facebook tweeter youtube

 
Wojciech Buczak

poseł
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Rzeszowskiej. Zawodowo związany z regionem rzeszowskim. Pracował jako specjalista konstruktor w zakładzie badawczo rozwojowym WSK „PZL-Rzeszów”. Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”, był przewodniczącym zarządu regionu. Członek PiS. Samorządowiec: 1998 r. wybrany z list AWS na radnego sejmiku woj. podkarpackiego, pełnił tę funkcję w l. 1999-2002 i 2006-2015. Był przewodniczącym komisji rewizyjnej tego sejmiku (2006-2010) oraz jego przewodniczącym (2013-2014). W l. 2014-2015 wicemarszałek woj. podkarpackiego. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: infrastruktury oraz obrony narodowej.
Edukacja
Politechnika Rzeszowska, Wydział Mechaniczny; specjalność: Technologia budowy maszyn, rok ukończenia: 1980

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 08.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kanadyjska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.01.2018 – 06.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2090), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki Jądrowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

13.12.2017 – 06.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1714), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.10.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Uzbekistańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.05.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (druk nr 1495), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierza, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.02.2017 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie drogowym (druk nr 1200), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu kolejowego i poczty, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.02.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. regulacji rynku farmaceutycznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 20.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Lotnictwa, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 18.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Słowacka Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.03.2016 – 27.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Tajwański Zespół Parlamentarny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 28.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Polski Wschodniej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. budżetu, finansów oraz struktury Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. współpracy z zagranicą i NATO, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Dzieła Misyjnego i Duszpasterstwa Polonijnego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Karpacki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 05.03.2018Sejm RP VIII kadencji, Komisja Obrony Narodowej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Rzeszów (23), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18202» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

02.2015 – 10.2015Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, członek Komisji Rewizyjnej, Warszawa» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2015kandydat na posła
okręg: Rzeszów (23), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 18202 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014 – 04.11.2015Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny (wygaśnięcie mandatu - wybór na posła)
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 14609» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

2014kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 14609 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

11.2014 – 2015Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, wicemarszałek, Rzeszów» źródło

Źródła

Strona Samorządu Województwa Podkarpackiego


Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

od 2014Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

16.07.2013 – 27.06.2014Sejmik Województwa Podkarpackiego, Komisja Gospodarki i Infrastruktury, członek» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

16.07.2013 – 27.06.2014Sejmik Województwa Podkarpackiego, Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, członek» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

16.07.2013 – 27.06.2014Sejmik Województwa Podkarpackiego, Klub Radych "Prawo i Sprawiedliwość", członek» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

16.07.2013 – 27.06.2014Sejmik Województwa Podkarpackiego, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

od 2012Światowy Związek Żołnierzy AK, członek nadzwyczajny» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2012Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2010 – 2014Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 15849» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 2010kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 15849 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2008 – 2014Stowarzyszenie Komitet Społeczny Budowy Pomnika Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, prezes, Rzeszów» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2006 – 2010Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny (objął mandat po Kazimierzu Jaworskim)
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 4113» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
okręg: (1), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (4), liczba głosów: 4113 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2006 – 2010Sejmik Województwa Podkarpackiego, Komisja Rewizyjna, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego

1998 – 2002Sejmik Województwa Podkarpackiego, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, przewodniczący
1998 – 2002Sejmik Województwa Podkarpackiego, Klub Radnych AWS, przewodniczący
1998 – 2002Sejmik Województwa Podkarpackiego, radny
okręg: (1), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 8117» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2013Ruch Społeczny Akcja Wyborcza Solidarność, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1998 – 2014Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek Komisji Krajowej» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1998kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
okręg: (1), lista wyborcza: Akcja Wyborcza Solidarność (2), liczba głosów: 8117 (wybrany)» źródło

Źródło

Dane Państwowej Komisji Wyborczej

1998 – 2014Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego» źródło

Źródła

Oficjalna Strona Sejmiku Województwa Podkarpackiego


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 1980Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 1980Biuro konstrukcyjne WSK PZL-Rzeszów (obecnie Pratt & Whitney Rzeszów SA) - urlop bezpłatny na czas pełnienia funkcji społecznych, pracownik, specjalista-konstruktor» źródło

Źródła

Encyklopedia Solidarności


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1975 – 1981Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, członek» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.