facebook tweeter youtube

 
Ewa Tomaszewska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

posłanka
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Absolwentka fizyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Działaczka związkowa, opozycjonistka. Związana z Republikańska Partią Społeczną, RS AWS. Od 1980 r. członkini NSZZ „Solidarność”, była członkinią Komisji Krajowej związku, członkini Komisji Zakładowej NZSS „Solidarność” UW. Członkini PiS. W 1985 r. rozpoczęła pracę w Dziale Wspomagania Informatycznego UW. W l. 1989-1990 członkini Społecznej Komisji Pojednawczej, w l. 1993-1995 członkini Rady ds. Polityki Społecznej przy Lechu Wałęsie, następnie do 1999 r. członkini Rady Pomocy Społecznej. W l. 2002-2004 członek Rady Nadzorczej PFRON. Radna sejmiku woj. mazowieckiego w l.1998-2002 i w. 2010-2014. Posłanka w l. 1997-2001 i od 2015 r. (III i VIII kadencja), senator w l. 2005-2007 (VI kadencja), posłanka do PE w l. 2007-2009 (VI kadencja). Obecnie zasiada w komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji polityki społecznej i rodziny.
Edukacja
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, ; specjalność: Zarządzanie kapitałem ludzkim, rok ukończenia: 1997
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyczno-Fizyczny; specjalność: Fizyka, rok ukończenia: 1974

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.01.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (druk nr 2148), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Iracka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochotniczych Hufców Pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.06.2017 – 22.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (druk nr 1550), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.03.2017 – 07.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1287), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.02.2017 – 08.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (druk nr 1195), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.09.2016Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Etyki, Warszawa» źródło

Źródło

Portal Polskiego Radia

od 05.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.06.2016 – 04.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.03.2016 – 10.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych (druk nr 292), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 16.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chilijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.01.2016 – 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 31.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Turystyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw rynku pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw rodziny, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5114» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydatka na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 5114 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Warszawa (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 7231 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 23.11.2013Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona partii Prawo i Sprawiedliwość (wersja archiwalna)

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2011kandydatka na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 2924 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010 – 2014Sejmik Województwa Mazowieckiego, Sejmikowy Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010Sejmik Województwa Mazowieckiego, radna, Warszawa
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 10223» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2010kandydatka na radnego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
okręg: (2), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 10223 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2009kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego, 11564
okręg: Warszawa (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (10) (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.09.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

06.09.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

05.09.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

05.09.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Komisja Kultury i Edukacji, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

30.08.2007 – 13.07.2009Parlament Europejski VI kadencji, Grupa Unii na rzecz Europy Narodów, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

30.08.2007 – 2009Parlament Europejski VI kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego (zajęła miejsce Michała Kamińskiego), Bruksela/Strasburg
okręg: Warszawa (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (9)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

19.10.2005 – 30.08.2007Senat RP VI kadencji, Komisja Nauki i Edukacji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

19.10.2005 – 30.08.2007Senat RP VI kadencji, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

19.10.2005 – 30.08.2007Senat RP VI kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

19.10.2005 – 30.08.2007Senat RP VI kadencji, senator (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła do Parlamentu Europejskiego), Warszawa
okręg: Warszawa (18), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 281257» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2005kandydatka na senatora
okręg: Warszawa (18), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 281257 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 31.12.2004Fundacja „Krąg Przyjaciół Dziecka" im. św. Józefa Kalasancjusza, członek Kapituły Fundacji, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2004kandydatka na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Warszawa (4), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (9) (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Polski Związek Kobiet Katolickich, członek Zarządu Głównego, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Polskiego Związku Kobiet Katolickich


Oficjalna strona Senatu RP

brak informacji Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE, wiceprezes Zarządu, Warszawa» źródło

Źródła

Oficjalna strona Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE


Oficjalna strona Senatu RP

2002kandydatka na radnego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin (1), liczba głosów: 8402 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

06.06.2002 – 03.06.2011Fundacja „Pomoc" im. Prymasa Tysiąclecia, członek Rady Fundacji, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 06.06.2002Fundacja Instytut Strategii Polskiej, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2002 – pierwsza dekada XXI w.Rada Ubezpieczonych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

2002 – 2004Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

2001kandydatka na posła
okręg: Warszawa (19), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy - Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy (2), liczba głosów: 4447 (niewybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

