facebook tweeter youtube

 
Małgorzata Chmiel

posłanka
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska

Kluczowe głosowania
Kliknij w słupek, żeby zobaczyć szczegóły
Statystyki
87%
 
4%
 
98%
 
   
Obecność na głosowaniachWstrzymanie się od głosuZgodność z linią klubu
 
Członek komisji sejmowych
Komisja Infrastruktury
Komisja Kultury i Środków Przekazu
Ostatnie głosowania
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
>
Data
Typ głosowania
Tytuł
Wynik
Głosowała
Zgodność z linią klubu
17.01.2019 Powołania/odwołania Pkt 16. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Powołania/odwołania Pkt 15. porz. dzien. Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Powołania/odwołania Pkt 13. porz. dzien. Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 20. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 11. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 10. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 9. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 5. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej uchwalono
Nieobecna
 
17.01.2019 Głosowanie nad zmianą Pkt 4. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Nieobecna
 
16.01.2019 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 1. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 - trzecie czytanie uchwalono
Przeciw
Zgodna
28.12.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2018 Powołania/odwołania Pkt 34. porz. dzien. Powołanie członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 30. porz. dzien. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego i wybranie Pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów odrzucono
Za
Zgodna
14.12.2018 Powołania/odwołania Pkt 28. porz. dzien. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2018 Powołania/odwołania Pkt 27. porz. dzien. Zmiana w składzie sekretarzy Sejmu uchwalono
Za
Zgodna
14.12.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 32. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uchwalono
Przeciw
Zgodna
14.12.2018 Głosowanie nad zmianą Pkt 17. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw uchwalono
Wstrzymała się
Zgodna
14.12.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 24. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości - trzecie czytanie uchwalono
Przeciw
Zgodna
14.12.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 23. porz. dzien. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Za
Zgodna
14.12.2018 Głosowanie nad przyjęciem Pkt 22. porz. dzien. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji odrzucono
Za
Zgodna
<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.