data:
2015-11-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.