17.07.2001 – 10.08.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o ułatwieniu zatrudniania absolwentów szkół i szkół wyższych (druk nr 3104), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.06.2001 – 26.07.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 2936), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

05.06.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2592), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.06.2001 – 26.07.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 1434), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

25.04.2001 – 05.07.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 2638), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.03.2001 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druk nr 2384), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.01.2001 – 13.02.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o negocjowanym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 2572), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2000 – 26.04.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniach pieniężnych i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (druki nr 1997 i 2163), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.09.2000 – 07.06.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 2021) oraz poselskiego projektu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 2020), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.09.2000 – 06.12.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (druk nr 2219), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2000 – 10.05.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o świadczeniach dla cywilnych ofiar wojny (druki nr 1076 i 1076-A), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2000 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego i rządowego projektów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druki nr 1317 i 1651), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.10.1999 – 16.12.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do przygotowania inicjatywy ustawodawczej Komisji Polityki Społecznej dotyczącej zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie innych ustaw, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

21.09.1999 – 30.11.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2099), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

01.09.1999 – 01.12.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (druki nr 838 i 980), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.05.1999 – 02.07.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (druk nr 1054), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.04.1999 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.04.1999 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących problematyki ubezpieczeń społecznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

02.03.1999 – 07.07.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu (druk nr 526), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.1999 – 07.05.1999Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 840), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.02.1999 – 10.10.2000Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o świadczeniach na rzecz rodziny oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 565), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1998 – 2002Sejmik Województwa Mazowieckiego, radna, Warszawa
okręg: (2), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 11166» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998kandydatka na radnego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
okręg: (2), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 11166 (wybrana)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

22.07.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 318), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

08.05.1998 – 24.06.1998Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (druk nr 288), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.04.1998 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (druk nr 208), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

06.04.1998 – 19.01.1999Sejm RP III kadencji, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących ubezpieczeń społecznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.02.1998 – 26.11.1998Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 186, od 24.11.1998 druk nr 707), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.02.1998 – 26.11.1998Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 186, od 24.11.1998 druk nr 707), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.1998 – 14.07.1998Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 129), (od 19.03.1998 r.) do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (druk nr 188), (od 21.05.1998 r.) rządowego projektu (druk nr 257), (od 25.06.1998) poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (druk nr 268), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.1998 – 20.01.1998Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (druk nr 132), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1998 – 2002Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, przewodnicząca Komitetu Doradczego» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

09.12.1997 – 10.12.1997Sejm RP III kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o rocznej nagrodzie dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druk nr 67), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Polityki Społecznej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.11.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Komisja Polityki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, Klub Parlamentarny Akcji Wyborczej Solidarność, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.1997 – 18.10.2001Sejm RP III kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Warszawa (01), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997kandydatka na posła
okręg: Warszawa (01), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

1997Komisja Trójstronna, przewodnicząca związkowej reprezentacji w Zespole ds. Reformy Systemu Ubezpieczeń Społecznych» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1995 – 1999Rada Pomocy Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1993kandydatka na posła (niewybrana)» źródło

Źródło

Serwis wyborcza.pl

1993 – 1995członek Rady ds. Polityki Społecznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ewy Tomaszewskiej

1992 – 2006Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek Komisji Krajowej» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ewy Tomaszewskiej


Oficjalna strona Senatu RP

1990 – 1993Senat Uniwersytetu Warszawskiego, członek, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1990 – 1993ławnik w sądzie karnym» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1989 – 1990Społeczna Komisja Pojednawcza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

1989 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" na Uniwersytecie Warszawskim, członek Komisji Zakładowej» źródło

Źródła

Encyklopedia Solidarności


Oficjalna strona Senatu RP

1986 – 1990Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", współpracowniczka Komisji Interwencji i Samorządności Regionu Mazowsze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Ewy Tomaszewskiej

12.1983 – 04.1984aresztowana (za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej pacyfikację KWK Wujek)» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

18.01.1982 – 07.1982internowana w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, Warszawa» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1980 – 1981Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", konsultant, mediator i interwent w Zarządzie Regionu Mazowsze» źródło

Źródło

Oficjalna strona Senatu RP

od 1980Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Ewy Tomaszewskiej


Oficjalna strona Senatu RP

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.